Michalsen, Smith og Michalsen


Bio

Michalsen, Smith, Michalsen eller Michalsen, Smith & Michalsen var et kompaniskap mellom arkitektene Carl Michalsen, Einar Smith og Eystein Michalsen som varte fra 1923 til rundt midten av 1920-tallet. De to førstnevnte hadde samarbeidet noen år med Ove Ekman under firmanavnet Ekman, Smith & Michalsen, og Carl Michalsens sønn Eystein ble kompanjong i firmaet etter at Ekman døde i 1921. Ansatt i firmaet var også Smiths nevø Edgar Smith Berentsen.

Firmaet tegnet sammen med Kristian Biong et nybygg for Den norske Creditbank i Kirkegata 21 og Kongens gate 18 i Oslo, oppført i 1923–26. Bygget ble belønnet med Houens fonds diplom i 1928. Senere samarbeidet far og sønn Michalsen under firmanavnet Michalsen & Michalsen, mens Smith og Berentsen etablerte arkitektkontor sammen.