Korsmoarven må fornyes. Romlaboratoriet har hatt en vekslende skjebne i de siste 30 år.

Eksperimenter i rom
Eksperimenter i rom
Eksperimenter i rom
1
Eksperimenter i rom
Eksperimenter i rom
2