Fleksibel møblering. West Community Kgotla, Gaborone (Botswana). Foto: Foto: XML
Foto: Foto: XML

Demokratienes teater

Av XML

Arkitekturen påvirker demokratiet. Det nederlandske arkitektkontoret XML har forsket på parlamentssalene i FNs medlemsland – 193 rom i 193 land, som inndeles i fem hovedtypologier. Kan man spore ulike styringsformer og debattkulturer i de ulike landenes plenumsrom?

Siden 2010 har arkitektkontoret XML holdt på med et inter­nasjonalt forskningsprosjekt rundt politiske forsamlingsrom. 

"Selv om alle de 193 medlemsstatene i FN har en form for parlament – med ulike grader av demokrati – er det et svært begrenset antall romtypologier for parlamentenes plenumssaler."

Parlamentet er rommet hvor politikken bokstavelig talt tar form. Her blir kollektive beslutninger formet i en spesifikk setting hvor forholdet mellom ulike politiske aktører er organisert gjennom arkitekturen. De politiske forsamlingsrommenes arkitektur er ikke bare abstrakte uttrykk for politiske kulturer – arkitekturen deltar også i politikken. Om parlamentsmedlemmene er plassert ”med en armlengdes avstand” fra hverandre (som i Storbritannia) eller i komfortable stoler (som i Nederland) fører i hvert tilfelle til at debatten vil utspille seg i en helt egen atmosfære. Hvordan strukturerer utformingen av politiske forsamlingsrom, som parlamentenes plenumssaler, beslutningsprosessene? Hvordan gjenspeiler arkitekturen de ulike styringsformene?

Selv om alle de 193 medlemsstatene i FN har en form for parlament – med ulike grader av demokrati – er det et svært begrenset antall romtypologier for parlamentenes plenumssaler. Den vanligste er halvsirkelen, som går tilbake til antikken og fikk et nyklassisistisk comeback i forbindelse med den franske revolusjonen og Frankrikes nye Nasjonalforsamling.

Halvsirkelen er den vanligste plantypologien. Her fra den franske nasjonalforsamlingen i Paris.  Foto: Foto: XML

Halvsirkelen er den vanligste plantypologien. Her fra den franske nasjonalforsamlingen i Paris. 

The semicircle is the most common typology. Here from the Assemblée Nationale, Paris, France

Foto: Foto: XML
Halvsirkeltypologien: Europaparlamentet i Strasbourg, Frankrike. Foto: Foto: XML

Halvsirkeltypologien: Europaparlamentet i Strasbourg, Frankrike.

Semicircle typology: European Parliament, Strasbourg, France.

Foto: Foto: XML
Algerie. Halvsirkel. Foto: Ill.: XML

Algerie. Halvsirkel.

Algeria. Semicircle.

Foto: Ill.: XML

En annen og distinkt annerledes typologi er den antagonistiske britiske modellen med motstående benker. Den kan spores tilbake til midtskipet i St. Stephen’s chapel, hvor den engelske kongen i 1547 for første gang samlet en form for parlament. Som en følge av den historiske forbindelsen til Storbritannia finnes denne typologien også i Samveldelandene; for eksempel brukte Le Corbusier den i det runde plenumsrommet i den regionale parlamentsbygningen i Chandigarh.

Motstående benker. Sal for de lovgivende i Chandigarh i Punjab, India. Foto: Foto: XML

Motstående benker. Sal for de lovgivende i Chandigarh i Punjab, India.

Opposing benches. Punjab Legislative Assembly, Chandigarh, India.

Foto: Foto: XML
Surinam. Motstående benker. Foto: Ill.: XML

Surinam. Motstående benker.

Surinam. Opposing benches.

Foto: Ill.: XML

I mange Samveldeland ser man også en hybrid kombinasjon av halvsirkelen og de motstående benkene, hvor den ene enden av benkene er buet, så de danner en hestesko. Dette er tilfelle i Louis Kahns utforming av salen for Jatiyo Sangshad i Bangladesh.

Hesteskotypologien. Jatiyo Shangshad, Dhaka, Bangladesh. Foto: Foto: XML

Hesteskotypologien. Jatiyo Shangshad, Dhaka, Bangladesh.

Horseshoe typology. Jatiyo Shangshad, Dhaka, Bangladesh.

Foto: Foto: XML
Norge. Hestesko. Foto: Ill.: XML

Norge. Hestesko.

Norway. Horseshoe.

Foto: Ill.: XML
Irland. Hestesko. Foto: Ill.: XML

Irland. Hestesko.

Ireland. Horseshoe.

Foto: Ill.: XML

Sirkelen er den yngste av de fem typologiene. Først var kanskje det islandske Alltinget på 900-tallet, som fant sted utendørs ved Løgberg på Thingvellir, og antagelig hadde en sirkulær organisering. Gjeninnføringen av sirkelen som et politisk rom kan først og fremst tilskrives den tyske arkitekten Günther Behnisch, som på 1980-tallet introduserte en radikalt ny sirkulær utforming for det vesttyske parlamentets plenumssal. På verdensbasis finnes det bare ti parlamenter som har denne typologien, og interessant nok finnes den både i Nord-Afrika og Midt-Østen – sirkelen er med andre ord ikke utelukkende nordisk.

Liechtenstein. Sirkel. Foto: Ill.: XML

Liechtenstein. Sirkel.

Liechtenstein. Circle

Foto: Ill.: XML
Jordan. Sirkel. Foto: Ill.: XML

Jordan. Sirkel.

Jordan. Circle.

Foto: Ill.: XML

Den femte og siste typologien er klasserommet, hvor parlamentsmedlemmene sitter på stolrader med oppmerksomheten rettet mot én taler. Den kinesiske Nasjonale Folkekongressen og den russiske Dumaen er blant de som møtes i en slik setting. Forsamlingshallen til det brasilianske parlamentet er også organisert på denne måten, et valg som antyder Oscar Niemeyers sympati for kommunismen. 

Klasseromstypologien. Dumaen, Moskva, Russland. Foto: XML

Klasseromstypologien. Dumaen, Moskva, Russland.

Classroom typology. Duma, Moscow, Russia.

Foto: XML
Haiti. Klasserom. Foto: Ill.: XML

Haiti. Klasserom.

Haiti. Class room.

Foto: Ill.: XML
Tajikistan. Klasserom. Foto: Ill.: XML

Tajikistan. Klasserom.

Tajikistan. Class room.

Foto: Ill.: XML
"Som i et arkiv dokumenteres rommene i samme stil og målestokk, sammen med forsamlingssalens plassering innenfor parlamentsbygningen."

I 2014 ble XMLs forskning presentert på hovedutstillingen til arkitekturbiennalen i Venezia, og prosjektet sammenfattes i ­boken Parliament som publiseres i år. Boken utforsker det dobbeltsidige forholdet mellom rom og politikk ved å dokumentere og sammenligne plenumssalene til alle de 193 FN-medlems­statenes parlamenter. Nesten som et manuelt arkiv dokumenterer ­boken rommene i samme stil og målestokk, sammen med forsamlingssalens plassering innenfor parlamentsbygningen og annen nøkkelinformasjon. Boken er organisert som et leksikon og gir mulighet for å sammenligne alle de 193 nasjonale parlamentene. En digital publikasjon (parliamentbook.com) utforsker også noen av salene som er besøkt og dokumentert av XML. Mens diagrammene i boken utforsker de generiske typologiene, vil nettstedet gi et virtuelt innblikk i en rekke parlamenter ved hjelp av 360-graders fotografier.

Fakta

www.parliamentbook.com

Oversatt fra engelsk av Åsne Maria Gundersen

English Summary

Designing Democracy

By XML / Max Cohen de Lara and David Mulder van der Vegt

Since 2010, the Amsterdam-based architecture office XML has been conducting an international research project on spaces of political congregation in the 193 United Nations member states. “Parliament is the space where politics literally takes shape. Here, collective decisions take form in a specific setting where relationships between various political actors are organized through architecture”, say XML. 

Through their research they have identified five main typologies of plenary spaces – the semicircle with roots in classical antiquity, the opposing benches, the horseshoe hybrid, the circle and the classroom.

XML’s research was presented at the Venice Architecture Biennale in 2014, and will be published in a forthcoming book, Parliament, a lexicon of these 193 assembly halls.

Foto: themobilecity.nl
XML
XML er et Amsterdam-basert kontor som opererer i feltene arkitektur, urbanisme og forskning.
Demokratienes teater
Publisert på nett 15. juni 2016. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 4 – 2016. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.
Stikkord Demokrati