Fra bakgård til byhage

Gårdsrommet er nærmeste uteareal for mange byboere. Hvilken historie har gårdsrommet og hvordan har det sett ut? Hvilke funksjoner har det hatt under utviklingen av en bymessig boform? Hva skjer med gårdsrommene i dagens byfornyelsesprosess?

Fra bakgård til byhage
Fra bakgård til byhage
Fra bakgård til byhage
1
Fra bakgård til byhage
Fra bakgård til byhage
2
Fra bakgård til byhage
Publisert på nett 30. januar 2020. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 5 – 1985. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.