Kjenn din transformator

Av red.

Ombygde interiører er et fagfelt som tiltrekker seg interesse fra ulike mennesker med ulik bakgrunn, ulik motivasjon og ulikt sinnelag. Etter å ha gravd oss inn i tematikken og romstert rundt i de gamle husene og møtt de som arbeider med å bygge dem om, har det utkrystallisert seg fire svært gjenkjennbare arketyper, og vi presenterer dem her som en lettbent introduksjon til et utpreget komplekst og krevende fagfelt.

Foto: Farsott
Foto: Farsott

Verne-transformatoren

 • Arbeider gjerne hos NIKU, antikvariske myndigheter eller i en mer skapende rolle som «Privatpraktiserende bygningsantikvar». 
 • Kan minst 21 adekvate, akademiske definisjoner av ordet «autentisitet». 
 • Synes Karin Gundersen og Mari Lendings bok Kopi & original – Inversjoner i opprinnelsestenkningens historie er en undervurdert pageturner.
Foto: Farsott
Foto: Farsott

Hipster-transformatoren

 • Arbeider for seg selv i et eller annet mer eller mindre løst sammensatt arbeidsfellesskap av likesinnede, gjerne 50/50 i arbeidskollektiv på Rodeløkka og bestemors gårdstun utenfor Florø.
 • Er ikke fremmed for å brygge øl, speke skinker eller reparere sykler parallelt med arkitektgjerningen, alle etter samme prinsipp om solid håndverk og millimeterpresisjon.
 • I sitt stille sinn vet hipsteren at det å ta alt som er gammelt, utdatert og loslitt og gjøre det om til noe nytt er selve gralen i hans trossystem. Men i samtale med alle andre vil han alltid forfekte at «det handler mest om miljø og bærekraft».
Foto: Farsott
Foto: Farsott

Erkearkitekt-transformatoren

 • Arbeider for et mellomstort arkitektkontor, gjerne et som også bærer hans eller hennes navn.
 • «Kontrasterende» er nøkkelbegrepet i ethvert transformasjonsprosjekt, gjerne fulgt opp av et selvsikkert «hver tidsalder, hvert sitt arkitektoniske utrykk!»
 • Nikker pliktskyldig når yngre kollegaer snakker ivrig om tverrfaglighet, men er i virkeligheten akkurat like lite begeistret for innblanding fra andre yrkesgrupper som han er for alle andre former for «brukermedvirkning».
Foto: Farsott
Foto: Farsott

Iark-transformatoren

 • Jobber enten for en ledende interiørarkitekt eller alene i en praksis som også innbefatter aktiv blogging og et halvt årsverks innsats på sosiale medier.
 • Kan se samtlige farger i Jotuns fargekart 2018 for sitt indre øye bare ved å høre tallkodene.
 • Rangerer Kråkvik og D’Orazio som Norges fremste kulturpersonligheter og kunne i prinsippet innredet samtlige rom i sin egen leilighet utelukkende med gjenstander kjøpt på kollekted by.
Kjenn din transformator
Publisert på nett 15. februar 2019. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 1 – 2018. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.