Arkitektoniske episoder

Arkitektoniske episoder

– om Are Vesterlids ombygging av Sørum Gård

For et par måneder siden fikk jeg anledning til å tilbringe en helg med noen venner på Knut Wolds gård i Stange. Hele situasjonen, med de tradisjonelle gårdsbygningene og Are Vesterlids transformasjoner, og samspillet med Knut Wolds veldige skulpturer i stein og tre i en arkitektonisk sammenheng, gjorde et sterkt inntrykk. De tette lagene av det tidløse og det nye, det tradisjonelle og det moderne, det stedsutviklede og det bevisst formgitte, det grove og det forfinede, både provoserer og beveger. Sammen utstråler elementene en episk fortelling, rik på assosiasjoner og motiver.

Noen av Wolds skulpturer er digre nok til å at de dominerer de store rommene, andre ganger er de underordnede møbelelementer, en slags bord og benker, men de er alltid i livlig dialog med Vesterlids arkitektur.

“Arkitekten har ikke forsøkt å påtvinge de eksisterende bygningene en bestemt arkitektonisk logikk.”

Arkitekten har ikke forsøkt å påtvinge de eksisterende bygningene en bestemt arkitektonisk logikk; helheten består av atskilte arkitektoniske episoder og vignetter som veves inn i hverandre og kommer sammen i en rik og innbydende sanselig collage. Denne fragmenterte fortellingen fikk meg til å tenke på Carlo Scarpas Castelveccio, men samtidig trer arkitekten så forbilledlig tilbake, som om alt simpelthen var frembrakt av en anonym tradisjon, at jeg husket de steinsatte stiene til Dimitris Pikionis som leder opp til Akropolis i Aten, laget av brukt stein og biter av gammel arkitektur. Disse upretensiøse stiene fremstår på en og samme tid som en tilfeldig samling historiske splinter og som kapitler av James Joyces Ulysses.

I Are Vesterlids innbydende, hjemlige og inspirerte arkitektoniske sammenstillinger innser man at noen av de mest veltalende eksemplene på samtidsarkitektur er ombygginger, som Scarpas prosjekter i Venezia og Sverre Fehns glimrende Hamar museum, ikke langt fra Stange. Modernistisk arkitekturtenkning har en generell tendens til å bli lineær og endimensjonal i sin logikk, men konfrontasjonen med en eksisterende historisk sammenheng ser ut til å tvinge tankene over mot dialog med situasjonen, til et forhandlende og moderert språk, og en mer kompleks og usammenhengende syntaks.

“I Are Vesterlids innbydende, hjemlige og inspirerte arkitektoniske sammenstillinger innser man at noen av de mest veltalende eksemplene på samtidsarkitektur er ombygginger.”

De funksjonelle, statiske og estetiske løsningene på Sørum gård er ofte samtidig både uvørne og forfinede. Materialene brukes uten fordommer: Stålprofiler integreres som søyler og dragere i trekonstruksjonen, tegl i ildstedsveggen, store glassplater i vinduene, og treverk knytter seg til stemningen og overflatene i den opprinnelige gårdsbebyggelsen. De planteaktige stålkonstruksjonene som spenner over oppholdsrommet i den tidligere låven, er visuelt elegante, men etter at man får tenkt seg om et øyeblikk, åpenbarer de også sine konstruktive og byggemessige finurligheter. Den overliggende teksturen er moden og aldret, som bark eller rynket menneskehud.

Både det skrånende tunet, omkranset av bygninger, og det fjerne landskapet dras inn i ens bevissthet. Denne sammenhengen gir opplevelser av både ensomhet og samhold, intimitet og åpenhet. Helheten blir et minneverdig mikrokosmos som bekrefter fortid og nåtid, virkelighet og drøm. Stemningen er pragmatisk og estetisk, avslappet og hjemlig – en storslått bakgrunn for konsentrert arbeid og sosiale samlinger med gode venner.

Juhani Pallasmaa

Fakta

Oversatt fra engelsk av Ingerid Helsing Almaas

English Summary

Are Vesterlid: Knut Wold’s Sørum Farm, Stange

Commentary by Juhani Pallasmaa

The overall setting of the traditional farmhouses and Are Vesterlid’s remodelling of the buildings, as well as the interplay of Knut Wold’s huge wood and stone sculptures with their architectural context, makes a strong impression. The ensemble projects an epic narrative rich in associations and motives, writes Juhani Pallasmaa in this commentary.

The architect has not attempted to impose a singular architectural logic upon the existing buildings; the entity consists of separate architectural 

episodes and vignettes that weave into each other to give rise to a rich and enticingly sensual collage. The functional, structural and aesthetic solutions at the Sørum Farm are often simultaneously reckless and refined. The resulting entity is a memorable microcosm that speaks comfortingly of past and present, reality and dream.

Read Juhani Pallasmaa’s text in its entirety at www.architecturenorway.no.

Arkitektoniske episoder
Juhani Pallasmaa
Juhani Uolevi Pallasmaa er professor ved Helsinki University of Technology og driver egen praksis.
Arkitektoniske episoder
Publisert på nett 16. august 2016. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 7 – 2007. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.