KMD - Fakultet for kunst, musikk og design, UiB

KMD - Fakultet for kunst, musikk og design, UiB

Når det estetiske har blitt selvsagt .Instituttleder Mona Larsen i samtale med Solveig Nygaard Langvad

I fjor ble Kunst- og designhøgskolen i Bergen en del av byens universitet. – Skal vi utdanne samfunnsbevisste rom- og møbeldesignere, så vil de ha nytte av å samarbeide med en biolog, filosof eller psykolog, sier instituttleder Mona Larsen.

– Målet vårt er å synliggjøre det usynlige og muliggjøre det umulige, sier Mona Larsen, leder for Institutt for design ved Fakultet for kunst, musikk og design på Universitetet i Bergen.

– Intet mindre! Hvordan gjør man det?

– Vi forsøker å gi studentene våre en evne til kritisk refleksjon og at de gjennom eksperimentering utfordrer både materialer, prosesser og hva som normalt blir ansett som mulig, og ikke minst blir kjent med seg selv. Studentene «skal» møte veggen i studiet – ikke så dramatisk, altså, men nok til at de vet at de har skjøvet på grensene. Holdningen «dette går ikke» blir man handlingslammet av.

Utdanningen av møbel- og romdesignere, som de kaller det i Bergen, har røttene sine i Statens høgskole for kunsthåndverk og design, som ble startet i 1909 under navnet Bergen Kunsthåndverksskole. I 2017 ble Kunst- og designhøgskolen i Bergen slått sammen med Grieg-akademiet ved Universitetet i Bergen og dannet det nye universitetsfakultetet for kunst, musikk og design (KMD).

– Langt tilbake i tid hadde utdanningen felles fagfelt i grafikk, tekstil, keramikk og rom og møbel. I dag er de første tre på Institutt for samtidskunst, mens vi tilbyr visuell kommunikasjon og rom- og møbeldesign på Institutt for design. De fire enhetene hadde mange felles kurs i tegning og form og farge. I dag er vi mer hver for oss, men vi har tegning og akt som er obligatorisk i alle kurs. Da vi ble flyttet til KMDs nye bygg i Møllendalsveien 61, var det viktig at alle verkstedene er felles.

Æresdoktor Opsvik.

 – Vi har utdannet en rekke kjente møbeldesignerne og illustratører, blant andre Lars Tornøe, Torbjørn Andersen, Atle Tvedt, Andreas Engesvik, Morten Knarrum, Vera & Kyte og Phillip von Hase. Vår første æresdoktor er Peter Opsvik, og han er en god representant for tenkningen om bærekraftig utvikling, hvor det menneskefokuserte, materialbruk, funksjonalitet og ergonomi er i fokus og det vektlegges å være kritisk og reflektert til hva en gjør og hvorfor. Ved å bruke alumnier som gjesteforelesere og sensorer, ønsker vi å skape en kobling til designindustri og -næring.

– Du har vært ansatt både før og etter overgangen fra kunsthøgskole til universitetsfakultet – hva endret seg og hva forble det samme?

– Det som endret seg gjelder først og fremst systemene. Vi har fått et mye større mulighetsrom innenfor vårt fagfelt, der vi bør og må opptre tverrfaglig. Når vi er enige om at dyktige designere også må se sitt samfunnsansvar, er det tydelig at de vil dra nytte av å samarbeide med andre profesjoner og fagfelt – med en biolog, filosof eller psykolog. Det gjelder både forskning og utdanning, sier Larsen.

Ut i naturen. – Vi trenger ulik kompetanse for å få fram den kritiske tenkningen rundt hva som produseres, og i dagens virkelighet vil jeg nesten si at den estetiske siden ved faget er selvsagt. Det første året på bachelor jobber studentene en del tverrfaglig på visuell kommunikasjon og rom og møbel, og de utforsker lys, farge og rom. Vi bruker også de åpne rommene utendørs, gjennom samarbeider med Lysfestivalen på Fjell festning, og med materialer som is og vann på isfestivalen på Finse og tre under Trefestivalen i Bergen.

For to år siden kuraterte forskere og studenter fra utdanningen utstillingen Inside Wood under Milan Design Week.

– Her vektla vi også det tverrfaglige med visuell kommunikasjon og møbel, romdesign/interiørarkitektur, samt universell utforming. Utstillingen handlet også om den sanselige opplevelsen av materialer, form, steder og hvordan bruken av tre påvirker dem. Vi legger stor vekt på nedbrytbare og fornybare materialer som tre, forteller Larsen.

– Hva skiller dere fra utdanningen i Oslo?

– En vesentlig forskjell på KHIO og KMD er at vi er forankret i den vestlandske naturen. Det er et viktig element hos oss, og vi har prosjekter ute i naturen, med de allerede nevnte festivalene, for eksempel. Da reiser hele kullet ut i naturen og jobber med den. Fokus blir på det vi ikke vanligvis legger merke til, det vi tar for gitt, men som vi omgir oss med i naturen. På slike prosjekter samarbeider vi også med musikere og andre kunstnere. Vi har eksperimentert med treskulpturer gjennom femten år og har gjort mange prosjekter med studentene ute i det offentlige rom, sier Larsen.

Ikke dekoratører.

– Hvordan er utdanningen og studieløpet organisert?

– Masteren er internasjonal og undervises på engelsk. Vi fordeler studieplassene, som teller 28 studenter pr. år, mellom visuell kommunikasjon og møbel- og romdesign/interiørarkitektur. Det er omtrent halvparten av studentene som er norske og halvparten utenlandske. Studentene søker seg inn med et prosjekt de vil fordype seg i, gjennom å levere inn prosjektbeskrivelse og stille til intervju. På bachelor er det opptak med innlevering av spesifikke arbeider, samt opptaksprøver og intervju.

I starten av studiet er det mye felles undervisning i fag og kunnskap som alle vil trenge. Slik ønsker KMD å danne et grunnlag for orientering og utprøving, gjennom tverrfaglig samarbeid.

– Det eksperimenterende og individuelle er veldig viktig i det andre året. I tredje året fokuserer vi på samfunnsrollen og det å være meningsskapende, sier Larsen.

Alle faglig ansatte ved KMD bruker 40 prosent av tiden på forskning, som går tilbake til studentene gjennom forskningsbasert undervisning.

– Studentene har mye å bidra med – de er modige, reflekterte, nysgjerrige og engasjerte. De framstår ikke som en masse, og det er nok grunnen til at de går ut i jobb raskt og blir headhuntet allerede ved eksamensutstillingen sin.

– Hva er det viktigste målet dere har i utdanningen av nye interiørarkitekter og møbeldesignere?

– Det er verdiskaping som er bærebjelken. Vi skal levere noe tilbake til samfunnet, det offentlige eller næringen. Vi er ikke dekoratører. Det kommer på plass lenge etter at vi har jobbet med rommene innenfra, for vi jobber innenfra og ut. Vår utfordring, som vi må være bevisste på, er at byggene i dag blir renovert i mye større grad og det gjør at interiørarkitekter vil få en større betydning, ved at vi tar vare på det som finnes. Det blir færre og færre store, nye bygg, sier Larsen.

Ice Music Festival Finse 2018 Studentene (under ledelse av Petter Bergerud) bygger arena og scene i is og snø for musikkfestivalen, der også alle instrumentene er i is. Foto: Lena Mari Kolås

Ice Music Festival Finse 2018 Studentene (under ledelse av Petter Bergerud) bygger arena og scene i is og snø for musikkfestivalen, der også alle instrumentene er i is. Foto: Lena Mari Kolås

Bergen International Wood Festival 2018 20 lag med arkitekter, designere, kunstnere og håndverkere, profesjonelle som studerende, fra 13 nasjoner laget treskulpturer langs kaikanten utenfor Bryggen i Bergen. Festivalen, ledet av Petter Bergerud, er den syvende i rekken og er blitt en attraksjon. Bildet viser engelske Henry Collins under montering av trestrukturen ”Stagger”, inspirert av båtskrogene. Foto: Pål Hoff

Bergen International Wood Festival 2018 20 lag med arkitekter, designere, kunstnere og håndverkere, profesjonelle som studerende, fra 13 nasjoner laget treskulpturer langs kaikanten utenfor Bryggen i Bergen. Festivalen, ledet av Petter Bergerud, er den syvende i rekken og er blitt en attraksjon. Bildet viser engelske Henry Collins under montering av trestrukturen ”Stagger”, inspirert av båtskrogene. Foto: Pål Hoff

Tuva Rivedal Tjugen, Marineholmen, ”Fleet”, masteroppgave, 2017. Korleis kan design legge til rette for auka trivsel i uteområdet til studentane ved Handelshøgskulen BI? Element av områdets bakgrunn innen skipsfart, industri, tunge maskiner og grove materialer er implementert i designet.

Tuva Rivedal Tjugen, Marineholmen, ”Fleet”, masteroppgave, 2017. Korleis kan design legge til rette for auka trivsel i uteområdet til studentane ved Handelshøgskulen BI? Element av områdets bakgrunn innen skipsfart, industri, tunge maskiner og grove materialer er implementert i designet.

Frida Yggeseth, lydlandskap, masteroppgave, 2018. Hvordan kan menneskers holdning til natur og miljø utfordres gjennom musikk fra havet i et rom laget for ettertanke og refleksjon? Prosjektets intensjon er å fremme fokuset på den lydbaserte fantasien om havets stemme gjennom et havorgel, og forsterke lytterens opplevelse av rommet, om den er fysisk eller imaginær. Prosjektet er plassert på Toftøyna i Øygarden kommune. Her ligger restene av et gammelt bølgekraftverk som var i drift på 80-tallet.

Frida Yggeseth, lydlandskap, masteroppgave, 2018. Hvordan kan menneskers holdning til natur og miljø utfordres gjennom musikk fra havet i et rom laget for ettertanke og refleksjon? Prosjektets intensjon er å fremme fokuset på den lydbaserte fantasien om havets stemme gjennom et havorgel, og forsterke lytterens opplevelse av rommet, om den er fysisk eller imaginær. Prosjektet er plassert på Toftøyna i Øygarden kommune. Her ligger restene av et gammelt bølgekraftverk som var i drift på 80-tallet.

Fjell Festning Lysfestival 2018 ”Å lyssette mørket” er tema for en meget spesiell lysfestival der studentene jobber sammen med fagfolk for å få fram poetiske og magiske stemninger. En åtte meter lang og seks meter høy flytende vannvegg ute på et av vannene ble lyssatt av laserprojektorer. Vinden ga laser-mønstringene på vannveggen bevegelse. Foto: Vegard Vallestad
 

Fjell Festning Lysfestival 2018 ”Å lyssette mørket” er tema for en meget spesiell lysfestival der studentene jobber sammen med fagfolk for å få fram poetiske og magiske stemninger. En åtte meter lang og seks meter høy flytende vannvegg ute på et av vannene ble lyssatt av laserprojektorer. Vinden ga laser-mønstringene på vannveggen bevegelse. Foto: Vegard Vallestad

Fakta
KMD

Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB) ble grunnlagt i 1996 etter sammenslåingen av tidl. Bergen Kunsthåndverksskole (1909) og Vestlandske kunstakademi (1973). Utdanningen av interiørarkitekter og møbeldesignere tok til på 1950-tallet. I 2017 ble KHiB virksomhetsoverdratt til Universitetet i Bergen. Grieg-akademiet gikk sammen med KHiB og dannet det nye Fakultet for kunst, musikk og design (KMD).  Antall studenter per kull er 13 på bachelor i møbel- og romdesign/interiørarkitektur, 22 på visuell kommunikasjon og 28 på master i design, samt 15 på PPU.

English Summary
The Faculty of Fine Art, Music and Design at the University of Bergen

Interview with Mona Larsen by Solveig Nygaard Langvad

Last year, the Bergen Academy of Art and Design became part of the University of Bergen, and the Faculty of Fine Art, Music and Design was formed. The department of Design includes the study of furniture design and interior architecture. In Bergen, the students cultivate a relationship with the characteristic nature of Western Norway, through several projects outdoors.

– If we are to educate conscious designers, there is no doubt that they would benefit from collaborating with a biologist, psychologist or philosopher, says Mona Larsen of the new university status.

KMD - Fakultet for kunst, musikk og design, UiB
Solveig Nygaard Langvad
Solveig Nygaard Langvad er journalist og språkviter, og redaksjonell medarbeider i Arkitektur N.
Foto: Jon Arne Berg
Publisert på nett 20. april 2020. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 6 – 2018. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.