Helmer Hofset


Bio

Helmer Hofset, norsk arkitekt. Født 27. mai 1920, død 26. april 2006. Utdannet ved NTH 1947, professor samme sted. Tildelt Treprisen 1975 for sine mange småhusarbeider, der han har maktet å tilpasse materialet til stadig skiftende produksjons- og brukskrav på en måte som har bidratt til en videreføring og fornyelse av norsk trehustradisjon.