Artikler / Plan

...er transparens det samme som deltakelse?

“Mer åpenhet”, sa daværende statsminister Jens Stoltenberg i dagene etter 22. juli 2011. Forventningen om åpenhet har fulgt med i oppdragsbrevene videre i prosessen, og i alle forslagene i parallelloppdraget er åpenhet blant annet tolket som visuell forbindelse til de arbeidende i statsforvaltningen. Man skal kunne gå på gaten og se inn på de departementsansatte gjennom høye glassvegger, eller man skal kunne se oppover etasjene, både inne og ute, og så å si kunne se regjeringsutøvelsen mens den pågår.

Er disse glassveggene tilstrekkelig for å virkeliggjøre den politiske og sosiale intensjonen som lå i statsministerens utsagn?

Team LPO: Regjeringspassasjen. Team LPO foreslår en passasje gjennom kvartalet, med Einar Gerhardsens plass som et monumentalt sentralrom i komplekset. “På vandringen passerer du kvartalets indre og kan se det som foregår der inne gjennom transparente vinduer. Slik det skal være i et demokrati,” sier Team LPO.  Foto: ​Team LPO

Team LPO: Regjeringspassasjen. Team LPO foreslår en passasje gjennom kvartalet, med Einar Gerhardsens plass som et monumentalt sentralrom i komplekset. “På vandringen passerer du kvartalets indre og kan se det som foregår der inne gjennom transparente vinduer. Slik det skal være i et demokrati,” sier Team LPO. 

Team LPO: The Government Passage with Einar Gerhardsens plass as a monumental central space.

Foto: ​Team LPO
Team BIG: Atrium i det “demokratiske høyhuset”. “Et tradisjonelt høyhus med kontorer separerer byen fra de ansatte både fysisk og visuelt. I det demokratiske høyhuset er derimot byen invitert inn i bygningen på gateplan og det sjenerøse atriet gir en visuell kobling mellom publikum og de ansatte.” sier Team BIG.  Foto: ​Team BIG

Team BIG: Atrium i det “demokratiske høyhuset”. “Et tradisjonelt høyhus med kontorer separerer byen fra de ansatte både fysisk og visuelt. I det demokratiske høyhuset er derimot byen invitert inn i bygningen på gateplan og det sjenerøse atriet gir en visuell kobling mellom publikum og de ansatte.” sier Team BIG. 

Team BIG: The “democratic building”, which gives a visual connection between the public and the working staff.

Foto: ​Team BIG
English Summary

In the days after the terror attack of 22nd July 2011, prime minister Jens Stoltenberg called for “more openness” as a response worthy of a democratic, egalitarian society. This expectation of openness has been present throughout the ensuing reconstruction process, and in most of these proposals it has been interpreted as a form of visual transparency. The public can see into and up to the offices of civil servants, overlooking, so to speak, government in action. But are these glass walls sufficient as an architectural embodiment of the intention of political and social openness? Is visual transparency the same as public participation?

...er transparens det samme  som deltakelse?
Arkitektur N red.
Redaktør: Ingerid Helsing Almaas. Redaksjonelle medarbeidere: Einar Bjarki Malmquist (fagredaktør), Janne Solvang (design), Åsne Maria Gundersen (redaksjonssekretær)
...er transparens det samme  som deltakelse?
Publisert på nett 14. februar 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 4 – 2015. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.