Hagekunstens historie i Norge

Å forstå byggekunsten gjennom hagekunst kan være en innfallsvinkel til en rikere arkitekturopplevelse. Mellom hus og hage foregår det alltid en dialog som bare kan oppfattes om man skjerper sansene. Hagekunsten og byggekunsten holder som oftest ihop, men av og til rusker de hver sin vei. Hagekunsten  som selvstendig kunstart har også sin egen historie, og det er den vi har villet gi et riss av i denne artikkelen.

Hagekunstens historie i Norge
Hagekunstens historie i Norge
Hagekunstens historie i Norge
1
Hagekunstens historie i Norge
Hagekunstens historie i Norge
2
Hagekunstens historie i Norge
Hagekunstens historie i Norge
3
Hagekunstens historie i Norge
Hagekunstens historie i Norge
4
Hagekunstens historie i Norge
Hagekunstens historie i Norge
5
Hagekunstens historie i Norge
Hagekunstens historie i Norge
6
Hagekunstens historie i Norge
Hagekunstens historie i Norge
7
Hagekunstens historie i Norge
Hagekunstens historie i Norge
8
Hagekunstens historie i Norge
Hagekunstens historie i Norge
9
Hagekunstens historie i Norge
Hagekunstens historie i Norge
10
Hagekunstens historie i Norge
Hagekunstens historie i Norge
11
Hagekunstens historie i Norge
Hagekunstens historie i Norge
12
Hagekunstens historie i Norge
Hagekunstens historie i Norge
13
Hagekunstens historie i Norge
Hagekunstens historie i Norge
14
Hagekunstens historie i Norge
Publisert på nett 03. august 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 6 – 1992. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.