Dittenkvartalet er et resultat av en plan- og produksjonsprosess der mange behov ble søkt tilfredsstilt. Vegmyndighetene fikk bygd et nytt transportsystem, kommunen fikk solgt noen gode tomter, vernemyndighetene fikk gjennomslag for bevaring av en bygård, og flere grunneiere fikk i overflod utnytte sine tomter. Men ingen er helt fornøyd, heller ikke vi som daglig bruker området. Hva er Dittenkvartalet sett som byområde? Hvilke prosesser og prioriteringer er områdets arkitektur resultat av? Er re-sultatet godt, likegyldig eller kanskje forferdelig? 

Dittenkvartalet — urban mutasjon
Dittenkvartalet — urban mutasjon
Dittenkvartalet — urban mutasjon
1
Dittenkvartalet — urban mutasjon
Dittenkvartalet — urban mutasjon
2
Dittenkvartalet — urban mutasjon
Dittenkvartalet — urban mutasjon
3
Dittenkvartalet — urban mutasjon
Publisert på nett 18. august 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 8 – 1996. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.