Artikler / Plan

Flyplassens stasjonsbygninger

Samferdselsdepartementets luftfartsavdeling tok i begynnelsen av 1946 initiativet til å få utarbeidet retningsgivende planer for løsningen av stasjonsproblemer ved våre større sivile flyplasser. En av de første oppgaver Luftfartsavdelingen ble stillet overfor ved overtagelse av flyplassene etter krigen var istandbringelsen av lufthavnsstasjonene. Da man sto helt uforberedt til å løse disse spørsmål på lang sikt, var det naturlig å innrette seg provisorisk i eksisterende bygninger ved flyplassene.

Flyplassens stasjonsbygninger
Flyplassens stasjonsbygninger
Flyplassens stasjonsbygninger
1
Flyplassens stasjonsbygninger
Flyplassens stasjonsbygninger
2
Flyplassens stasjonsbygninger
Flyplassens stasjonsbygninger
Publisert på nett 03. mai 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 7-8 – 1947. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.
3