Artikler / Plan

...gir gjennomgang for fotgjengere et demokratisk byrom?

Ideen om et offentlig tilgjengelig bykvartal er sentral i alle prosjektene i parallelloppdraget. Forventningen uttrykkes allerede i regjeringens bestilling: ”Bygninger og anlegg skal utformes slik at utformingen fremstår som åpent og inviterende for publikum og besøkende”. Ettersom et av de viktigste sikkerhetstiltakene er å stenge kvartalet for biltrafikk, har alle prosjektene tolket dette gjennom å tilrettelegge kvartalet for fotgjengere og syklister. 

Enten det er som en åpen park eller som et tett nettverk av byrom: gjennomgang for fotgjengere er åpenbart sett som et hovedgrep for å skape noe som kan oppfattes som et “demokratisk byrom”. Er det så enkelt? Hvis demokratiets kjerne er muligheten for politisk innflytelse,  er den åpne gangveien et godt arkitektonisk svar på det?

Team BIG, perspektiv fra Akersgata, med gjennomgang gjennom Høyblokka. “Vi foreslår å fortette bygningsmassen på østsiden av området og på den måten frigjøre rom til et sjenerøst grønt område mot vest”, sier Team BIG. “Ved å invitere bylivet inn i bygningene på gateplan oppstår en sone i regjeringskvartalet hvor den offentlige og den offisielle sfære overlapper.” Foto: Team BIG
Foto: Team BIG

Team BIG, perspektiv fra Akersgata, med gjennomgang gjennom Høyblokka. “Vi foreslår å fortette bygningsmassen på østsiden av området og på den måten frigjøre rom til et sjenerøst grønt område mot vest”, sier Team BIG. “Ved å invitere bylivet inn i bygningene på gateplan oppstår en sone i regjeringskvartalet hvor den offentlige og den offisielle sfære overlapper.”

Team BIG, perspective from Akersgata with a new pedestrian access through the existing Høyblokka.

Viktige offentlige plasser og parkrom.  Foto: Team White

Viktige offentlige plasser og parkrom. 

Important public spaces.

Foto: Team White
Plasser og gater: Møte mellom tjenestemann og allmenhet. “Brainstorming”. Foto: Team White

Plasser og gater: Møte mellom tjenestemann og allmenhet. “Brainstorming”.

Squares and streets: The general public meets the civil servants. “Brainstorming”.

Foto: Team White
Intern gate i Grubbegata: Møte mellom tjenestemenn og tjenestemenn. “Brainflowing”.  Foto: Team White

Intern gate i Grubbegata: Møte mellom tjenestemenn og tjenestemenn. “Brainflowing”. 

Internal street: Public servants meeting public servants. “Brainflowing”.

Foto: Team White
Parkrom/refleksjon: Møte mellom tjenestemenn og allmenhet. “Brainstilling”.  Foto: Team White

Parkrom/refleksjon: Møte mellom tjenestemenn og allmenhet. “Brainstilling”. 

Parks, reflective spaces: The general public meets civil servants. “Brainstilling”.

Foto: Team White

Team White, skisse til nye steder å møtes. “For bylivet er møtesteder sentrale,” sier Team White. “Alle typer møteplasser er viktige! De formelle, uformelle, planlagte, spontane, åpne-lukkede, store-små… Møter mellom mennesker skjer stående, sittende, gående, liggende. Ute, inne. ... Den nye bebyggelsen skal bidra til å styrke forbindelser på tvers og har proporsjoner som former byrom i menneskelig skala”. 

Team AHO, “Connected Ground”, perspektiv fra Akersgata. “Ved å formgi bakkeplanet etter sammenkoblingene i byen og tilgjengeliggjøre det for myke trafikanter, forsøker dette forslaget å forsterke opplevelsen av det offentlige – både for regjeringsansatte, besøkende og lokale innbyggere,” sier Team AHO.  Foto: Team AHO

Team AHO, “Connected Ground”, perspektiv fra Akersgata. “Ved å formgi bakkeplanet etter sammenkoblingene i byen og tilgjengeliggjøre det for myke trafikanter, forsøker dette forslaget å forsterke opplevelsen av det offentlige – både for regjeringsansatte, besøkende og lokale innbyggere,” sier Team AHO. 

Team AHO, “Connected Ground”, perspective from Akersgata.

Foto: Team AHO
Team White, perspektiv fra rommet mellom nybyggene. “Det offentlige rommet er det ytterste symbolet på demokratiet, sier Team White. “Rommene mellom bygningene i Regjeringskvartalet er utviklet ut fra tanker om intimitet og kontraster, rom for rekreasjon, spontane møteplasser og rom for refleksjon.”  Foto: Team White

Team White, perspektiv fra rommet mellom nybyggene. “Det offentlige rommet er det ytterste symbolet på demokratiet, sier Team White. “Rommene mellom bygningene i Regjeringskvartalet er utviklet ut fra tanker om intimitet og kontraster, rom for rekreasjon, spontane møteplasser og rom for refleksjon.” 

Team White, perspective from inside the new government quarter.

Foto: Team White
Team MVRDV, konsept. “Et horisontalt organiseringsprinsipp åpner for et relativt lavt regjeringskompleks,” sier Team MVRDV. “Slik symboliserer det nye regjeringskvartalet det motsatte av “overherredømme” og age. Det imponerer ikke ved størrelse og høyde men ved tilgjengelighet og humanisme.”  Foto: ​Team MVRDV
Foto: ​Team MVRDV

Team MVRDV, konsept. “Et horisontalt organiseringsprinsipp åpner for et relativt lavt regjeringskompleks,” sier Team MVRDV. “Slik symboliserer det nye regjeringskvartalet det motsatte av “overherredømme” og age. Det imponerer ikke ved størrelse og høyde men ved tilgjengelighet og humanisme.” 

Team MVRDV, concept. A horizontal organisation principle gives a government complex symbolising accessibility and humanism.

English Summary

The idea of public access is central in all the parallel projects. The expectation is clearly expressed in the government’s commissioning letter: “…the design should appear open and inviting to the public and to visitors.” As one of the most important security measures is closing the area to vehicular traffic, the only available interpretation is to open up for pedestrians and cyclists. Through open parks or dense networks of public spaces, pedestrian access is the dominating architectural expression of democracy in all the projects. Is it that simple? Does pedestrian access give a democratic public space?

...gir gjennomgang for fotgjengere et demokratisk byrom?
Arkitektur N red.
Redaktør: Ingerid Helsing Almaas. Redaksjonelle medarbeidere: Einar Bjarki Malmquist (fagredaktør), Janne Solvang (design), Åsne Maria Gundersen (redaksjonssekretær)
...gir gjennomgang for fotgjengere et demokratisk byrom?
Publisert på nett 13. februar 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 4 – 2015. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.