Frithjof Hjalmar Reppen


Bio

Frithjof Hjalmar Reppen (1893-1945), født i Istanbul, norsk arkitekt. Reppen var en sentral arkitekt i 30-årenes funksjonalismemiljø og hadde en rekke tillitsverv. Hans navn er først og fremst forbundet med de to blokkene Professor Dahls gt. 31–33, Oslo (1930), som regnes for et av landets beste boliganlegg fra den tidlige funksjonalismen.