Daylighting and Architectural Quality

Aesthetic perception of daylit indoor environments

Doktorgrad NTNU 2016

I utformingen av et bygget miljø vurderer arkitekten flere faktorer, for eksempel rommets form og funksjon. Enten det tas med i vurderingen eller ikke, blir lyset et arkitektonisk element som bidrar til å skape et visuelt miljø, ved for eksempel å forsterke former eller fremheve farger og teksturer. Den opplevde kvaliteten ved arkitekturen blir påvirket av alle disse elementene, og spesielt av lyset.

De fleste dagslyshåndbøker ser ut til å bruke fotometriske målinger for å beskrive lyset i et rom. Vurderingen av lyssetting bør imidlertid handle om mer enn bare retningslinjer for visuell ytelse; god lyssetting bør også bidra til den estetiske opplevelsen av et miljø. Dette er en viktig distinksjon: et rom som har nok lys for å sikre oppgavebelysningen kan defineres som et ”rom med tilstrekkelig belysning”, mens et rom som i tillegg gir et behagelig visuelt miljø kan defineres som et ”rom med god belysning”.

Doktorarbeidet er utført innenfor Faggruppen for lys og farge ved NTNU, og har vært et forsøk på å nærme seg en forståelse av hvordan den estetiske kvaliteten ved et belyst miljø blir påvirket av dagslyskilder.

To hovedeksperimenter har vært utført: 1) hvilken effekt vinduer har på den estetiske kvaliteten i et studentrom, basert på tre ulike vindustørrelser i et rom med lysforhold tilsvarende overskyet himmel; og 2) hvilken effekt dagslyssystemer har på den estetiske kvaliteten i et lite cellekontor, hvor to typer persienner og to typer lyshyller ble vurdert under lysforhold tilsvarende overskyet og klar himmel. Rommets estetiske kvalitet ble vurdert i forhold til ni estetiske egenskaper: behagelig, stimulerende, orden, kompleksitet, leselighet, sammenheng, romlighet, åpenhet og rommets tydelighet.

”Dagslys i omgivelsesestetikk er fremdeles et nytt kunnskapsfelt. Avhandlingens målsetting var å kaste nytt lys over ulike fokusområder innenfor dagslysstudier.”

Resultatet bekrefter at dagslysutforming har en betydelig effekt på det estetiske inntrykket av et lite rom. Videre antyder de samlede funnene at fotometriske målinger ikke alltid er tilstrekkelig for å bedømme de ni utvalgte estetiske egenskapene. Selv om fotometriske studier er nødvendige, påvirker ulike parametere som ikke er knyttet til lysmåling (f.eks. plasseringen av lysflekker i rommet og dagslyssystemenes fysiske og geometriske egenskaper) den estetiske oppfatningen av små rom og burde tas i betraktning. 

Videre presenterer avhandlingen en test av 3D eller stereoskopiske bilder, projisert i full målestokk på en sølvskjerm, som en ny og nøyaktig eksperimentell metode som kan brukes i studier innenfor dagslys og estetikk. 

Dagslys i omgivelsesestetikk er fremdeles et nytt kunnskapsfelt; fremdeles er det mye vi ikke vet. Avhandlingens målsetting var å kaste nytt lys over ulike fokusområder innenfor dagslysstudier; som estetikken i et belyst miljø. Resultatet av studien gir ny kunnskap som kan være et utgangspunkt for å utvikle nye teorier som kan bidra til en bedre forståelse av dette tverrfaglige temaet. Å etablere kunnskapsbaserte kriterier for miljøer med god belysning som er estetisk behagelige kan være til hjelp for arkitekter, lysdesignere, psykologer og fremtidige brukere.

Fakta

Oversatt fra engelsk av Åsne Maria Gundersen og Ingerid Helsing Almaas.

Daylighting and Architectural Quality
Claudia Moscoso Paredes
Claudia Moscoso Paredes er forsker ved Institutt for byggekunst, form og farge, Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU.
Daylighting and Architectural Quality
Publisert på nett 15. juli 2016. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 3 – 2016. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.
Stikkord Dagslys