Artikler / Leder

Fasadeartikulering

Funksjonalismens tese om at en bygning skal planlegges "innenifra og ut", uttrykker mellomkrigstidens manglende interesse for civic space. Når en bygning tegnes innenifra og ut, vil dens ytre nødvendigvis komme til å virke "tilfeldig", noe funksjonalistene så som en fordel, selv om de ikke alltid klarte å frigjøre seg fra det komponerte eksteriør. Og rommene mellom bygningene vil bli like tilfeldige som eksteriørene selv.

I Norge har det de siste årene vist seg en ny interesse for fasadeartikuleringens problem. John Enghs forerrningsgårder er særlig gode eksempler på en "fasadearkitektur" som bidrar til å gi uterommet karakter.

Fasadeartikulering
Fasadeartikulering
Publisert på nett 29. mars 2019. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 5 – 1965. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.