KHIO - Kunsthøgskolen i Oslo

KHIO - Kunsthøgskolen i Oslo

Interiørarkitektur og møbeldesign i fellesprogram. Fagansvarlig Toni Kauppila i samtale med Solveig Nygaard Langvad

– Studentene på interiørarkitektur og møbeldesign ved Kunsthøgskolen i Oslo skal føle en ­optimisme overfor det ukjente, sier fagansvarlig Toni Kauppila.

– Vi blir konfrontert med mange av våre sosiale og økologiske utfordringer i de rommene vi lever i, og gjennom objektene og gjenstandene vi bruker i hverdagen. Disse utfordringene kan være energi, materialmangel eller forurensning, men også kulturelle problemstillinger knyttet til økende folketall. Som designere har vi et eget blikk for omgivelsene våre og hvordan mennesker opptar dem – den nysgjerrigheten kan vi bruke til å løse utfordringene vi står overfor, sier Toni Kauppila. Han er professor og fagansvarlig for interiørarkitektur og møbeldesign ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO).

– Når startet utdanningen i Oslo?

– Du kan spore vårt utdanningsprogram tilbake til selve grunnleggelsen av Tegneskolen i 1818. Både kunst-, arkitektur- og håndverkstradisjonen bar på elementer som hører hjemme i dagens utdanning av interiør­arkitekter og møbeldesignere. Men den mer implisitte historien om vår utdanning er yngre, og du kan si at den startet med Arne Korsmo på midten av 1930-tallet, da romkunst og møbelklassen ble etablert med egen undervisning, sier Kauppila.

De to kursene ble undervist parallelt fra starten av.

– Over tid har vi sett et skifte i praksis. I den tidlige perioden av utdanningen innen arkitektur og interiør så man for eksempel på disse disiplinene mer som deler av gesamtkunstwerk (helhetskunstverk). I dag har dette endret seg ved at arkitektur og interiør er blitt mer segregerte profesjonaliserte felt. Norge pleide også å ha en godt etablert og livskraftig møbelindustri fram til sent 1900-tall, men dessverre har denne mistet mye av sin robusthet når tidene har endret seg.

Alt dette krever sin respons fra utdanningene, mener Kauppila.

– Vi har aldri forlatt det å skape kultur, en nærhet til materialene og håndverket innen feltet, selv om det i perioder sikkert har vært mindre vogue. Kunstskole-konteksten har også rammet inn våre arbeidsmetoder, der designer- og kunstnerprosesser har glidd over i hverandre, og den har styrt forskningstilnærmingen ved at vi undersøker våre felt direkte gjennom deres iboende medier.

I-på-modellen.

 Den sammensatte tiden vi lever i krever at vi stadig må reevaluere definisjonene av vår disiplin og rekalibrere retningen vi beveger oss i, mener Kauppila.

– Ut av dette springer en kritisk tilnærming til de skiftende forholdene i våre bygde omgivelser og objekter. Vi må forholde oss både til bransjene som vårt felt er knyttet til og til samfunnet som helhet. Vi har ikke én bestemt metodologi eller et sett med konvensjoner, men er opptatt av å ha en skaperkultur der lidenskap for presisjon og learning by doing er det viktige. 

– Hva skiller Oslo-utdanningen fra andre utdanningssteder?

– Den norske modellen er å binde interiørarkitektur og møbeldesign sammen i et felles program. Denne tradisjonen kan også sees i noen andre nordiske land, men er ikke vanlig internasjonalt. Selv om feltene har veldig ulike praksiser og bransjemodeller, anser vi skjæringspunktet som det mest interessante. I stedet for å dele inn utdanningene i to deler, slik mange andre institusjoner gjør, opererer vi med en pedagogisk modell hvor perspektivene skifter. Vi kaller denne modellen for ”i-på”. Det betyr at utdanningen er formet som en holistisk undersøkelse, hvor vi ikke deler inn i ulike disipliner. Forskjellige kurs og prosjekter med ulike tilnærminger dekker dette brede feltet, sier Kauppila.

Studentene oppfordres til å alltid utfordre etablerte definisjoner og lete etter periferien i våre felt, forklarer han.

– Vi ønsker ikke at bransjebastioner skal styre studentenes tankesett. Studentene utfordres til å finne ut av ting selv, ut fra eget ståsted. Mange av våre kulturelle vaner og skikker praktiseres innendørs, og slike vaner og skikker betyr veldig mye for oss. Men våre kulturer, religioner, arbeidsvaner og moralske standarder stopper ikke ved dørstokken. Vi tar dem med ut i samfunnet. Derfor er det viktig for oss å feire mangfold og skape gode møtesteder.

Framtidsrettet.

 – Vi har et femårig program som er delt inn i et treårig bachelorprogram innen interiørarkitektur og møbeldesign og et toårig masterprogram i design, hvor du kan spesialisere deg innen interiørarkitektur og møbeldesign. Bachelorprogrammet undervises på norsk, mens masterprogrammet er mer internasjonalt. På bachelorprogrammet er de skiftende perspektivene en del av studieplanstrukturen, og du kan selv vektlegge det ut fra eget ønske gjennom diverse valgfag, og slik forfølge dine egne planer for studiet og utdanningen. På masteren tar vi dette enda et steg videre ved å oppfordre studentene til å utforske sine egne interesser og tilnærminger, så de virkelig kan finne den egenartede designeren i seg.

Årlig tas det inn tolv studenter på bachelornivå og åtte-ti på masternivå. Begge gradene krever opptaksprøver og intervju.

– Til masterprogrammet tiltrekker vi oss mange søkere fra hele verden, og studioet er stolt av å være svært mangfoldig både kulturelt og profesjonelt. Utvekslingsavtaler gjør at vi får inn enda flere impulser utenfra.

– Hva er hovedmålet deres når dere skal utdanne studentene?

– Vi er et framtidsrettet program, som ønsker å utstyre studentene med holdninger der de føler seg selvsikre nok til å tilegne seg nye evner og kunnskap som de vil trenge for å arbeide i en ganske utrygg framtid. Dette betyr at vi legger opp til en viss optimisme overfor det ukjente, men også en høy grad av kritisk sans, for å være i stand til å utfordre vårt samfunn til det bedre, hva det enn måtte bety i framtiden. Vi ønsker at våre kandidater ved endt utdanning skal være i front av den mest meningsfylte debatten og skape prosjekter i det urbane og landlige landskapet som former hvordan vi skal arbeide, bo og sosialisere. Vi ønsker at de skal bli nysgjerrige yrkesutøvere som skaper gode steder og gjenstander.

Benjamin Solløs, Fra kurset Antropometri 2, 2017. Lateks-veggen er en representasjon av møtet som oppstår mellom institusjonens representant og den hjelpetrengende privatpersonen, i en situasjon der hjelpen finner sted i privatpersonens hjem. Prosjektet har spesielt fokus på forhold og situasjoner forbundet med toalettbesøket og dets ulike former. Målet er å utforske holdninger og erfaringer forbundet med de ulike situasjonene samt undersøke den visuelle og funksjonelle utformingen av prosedyrer og objekter som er knyttet til situasjonen.

Benjamin Solløs, Fra kurset Antropometri 2, 2017. Lateks-veggen er en representasjon av møtet som oppstår mellom institusjonens representant og den hjelpetrengende privatpersonen, i en situasjon der hjelpen finner sted i privatpersonens hjem. Prosjektet har spesielt fokus på forhold og situasjoner forbundet med toalettbesøket og dets ulike former. Målet er å utforske holdninger og erfaringer forbundet med de ulike situasjonene samt undersøke den visuelle og funksjonelle utformingen av prosedyrer og objekter som er knyttet til situasjonen.

Christopher Caleb Hansen, Life on Mars: The Great Indoors, masteroppgave, 2017. Hjelmens rom fører blikket utover. Å være utendørs, er å være inne på Mars. Det er intimt. Sanselige opplevelser utenfor hjelmen er umulig. Våre fremtidige landskap av importert natur, der mennesker går fritt, vil også være et slags interiør. Et mega-interiør. Det som er utendørs på jorden, er innendørs på Mars. Tross forskjellen i skala, er hjelmer og takdekkede kraterbyer det samme. Prosjektet bruker design-fiksjon som et verktøy til å forstå de komplekse problemene knyttet til samfunnet og det å være menneskelig. Hva vil det bety å være menneske i fremtiden? Vil vi være mennesker eller marsboere?

Christopher Caleb Hansen, Life on Mars: The Great Indoors, masteroppgave, 2017. Hjelmens rom fører blikket utover. Å være utendørs, er å være inne på Mars. Det er intimt. Sanselige opplevelser utenfor hjelmen er umulig. Våre fremtidige landskap av importert natur, der mennesker går fritt, vil også være et slags interiør. Et mega-interiør. Det som er utendørs på jorden, er innendørs på Mars. Tross forskjellen i skala, er hjelmer og takdekkede kraterbyer det samme. Prosjektet bruker design-fiksjon som et verktøy til å forstå de komplekse problemene knyttet til samfunnet og det å være menneskelig. Hva vil det bety å være menneske i fremtiden? Vil vi være mennesker eller marsboere?

Nina Tsybolskaia, Choreographing Bureaucracy, 2017. Prosjektet var en del av første år på masterprogrammet og var et samarbeid med AHO, gjennomført i Asker rådhus. Verktøyet i denne oppgaven var støvpartiklene fra den siste fysiske kontakten med byråkratiet. Når det likevel ikke er noe å arkivere i de fysiske mappene på grunn av digitaliseringen av alle prosessene – hvorfor ikke bruke den funksjonen til å arkivere støv fra mennesker i det fysiske byråkratiet?

Nina Tsybolskaia, Choreographing Bureaucracy, 2017. Prosjektet var en del av første år på masterprogrammet og var et samarbeid med AHO, gjennomført i Asker rådhus. Verktøyet i denne oppgaven var støvpartiklene fra den siste fysiske kontakten med byråkratiet. Når det likevel ikke er noe å arkivere i de fysiske mappene på grunn av digitaliseringen av alle prosessene – hvorfor ikke bruke den funksjonen til å arkivere støv fra mennesker i det fysiske byråkratiet?

Charlotte Kristiansen, Bak lukkede dører, masteroppgave, 2017. Prosjektet handler om ensomheten og hvordan vi møter den. Det er et forsøk på å bruke design for å skape reflek- sjon rundt hvordan vårt forhold til følelser påvirkes av alt det negative fokuset vi møtes med i media og i samfunnet i dag – om hvordan skam og tabu skaper en distanse og fremmed­gjøring av ensomheten og de ensomme.

Charlotte Kristiansen, Bak lukkede dører, masteroppgave, 2017. Prosjektet handler om ensomheten og hvordan vi møter den. Det er et forsøk på å bruke design for å skape reflek- sjon rundt hvordan vårt forhold til følelser påvirkes av alt det negative fokuset vi møtes med i media og i samfunnet i dag – om hvordan skam og tabu skaper en distanse og fremmed­gjøring av ensomheten og de ensomme.

Mari Koppanen, Pink Oyster Mushrooms, 2018. Rosa østerssopp vokser fra sagspon i vinduskarmen på kjøkkenet til Koppanen. Prosjektet var en del av et fem uker langt material­kurs på masterprogrammet i interiørarkitektur og møbeldesign. Foruten østerssopp undersøkte Koppanen også materialegenskapene til kombucha, mycelium, poresopp og bakterier.
 

Mari Koppanen, Pink Oyster Mushrooms, 2018. Rosa østerssopp vokser fra sagspon i vinduskarmen på kjøkkenet til Koppanen. Prosjektet var en del av et fem uker langt material­kurs på masterprogrammet i interiørarkitektur og møbeldesign. Foruten østerssopp undersøkte Koppanen også materialegenskapene til kombucha, mycelium, poresopp og bakterier.

Fakta
KHIO

Har sin opprinnelse i Tegneskolen, grunnlagt i 1818. Romkunst og møbelkunst ble egne disipliner under Arne Korsmo på 1930-tallet. Kunsthøgskolen i Oslo fikk eget design-fakultet i 2003. Utdanner tolv bachelor-studenter hvert år og åtte-ti masterstudenter ved internasjonalt program.

English Summary

The Oslo National Academy of the Arts

Interview with Toni Kauppila by Solveig Nygaard Langvad

The education of interior architects and designers at the Academy of the Arts can be traced back to 1818. Today, the focus is on exploring the unknown, in order to challenge society to be better.

KHIO - Kunsthøgskolen i Oslo
Solveig Nygaard Langvad
Solveig Nygaard Langvad er journalist og språkviter, og redaksjonell medarbeider i Arkitektur N.
Foto: Jon Arne Berg
Publisert på nett 20. april 2020. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 6 – 2018. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.