Arkitekter MNAL Hultberg, Resen og Throne-Holst


Bio

Dagens HRTB AS Arkitekter MNAL ble etablert i 1998 og er en videreføring av arkitektkontoret Hultberg, Resen, Throne-Holst og Boguslawski, som ble etablert i 1961.