Kirsten Sinding-Larsen


Bio

Kirsten Sinding-Larsen (født 4. august 1898 i Oslo, død 1978 i Oslo) var datter av Birger Fredrik Sinding-Larsen og Emilie Rustad (1871–1904). Kirsten Sinding-Larsen var utdannet i Stockholm som arkitekt. Hun er mest kjent for å ha tegnet Sunnaas sykehus. Det som opptok henne mest, og som hun også arbeidet mest med, var boliger og boligspørsmål.