Gyldenløves gate 19, Oslo, 1929. Plan av 2. og 3. etasje. Bygningen har tre etasjer, og en høy kjeller. Prinsippet for romløsningene i 1. og 2. etasje er enkelt: Oppholdsrommene vender ut mot Arno Bergs plass, mens de betjenende rommene er lagt i bakkant av bygget, inn mot bakgården mot nord-øst. Foto: Oslo byarkiv
Foto: Oslo byarkiv

Lilla Hansens stemme

I 2013 var det hundre år siden Lilla Hansens hovedverk, ”Heftyeterrassen”, ble oppført i Christiania. Norges første kvinnelige arkitekt med egen praksis innskrev arkitekturen i en større tradisjon, samtidig som hun svarte på tidens bruksmessige og teknologiske utfordringer. Som foregangskvinne må Lilla Hansen ha vært i besittelse av et særlig mot og av stor faglig innsikt. Bygningene hun tegnet og fikk oppført synes å ha varige kvaliteter. 

”Jeg ble spurt om hvorledes jeg klarte de høirøstede byggmestere. Svaret ble: Jeg hvisker.”1 Sitatet, som ofte blir gjengitt når Lilla Hansen omtales, er hentet fra et brev hun skrev til sin kollega Harriet Flaatten 13. november 1956. Lilla Hansen var den første kvinnelige arkitekten i Norge som etablerte egen praksis, og lenge var hun også den eneste. Kontoret ble etablert i 1912, etter at hun hadde vunnet konkurransen om bygården i Thomas Heftyes gate 42 i Christiania året før – en bygård med et trettitalls leiligheter. Kontorlokalet, som hun delte med interiørarkitekten og formgiveren Marie Karsten – også hun en foregangskvinne innenfor sitt felt – lå i fjerde etasje i Tordenskiolds gate 7.2 

Lilla Hansen var født 1. april 1872, som den yngste av seks søsken, og hun ble døpt Georgine Marie.3 Hun var født inn i en borgerfamilie, og ble antagelig oppkalt etter sin far, Georg Martin Hansen, som var disponent ved sukkerverket i Halden fram til det ble nedlagt i 1861. Etter at familien flyttet til Christiania var han disponent ved Foss spinneri, og senere drev han sin egen agenturforretning. Lilla Hansens mor het Maren Paulowna Victoria Bülow. Paul Victor, den nest eldste av barna og den eneste gutten i søskenflokken, tok etter hvert også morens etternavn. Paul Victor Bülow Hansen er kjent for sitt banebrytende arbeid innenfor ortopedisk medisin. 

Arkitekt Lilla Hansen (1872–1962). Fotografiet er antagelig tatt hos en fotograf (ukjent), omkring år 1910.  Foto: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Arkitekt Lilla Hansen (1872–1962). Fotografiet er antagelig tatt hos en fotograf (ukjent), omkring år 1910. 

Architect Lilla Hansen (1872-1962). Portrait, c. 1910. 

Foto: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.
Arkitekt Lilla Hansen (1872–1962). Hansen utenfor hjemmet i Asker, sammen med Merete Blakstad og Peik, Lilla Hansens buhund. Anne Sofie og Ragnar Blakstad kjøpte huset, som ble kalt "Brone", av Lilla Hansen i 1949, men hun fikk bo på ”salen” – et stort rom i andre etasje. Merete Blakstad var født i 1947, tvillingene Siri og Erland i 1938, og Anne-Sofie i 1953. Familien bodde sammen med Lilla Hansen i det laftede tømmerhuset fram til Hansen flyttet til Blindern og Vinderen sanitetsforenings aldershjem, den 15. juli 1961. Fotografiet er tatt en gang omkring 1950. Fotografen er ukjent.  Foto: Tilhører Merete Blakstad.

Arkitekt Lilla Hansen (1872–1962). Hansen utenfor hjemmet i Asker, sammen med Merete Blakstad og Peik, Lilla Hansens buhund. Anne Sofie og Ragnar Blakstad kjøpte huset, som ble kalt "Brone", av Lilla Hansen i 1949, men hun fikk bo på ”salen” – et stort rom i andre etasje. Merete Blakstad var født i 1947, tvillingene Siri og Erland i 1938, og Anne-Sofie i 1953. Familien bodde sammen med Lilla Hansen i det laftede tømmerhuset fram til Hansen flyttet til Blindern og Vinderen sanitetsforenings aldershjem, den 15. juli 1961. Fotografiet er tatt en gang omkring 1950. Fotografen er ukjent. 

Architect Lilla Hansen (1872-1962). Hansen with her dog, Peik, and Merete Blakstad, c. 1950.

Foto: Tilhører Merete Blakstad.
Arkitekt Lilla Hansen (1872–1962). Lilla Hansen i hagen på Brone mot slutten av 1950-tallet. Foto: Erland Blakstad.

Arkitekt Lilla Hansen (1872–1962). Lilla Hansen i hagen på Brone mot slutten av 1950-tallet.

Architect Lilla Hansen (1872-1962). Lilla Hansen, late 1950's.

Foto: Erland Blakstad.

Lilla Hansen virket som arkitekt hele sitt voksne liv, også etter at hun hadde tegnet Norske kvinners sanitetsforenings sykehus og elevhjem i Akersbakken 27 i Oslo – det siste store oppdraget hun tok på seg i rekken av bygninger innenfor helse- og omsorgssektoren. Elevhjemmet ble bygget i 1935, og revmatismesykehuset sto ferdig i 1939. Sykehuset ble tegnet i samarbeid med Bjercke og Eliassen, fordi – som hun selv skriver – ”arbeidet skulle forceres”.4 Formuleringen er kanskje et uttrykk for at Lilla Hansen hadde erfaring fra et annet arkitektonisk arbeidsrom, der det fantes tid og økonomi til å utvikle prosjektene fram mot en ønsket faglig standard? Kan hende er det også en slik erfaring som ligger til grunn når hun avslutter det samme brevet slik: ”Med de vennligste hilsener sender jeg ønsket om glede av faget”.5

“Om hun var en dyktig arkitekt, og i besittelse av et særlig mot, framsto Lilla Hansen også som et menneske som var ydmyk og lyttende.”

Da Lilla Hansen døde på Blindern og Vinderen sanitetsforenings aldershjem 11. juni 1962, var hun nitti år. Hun ble gravlagt ved Gamle Aker kirke – et steinkast bortenfor sykehuset i Akersbakken. Hennes liv er langt på vei skjult, slik hun antagelig også ønsket at det skulle være. Eksempelvis ønsket hun ikke å fortelle Flaatten om tilbakelagte byggearbeider. ”La meg få slippe”, skriver hun i et brev datert 12. mars i 1957, og fortsetter: ”Dessuten er mitt arkiv ikke tilgjengelig for tiden”. Siri Blakstad, den ene av de fire søsknene Blakstad, som sammen med sine foreldre delte bolig med henne på Høn i Asker i årene etter annen verdenskrig, forteller at Lilla Hansen satte fyr på tegningsarkivet sitt før hun døde. Søsknene, som kalte henne Ante, forteller om en livlig og humoristisk, men også ydmyk og beskjeden eldre dame – et menneske som har betydd svært mye for dem gjennom barndommen og ungdomstiden.6 

Thomas Heftyes gate 42, Oslo, fasade mot Mogens Thorsens gate. Tegningene ble utarbeidet av Lilla Hansen i 1911 etter at hun hadde vunnet konkurransen om prosjektet samme år. Bygningen har fire etasjer, og en høy kjeller og tørkeloft. ”Byggeaktieselskapet av 1910”, som fikk prosjektet realisert, var et foretak som vitner om tidens nye finansieringsformer. Her ble kapitalen reist ved at leieboerne selv inngikk som aksjonærer i foretaket. ”Heftyeterrassen” inneholder et trettitalls leiligheter fra 120 til 300 kvm. Bygningen, som hovedsaklig er i nybarokk stil, har innslag av jugend. Spennet i de øvrige byggeoppgavene Lilla Hansen gir seg i kast med i denne perioden er stort. I 1912 tegnet hun også typetegninger til hytter for Hjemmets kolonihage på Sagene i Oslo. Foto: Oslo byarkiv
Foto: Oslo byarkiv

Thomas Heftyes gate 42, Oslo, fasade mot Mogens Thorsens gate. Tegningene ble utarbeidet av Lilla Hansen i 1911 etter at hun hadde vunnet konkurransen om prosjektet samme år. Bygningen har fire etasjer, og en høy kjeller og tørkeloft. ”Byggeaktieselskapet av 1910”, som fikk prosjektet realisert, var et foretak som vitner om tidens nye finansieringsformer. Her ble kapitalen reist ved at leieboerne selv inngikk som aksjonærer i foretaket. ”Heftyeterrassen” inneholder et trettitalls leiligheter fra 120 til 300 kvm. Bygningen, som hovedsaklig er i nybarokk stil, har innslag av jugend. Spennet i de øvrige byggeoppgavene Lilla Hansen gir seg i kast med i denne perioden er stort. I 1912 tegnet hun også typetegninger til hytter for Hjemmets kolonihage på Sagene i Oslo.

Thomas Heftyes gate 42, Oslo, facade facing Mogens Thorsens gate. The building was designed by Lilla Hansen in 1911 after winning the competition the same year. The four-storey block contains some thirty apartments ranging from 120 to 300 sq.m. The building is mainly Neo-baroque in style, with hints of Art Noveau.

Om hun var en dyktig arkitekt, og i besittelse av et særlig mot, framsto Lilla Hansen også som et menneske som var ydmyk og lyttende overfor dem hun hadde kontakt med. Hvordan kom så disse sidene ved hennes personlighet til uttrykk som arkitekturforståelse? En formulering der hun går i rette med et velkjent Goethe-sitat, hentet fra hennes siste brev til Harriet Flaatten, kan gi oss en viss idé: ”Det har været sagt om arkitektur at den er frossen musikk. Det er galt. Den hører da sammen med den levende natur og musikk.”

Lydhørhet

Som praktiserende arkitekt og brevskriver var Lilla Hansen trygg på sin egen stemme og handlekraft, samtidig som hun var lydhør overfor en levende og foranderlig natur – en natur som også inkluderer barn og ungdom; en foranderlig menneskenatur. Når hun fremhever at arkitekturen hører sammen med den levende natur og musikk, er det utvilsomt uttrykk for at hun søker noe annet enn et tilstivnet stiluttrykk i sitt arbeid som arkitekt. Etter mange års erfaring kan det synes som om det er sammenhengen mellom et skapende og et formmessig overskudd hun ønsker å betone. Kan hende så hun arkitektur som et symbolsk uttrykk beslektet med musikk, fordi begge uttrykksformene – som kunstart betraktet – fordrer en evne til å lytte, dersom det som skapes og produseres skal kunne overleve oss? Der bygningers form og rytme avstemmes etter sted, materialitet og bruk, avhenger musikkens klanger av rom, resonans, tid.

Inngangspartiet leder inn til en stor hall, som har skiboder med forseggjorte tredører på hver side.  Foto: GL

Inngangspartiet leder inn til en stor hall, som har skiboder med forseggjorte tredører på hver side. 

The main entrance.

Foto: GL
Fra fasaden, med relieffvirkninger og jugend-detaljer. Foto: GL

Fra fasaden, med relieffvirkninger og jugend-detaljer.

Facade details.

Foto: GL
Plan av bygården Thomas Heftye gate 42, Oslo. Fjerde etasje. Bygården, oppført i perioden 1911 til 1913, var utstyrt med sentraloppvarming og elektrisitet. Alle leilighetene hadde bad med vannklosetter, og servanter med varmt og kaldt vann i soverommene. I leilighetene er det egne forstuer med peis, og planene viser at velstående borgeres nye ”krav til variert bruk” er ivaretatt.  Foto: Oslo byarkiv.
Foto: Oslo byarkiv.

Plan av bygården Thomas Heftye gate 42, Oslo. Fjerde etasje. Bygården, oppført i perioden 1911 til 1913, var utstyrt med sentraloppvarming og elektrisitet. Alle leilighetene hadde bad med vannklosetter, og servanter med varmt og kaldt vann i soverommene. I leilighetene er det egne forstuer med peis, og planene viser at velstående borgeres nye ”krav til variert bruk” er ivaretatt. 

Plan of the Thomas Heftyes gate 42 block, fourth floor. The building, completed in 1913, had central heating and electricity, water closets and running hot and cold water to basins in all bedrooms.

Selv tegnet Lilla Hansen bygårder, eneboliger, feriehus både i Oslo og andre steder i landet. Den første kjente bygningen fra hennes hånd er en hytte – et laftet tømmerhus med sval og torvtak – ved Frønsvollen i Nordmarka, oppført for tobakksfabrikant Nicolai Andresen i 1902.7 Av større byggeoppgaver nevner hun, i det første brevet til Harriet Flaatten, ”sykehus, tuberkulosehjem, barnehjem, feriekolonier og lignende”.8 

Karakteristisk for Lilla Hansens verk er et nøye avstemt samspill mellom sted, bygningskropp og detaljer. Bygningene som står igjen etter henne har varige kvaliteter, og kan sees som uttrykk for en kontinuitetstenking; de inngår i en lang arkitekturfaglig tradisjon. Eksempelvis har bygården i Thomas Heftyes gate og leiegården ved Arno Bergs plass i Gyldenløvesgate 19 en selvfølgelig plass i landskapet og i bystrukturen, og bygningenes hovedform understøttes gjennom detaljeringen.9 Det samme kan sies om boligene i Fritzners gate 4 og Nobelsgate 10. Hvilke fagmiljøer, hvilke erfaringer og tanker næret Lilla Hansens syn på forholdet mellom arkitektur, natur og musikk? Hvor fant hun inspirasjon?

Støttemuren ved Heftyeterrassen var en viktig grunn til at bygården kunne få den utformingen den fikk. Tegningen viser konstruksjonen slik den ble utformet på bygningens vestside. Fra platået som dannes ved enden av Mogens Thorsens gate er det mulig å se ned på en annen bygning tegnet av Lilla Hansen; den staselige byvillaen i Nobelsgate 10, oppført i 1917. Foto: Oslo byarkiv.
Foto: Oslo byarkiv.

Støttemuren ved Heftyeterrassen var en viktig grunn til at bygården kunne få den utformingen den fikk. Tegningen viser konstruksjonen slik den ble utformet på bygningens vestside. Fra platået som dannes ved enden av Mogens Thorsens gate er det mulig å se ned på en annen bygning tegnet av Lilla Hansen; den staselige byvillaen i Nobelsgate 10, oppført i 1917.

Foundation drawing for the apartment block in Thomas Heftyes gate 42. The drawing shows the structure on the west end of the building.

Studietid i Christiania og Paris

Lilla Hansens utdannelse og start som arkitekt fant sted i en overgangstid. Industrialismen, utviklingen av dampskipet og damplokomotivet, nye handelsruter og en omfattende kolonialisering av land utenfor Europa hadde satt sitt preg på livet og byutviklingen i de europeiske landene gjennom attenhundretallets første halvdel. Om tiden bød på kriger, økonomiske kriser og politiske endringer, var den også preget av store teknologiske og medisinske nyvinninger som revolusjonerte samfunnet. I Norge skjøt industrialiseringen fart etter at grunnloven var på plass i 1814. Nye stats- og utdanningsinstitusjoner ble etablert. Kvinners plass i samfunnet sto på den politiske dagsorden, og norske kvinner fikk mulighet til å ta embedseksamener i 1884, samme år som parlamentarismen ble innført.10 Lilla Hansen ble innskrevet ved Den kongelige norske kunst- og haandverksskole i Christiania fem år senere, i 1889.11 Hun var sytten år gammel, og ønsket å bli billedhugger. 

Lilla Hansen var opptatt av billedkunst. I det første brevet til Harriet Flaatten skriver hun at hun var vaklende med hensyn til valg av arbeidsfelt, og hun tilbrakte blant annet et halvt år som assistent hos billedhuggeren Hans Stoltenberg Lerche i Paris.12 Men som elev i ornamentklassen på kunst- og håndverksskolen, der Herman Major Schirmer (1845–1913) var overlærer, ble hun introdusert for arkitektfaget.13 Schirmer, som var oppvokst i et hjem der kulturpersonligheter som forfatteren og nasjonsbyggeren Bjørnstjerne Bjørnson og advokat Bernhard Dunker var hyppige gjester, hadde et ønske om å videreføre arven etter slottsarkitekt Hans Ditlev Franz Linstow (1787–1851). Linstow var en av dem som var med på å stifte skolen i 1818, og selv om han var ”oppdradd i klassisismen”, så han tidlig verdien av å etablere en arkitektutdanning basert på studiet av den gamle norske trearkitekturen. Allerede i en tale i forbindelse med skolens årsfest i 1820, karakteriserte Linstow den skandinaviske bygningsmåte som egenartet, ”passende etter klimaet og karakteristisk”.14 

Skisser hentet fra to av Lilla Hansens skissebøker. Lilla Hansen: ”Relikviegemme fra Tronhjems domkirke i form af en arm; det har indeholdt et armben af Hellig Olaf; foroven er en sölvhaand gaaet tabt.”  Foto: Skissebøkene er utlånt av Erland Blakstad.

Skisser hentet fra to av Lilla Hansens skissebøker. Lilla Hansen: ”Relikviegemme fra Tronhjems domkirke i form af en arm; det har indeholdt et armben af Hellig Olaf; foroven er en sölvhaand gaaet tabt.” 

From Lilla Hansen's sketchbooks. Reliquary from Trondheim Cathedral. 

Foto: Skissebøkene er utlånt av Erland Blakstad.
Skisser hentet fra to av Lilla Hansens skissebøker. Ved siden av akvarellskissen til høyre har hun skrevet følgende: ”Vaskaaren Stav paa Bjølstadstolen i Hedalens Kirke. (Gudbrandsdalen).” Foto: Skissebøkene er utlånt av Erland Blakstad.

Skisser hentet fra to av Lilla Hansens skissebøker. Ved siden av akvarellskissen til høyre har hun skrevet følgende: ”Vaskaaren Stav paa Bjølstadstolen i Hedalens Kirke. (Gudbrandsdalen).”

From Lilla Hansen's sketchbooks. Wood carving on the side of a pew, Hedalen Church. Pencil and watercolour.

Foto: Skissebøkene er utlånt av Erland Blakstad.

I likhet med Linstow hadde Schirmer en bred tilnærming til arkitektfaget – blant annet etter arkitektur- og kunsthistoriestudier ved kunstakademiet i Dresden, og etter langvarige studiereiser i Europa og Norden.15 De første reisene gikk sydover, men i juni 1886 reiste Schirmer til England og Irland, og ble værende der i fem uker. I årene som fulgte ble undervisningen sterkt preget av påvirkningen herfra.16 Som elev ved tegneskolen har Lilla Hansen fått en undervisning påvirket av impulser fra den Arts- and Crafts-bevegelsen Augustus Pugin, John Ruskin, William Morris og Walter Crane var eksponenter for. Bevegelsen var en reaksjon på industrialismens mekaniserte arbeid. I stedet søkte man å fremelske en avklaret, enkel materialbruk og uttrykksform, og høy håndverksmessig kvalitet. Lilla Hansens plansjer fra ornamentklassen viser nøyaktige studier av eldre bygninger og monumenter fra England, Tyskland, Italia, Hellas og Egypt.17 Gjennom frihåndstegning har hennes omverdens- og arkitekturforståelse – i tråd med Ruskins vekt på tegningens betydning – blitt formet av en praksis der håndens erfaring ble forbundet med synet.18 Og som Ruskin har Schirmer åpenbart betraktet synet som en evne som kan oppdras.

“Lilla Hansens skissebøker fra 1890-tallet viser en henvendthet mot naturen som var karakteristisk for formgivere innenfor Art Nouveau.”

Når det gjaldt undervisningens struktur og formål fantes det imidlertid sterke brytninger ved tegneskolen. Helt fra oppstarten hadde skolen tatt seg av den tekniske utdannelsen i Norge, fordi det ikke fantes andre læringstilbud.19 Tidlig i 1880-årene sto striden mellom etableringen av et akademi for kunstnere – arkitekter, billedhuggere og billedkunstnere – og en teknisk fagskole. Der Schirmer ville vektlegge arkitektur- og kunstutdanningen, fantes det andre som så behovet for en mer teknisk, håndverksorientert skole. Etter opphevingen av laugsvesenet, som tidligere hadde fungert som en kvalitetsgaranti, ønsket Schirmer å videreføre ”skolens nedarvede, tvesindige natur”.20 Han ville ta opp igjen den opprinnelige tanken bak dannelsen av tegneskolen, og etablere et statlig akademi for kunst og håndverk med en ”forbedret teoretisk og praktisk undervisning i en institusjon som kunne gi håndverket tilbake dets gamle rang og prestisje”.21 For ham var det, i likhet med forkjemperne for Arts- and Crafts-bevegelsen i England, vesentlig at den tekniske og kunstneriske undervisningen ikke skilte lag. 

Schirmers visjoner for tegneskolen, hans holdninger til arkitektur, og den forståelsen av faget som lå til grunn for de årlige studieturene til Gudbrandsdalen i årene etter 1895, var av stor betydning for senere studenter, som Magnus Poulsson og Arnstein Arneberg.22 Undervisningen hans var antagelig også svært viktig både for Lilla Hansen og Marie Karsten, for sammen tok de initiativ til ”Forening for anvendt kunst” i 1901, der ønsket var å få til et samarbeid mellom kunst, håndverk og industri, under slagordet ”det praktiske er det vakre”.23  

Studie av en brosje, utført med blyant og akvarell. Lilla Hansens detaljerte studie er hentet fra den ene av to bevarte skissebøker. Erland Blakstad, som selv utdannet seg til arkitekt etter at han som ungdom hadde tilbrakt mye tid på ”salen” der Lilla Hansen satt og arbeidet, fikk skissebøkene etter henne. Erland Blakstad forteller at Lilla Hansen hadde et stort tegnebord trukket med papir, og at hun brukte hovedlinjal og seks smålinjaler når hun prosjekterte. Han sier at han opplevde henne som en person med tyngde – en klok person – som var dypt engasjert i arbeidet sitt. For Lilla Hansen var liv og arbeid ett.  Foto: Skissebøkene er utlånt av Erland Blakstad.
Foto: Skissebøkene er utlånt av Erland Blakstad.

Studie av en brosje, utført med blyant og akvarell. Lilla Hansens detaljerte studie er hentet fra den ene av to bevarte skissebøker. Erland Blakstad, som selv utdannet seg til arkitekt etter at han som ungdom hadde tilbrakt mye tid på ”salen” der Lilla Hansen satt og arbeidet, fikk skissebøkene etter henne. Erland Blakstad forteller at Lilla Hansen hadde et stort tegnebord trukket med papir, og at hun brukte hovedlinjal og seks smålinjaler når hun prosjekterte. Han sier at han opplevde henne som en person med tyngde – en klok person – som var dypt engasjert i arbeidet sitt. For Lilla Hansen var liv og arbeid ett. 

Study of a brooch. From Lilla Hansens sketchbook, pencil and watercolour.

Praksis i Christiania, København, Brussel

Om Schirmers undervisning i ornamentklassen var av stor betydning både for tegneskolen og for norske arkitekter i tiden omkring århundreskiftet, fikk Lilla Hansen sin praksistid hos en annen toneangivende arkitekt etter grunnundervisningen. Hun var assistent hos Victor Horta (1861–1947) og student ved akademiet i Brussel i til sammen to år. Som arkitekt var Horta banebrytende – framfor noen var han den som definerte og ga betydning til Art Nouveau-bevegelsen i arkitekturen i årene fra 1885–1910. Årene fra 1894 fram mot 1900, den perioden Lilla Hansen mest sannsynlig var knyttet til hans kontor, var vesentlige år for Hortas produksjon.24 

I løpet av 1890-årene var Lilla Hansen også assistent hos arkitekt Halfdan Berle i Christiania en kort tid, i tillegg til at hun var assistent et halvt år hos rådhusarkitekt Martin Nyrop i København. Og ut over praksisperiodene i Norge, Danmark og Belgia, foretok hun ”studiereiser til Frankrig og Italien”.25 Lilla Hansens skissebøker fra 1897 rommer grundige studier; blyantskisser, tegninger, akvareller og beskrivelser av laftebygg og interiører, og av ulike former for kunstuttrykk og håndverk – fra greske skulpturer og etruskiske relieffer, til sølvsmedarbeider og emaljekunst. Her er også studier av planter og fugler, side om side med tegninger av menneskeverk, fra den store til den lille skalaen.26 

Gyldenløves gate 19, Oslo, tegnet av Lilla Hansen og oppført i 1929. Fasade mot Arno Bergs plass. Wenche Findal karakteriserer bygningen slik: ”Den monumentale hjørnebygningen som danner den nord-østlige plassveggen mot Arno Bergs plass på Frogner, er reist i et behersket, nyklassisistisk formspråk som føyde seg til den eksisterende plassarkitekturen fra 1925.” Findal presiserer at Lilla Hansen her viste sitt standpunkt i den norske arkitekturdebatten, og sin evne til å følge med i tiden. To år tidligere, i 1927, hadde Lilla Hansen etter oppfordring fra hennes generasjons mannlige arkitekter, blitt medlem i Norske arkitekters landsforbund.  Foto: Oslo byarkiv. Se Wenche Findals Mindretallets mangfold, 2004.
Foto: Oslo byarkiv. Se Wenche Findals Mindretallets mangfold, 2004.

Gyldenløves gate 19, Oslo, tegnet av Lilla Hansen og oppført i 1929. Fasade mot Arno Bergs plass. Wenche Findal karakteriserer bygningen slik: ”Den monumentale hjørnebygningen som danner den nord-østlige plassveggen mot Arno Bergs plass på Frogner, er reist i et behersket, nyklassisistisk formspråk som føyde seg til den eksisterende plassarkitekturen fra 1925.” Findal presiserer at Lilla Hansen her viste sitt standpunkt i den norske arkitekturdebatten, og sin evne til å følge med i tiden. To år tidligere, i 1927, hadde Lilla Hansen etter oppfordring fra hennes generasjons mannlige arkitekter, blitt medlem i Norske arkitekters landsforbund. 

Gyldenløves gate 19, Oslo. Designed by Lilla Hansen and completed in 1929. Facade facing Arno Bergs plass.

Art Nouveau

Mot slutten av det nittende århundre kan Art Nouveau, eller Jugend-stilen, sees som et ønske om å etablere arkitekturen på nytt, som selvstendig kunstform. Konflikten mellom en estetisk og en ingeniørmessig tilnærming – en konflikt som også ble tydeliggjort gjennom skillet mellom dekoratør og konstruktør, mellom École des Beaux-Art og de polytekniske høyskolene i Frankrike etter revolusjonen i 1789 – skulle undermineres. I så måte var Hortas anliggende som praktiserende arkitekt sammenfallende med Schirmers ønske for et akademi i Norge. Likevel finnes det en vesentlig ulikhet i deres arkitektursyn. Der Schirmer forsøkte å etablere et nytt grunnlag for en arkitekturpraksis basert på allmenne kvaliteter i den norske tradisjonsarkitekturen, ønsker den seksten år yngre Horta å frigjøre seg fra vekten fra fortidens arkitektur. Allerede som ung student ved Kunstakademiet i Brussel er han opptatt av å gi arkitekturen et personlig stempel. 

Hortas erfaringer fra arbeidet med de kongelige veksthusene i Laeken gjorde det mulig for ham å integrere støpejernsteknologien i de private boligene for borgerklassen, barnehagene, hotellene, og i de offentlige bygningene han tegner etter 1893.27 I likhet med andre innovatører innenfor Art Nouveau lot han seg inspirere av Eugène-Emmanuel Viollet-le-Ducs (1814 –1879) rasjonalitet, slik den ble framstilt i Entretiens sur l´Architecture.28 

Slik Horta så det, var de teknologiske nyvinningene arkitekter hadde til rådighet enorme, og han oppfattet det som en svakhet at de ikke hadde ført til ny arkitektonisk form. Fra 1893 manifesterer romløsningene hans, forholdet mellom interiør og eksteriør, en ny fortolkning av møtet mellom ulike materialer og deres konstruksjoner, og en ny måte å bearbeide overflater, lys og farger på.29 

Lilla Hansens skissebøker fra 1890-tallet viser en henvendthet mot naturen som var karakteristisk for formgivere innenfor Art Nouveau. For Horta var planter en kilde til forståelse av strukturelle og formale løsninger, bearbeidet slik at inspirasjonskilden ikke lenger lot seg spore. Men for Lilla Hansen kan det synes som om interessen for naturen har en annen forankring. Det er ikke naturen som grunnlag for konkrete ”bilder” som preger de verkene som står igjen etter henne; de er snarere karakterisert ved en stedstilpasning som vitner om en åpenhet for naturens variasjoner og foranderlighet. Mon tro om Lilla Hansen, da hun skrev at arkitekturen hører sammen med den levende natur og musikk, har lest Ruskins tekster? En av hans grunnsetninger lyder slik: ”Du vil aldri riktig elske kunsten før du elsker det den speiler mer.”30

Gyldenløves gate 19, Oslo, 1929. Plan av 1. etasje. Bygningen har tre etasjer, og en høy kjeller. Prinsippet for romløsningene i 1. og 2. etasje er enkelt: Oppholdsrommene vender ut mot Arno Bergs plass, mens de betjenende rommene er lagt i bakkant av bygget, inn mot bakgården mot nord-øst. Foto: Oslo byarkiv

Gyldenløves gate 19, Oslo, 1929. Plan av 1. etasje. Bygningen har tre etasjer, og en høy kjeller. Prinsippet for romløsningene i 1. og 2. etasje er enkelt: Oppholdsrommene vender ut mot Arno Bergs plass, mens de betjenende rommene er lagt i bakkant av bygget, inn mot bakgården mot nord-øst.

Gyldenløves gate 19, Oslo, 1929. Ground floor plans. The three-storey building is organised on a simple principle, with living spaces towards the street and serving spaces facing the rear yard.

Foto: Oslo byarkiv
Gyldenløves gate 19, Oslo, 1929. Plan av 2. og 3. etasje. Bygningen har tre etasjer, og en høy kjeller. Prinsippet for romløsningene i 1. og 2. etasje er enkelt: Oppholdsrommene vender ut mot Arno Bergs plass, mens de betjenende rommene er lagt i bakkant av bygget, inn mot bakgården mot nord-øst. Foto: Oslo byarkiv

Gyldenløves gate 19, Oslo, 1929. Plan av 2. og 3. etasje. Bygningen har tre etasjer, og en høy kjeller. Prinsippet for romløsningene i 1. og 2. etasje er enkelt: Oppholdsrommene vender ut mot Arno Bergs plass, mens de betjenende rommene er lagt i bakkant av bygget, inn mot bakgården mot nord-øst.

Gyldenløves gate 19, Oslo, 1929. first and second floor plans. The three-storey building is organised on a simple principle, with living spaces towards the street and serving spaces facing the rear yard.

Foto: Oslo byarkiv

Forbrukerøkonomi og støpejerns-teknologi

Forståelsen av arkitektur som verk, og betydningen av bygningers varighet, ble forsøkt redefinert i den perioden Lilla Hansen utdannet seg til arkitekt. Etter Descartes og opplysningstiden har synet på naturen som et grunnvilkår for menneskets liv og virke vært i endring. Modernitetens grunndogme synes å være at alt som er viktig i og for menneskelivet er historisk – historisk i betydningen av å stå til rådighet for vår egen skaperevne og handlingskraft.31 Slik både Martin Heidegger (1889–1976) og Hannah Arendt (1906–1975) gjør oppmerksom på, er en konsekvens av en slik innstilling i og til verden, at den tenkningen som oppstår av undring, og som verken har noe mål eller hensikt utenfor seg selv, må vike for den målrettete erkjennelsen. Erkjennelsen, som både er målbar og har en kontrollerbar nytte, manifesterer seg ikke bare i vitenskapene, men også i form av ny teknologi og forbrukerøkonomi. 

“Forståelsen av arkitektur som verk, og betydningen av bygningers varighet, ble forsøkt redefinert i den perioden Lilla Hansen utdannet seg til arkitekt."

Das Passagen-Werk skriver Walter Benjamin (1892–1940) om passasjene i Paris, de fleste bygget fra 1822 og utover, og om den nye forbrukerøkonomiens og støpejernteknologiens betydning for arkitekturen.32 I passasjenes innretning som sentre for handelen med luksusvarer, trer kunsten i selgerens tjeneste. Med bruken av jernkonstruksjonene begynner arkitekturen å vokse fra kunsten, skriver han, og trekker paralleller mellom det som skjer innenfor arkitekturfeltet, og panoramaene innenfor maleriet. Naturen flyttes inn i byen, og danner grunnlaget for de store panoramaene, malerier der man ved hjelp av tekniske kunstgrep utrettelig arbeider med å oppnå en fullstendig naturetterligning, samtidig som arkitekturen, som tidligere representerte bestandigheten i møtet med den foranderlige naturen, omgjøres til en omsettelig vare.33 

Omkring århundreskiftet betrakter Schirmer og Horta fremdeles arkitektur som en kunstart. Men der Schirmers arkitekturforståelse er preget av engelske arkitekturtenkere, er den unge Horta opptatt av Viollet-le-Ducs tilnærming til menneskelig skaperevne og kreativitet. Det er det 20. århundres modernismediskusjon som foregripes her; en diskusjon som gjelder arkitekturens betydning – og også menneskets plass i verden. Schirmer ønsker å etablere en ”national stil” ved å hente lærdom fra vår gamle bygningskultur; fra en stedlig bygningskunst som krever ”kjendskap til bygningskunsten i en videre krets”,34 mens den unge Horta oppvurderer nåtidsmenneskets egen subjektivitet og skaperkraft.35

Villa i Trosterudveien 10, Oslo. Villaen ble opprinnelig tegnet for Lil og Nils Roede, og den sto ferdig i 1912. Bygningen, som kan betraktes som et hovedverk i norsk nasjonalromantikk, har et enhetlig volum, med forsiktig artikulerte gavler og utspring. I dag er hagen betydelig mindre enn den opprinnelige sju mål store tomten. Situasjonsplanen fra 1912 viser inngangen fra nordsiden og en kjøkkenhage atskilt med en portiko mot øst. Foto: Wikimedia Commons.
Foto: Wikimedia Commons.

Villa i Trosterudveien 10, Oslo. Villaen ble opprinnelig tegnet for Lil og Nils Roede, og den sto ferdig i 1912. Bygningen, som kan betraktes som et hovedverk i norsk nasjonalromantikk, har et enhetlig volum, med forsiktig artikulerte gavler og utspring. I dag er hagen betydelig mindre enn den opprinnelige sju mål store tomten. Situasjonsplanen fra 1912 viser inngangen fra nordsiden og en kjøkkenhage atskilt med en portiko mot øst.

Villa in Trosterudveien, Oslo, completed 1912.The building is one of the main works of Norwegian National Romanticism, with its single main volume and carefully articulated gables and dormers.

Villa i Trosterudveien 10, Oslo.  Foto: Wikimedia Commons.
Foto: Wikimedia Commons.

Villa i Trosterudveien 10, Oslo. 

Villa in Trosterudveien, Oslo.

Måneskinnsprosjekter og hverdagsarkitektur

Lilla Hansens konkurranseforslag til ”Heftyeterrassen” ble utarbeidet om nettene, mens hun ennå var ansatt hos Morgenstierne og Eide. I 1881 ble Frank Lloyd Wright (1867–1959) hedret av The American Institute of Architects som ”The greatest American Architect of all time”. Som ung arkitekt, ansatt hos Adler & Sullivan, satt også han oppe om nettene og tegnet ”moonshine-prosjekter”.36 Men der Lloyd Wrights bygninger er blitt hedret som radikale uttrykk for en ny tid, kan bygningene som står tilbake etter Lilla Hansen sees som uttrykk for en kontinuitetstenking. Studiene hennes av fortidens bygninger har preget hennes arkitekturforståelse og romlige erfaring – en erfaring som umiddelbart lar seg gjenkjenne som arkitektonisk kvalitet i de bygningene hun fikk oppført. Hennes lydhørhet overfor det naturgitte og det kulturelt overleverte stedet, står i motsetning til det å sette sin egen skaperkraft først, slik avantgardistene innenfor billedkunsten og arkitekturfeltet ønsket.37 

Sommerhus i Vestre vei 93A, Nesøya i Asker. Fotografiet er fra ca. 1904, og viser sommerhuset på Nesøya før det ble malt. Huset ble tegnet for Theodor Frølich, og oppført i 1903 av byggmester Thorstensen. Verken personen på bildet eller fotografen er kjent. Fotografiet tilhører dagens eiere av huset, Margrethe Dobloug og Lars Roede.

Sommerhus i Vestre vei 93A, Nesøya i Asker. Fotografiet er fra ca. 1904, og viser sommerhuset på Nesøya før det ble malt. Huset ble tegnet for Theodor Frølich, og oppført i 1903 av byggmester Thorstensen. Verken personen på bildet eller fotografen er kjent. Fotografiet tilhører dagens eiere av huset, Margrethe Dobloug og Lars Roede.

Summer house, Vestre vei 93A, at Nesøya, Asker. The house was built in 1903, the photograph is taken the following year, before the house was painted. 

Fasaden mot sør er en rekonstruksjon der huset fremstilles slik det ble bygget – med unntak av terrassen som opprinnelig ble oppført i tre. Lilla Hansen var tidlig ute når det gjaldt å tegne knappe takdetaljer og smårutete vinduer. Med de tre dørene ut mot hagen betoner hun også en annen sammenheng mellom inne og ute enn det som var vanlig på den tiden huset ble bygget. I Asker tegnet hun blant annet også hovedbygningen på Hval gård for Wilhelm Roede, i 1910.  Foto: Lars Roede.

Fasaden mot sør er en rekonstruksjon der huset fremstilles slik det ble bygget – med unntak av terrassen som opprinnelig ble oppført i tre. Lilla Hansen var tidlig ute når det gjaldt å tegne knappe takdetaljer og smårutete vinduer. Med de tre dørene ut mot hagen betoner hun også en annen sammenheng mellom inne og ute enn det som var vanlig på den tiden huset ble bygget. I Asker tegnet hun blant annet også hovedbygningen på Hval gård for Wilhelm Roede, i 1910. 

The drawings are reconstructions of the original facade and plans, made by today's owners, architects Margrethe Dobloug and Lars Roede.

Foto: Lars Roede.
Fasaden mot sør er en rekonstruksjon der huset fremstilles slik det ble bygget – med unntak av terrassen som opprinnelig ble oppført i tre. Lilla Hansen var tidlig ute når det gjaldt å tegne knappe takdetaljer og smårutete vinduer. Med de tre dørene ut mot hagen betoner hun også en annen sammenheng mellom inne og ute enn det som var vanlig på den tiden huset ble bygget. I Asker tegnet hun blant annet også hovedbygningen på Hval gård for Wilhelm Roede, i 1910.  Foto: Lars Roede

Fasaden mot sør er en rekonstruksjon der huset fremstilles slik det ble bygget – med unntak av terrassen som opprinnelig ble oppført i tre. Lilla Hansen var tidlig ute når det gjaldt å tegne knappe takdetaljer og smårutete vinduer. Med de tre dørene ut mot hagen betoner hun også en annen sammenheng mellom inne og ute enn det som var vanlig på den tiden huset ble bygget. I Asker tegnet hun blant annet også hovedbygningen på Hval gård for Wilhelm Roede, i 1910. 

The drawings are reconstructions of the original facade and plans, made by today's owners, architects Margrethe Dobloug and Lars Roede.

Foto: Lars Roede
Fasaden mot sør er en rekonstruksjon der huset fremstilles slik det ble bygget – med unntak av terrassen som opprinnelig ble oppført i tre. Lilla Hansen var tidlig ute når det gjaldt å tegne knappe takdetaljer og smårutete vinduer. Med de tre dørene ut mot hagen betoner hun også en annen sammenheng mellom inne og ute enn det som var vanlig på den tiden huset ble bygget. I Asker tegnet hun blant annet også hovedbygningen på Hval gård for Wilhelm Roede, i 1910.  Foto: Lars Roede

Fasaden mot sør er en rekonstruksjon der huset fremstilles slik det ble bygget – med unntak av terrassen som opprinnelig ble oppført i tre. Lilla Hansen var tidlig ute når det gjaldt å tegne knappe takdetaljer og smårutete vinduer. Med de tre dørene ut mot hagen betoner hun også en annen sammenheng mellom inne og ute enn det som var vanlig på den tiden huset ble bygget. I Asker tegnet hun blant annet også hovedbygningen på Hval gård for Wilhelm Roede, i 1910. 

The drawings are reconstructions of the original facade and plans, made by today's owners, architects Margrethe Dobloug and Lars Roede.

Foto: Lars Roede

Mot slutten av 1950-tallet – samtidig med at Lilla Hansen skrev sine brev til Harriet Flaatten – arbeidet Hannah Arendt med sitt hovedverk, The Human Condition (1958).38 Arendt diskuterer både det ved den menneskelige eksistens som har med vår jordbundethet å gjøre, og det som er karakteristisk for mennesket, nemlig en verden vi selv har skapt, som går ut over den naturbundne jorden. Hun fremhever tenkningens betydning – ”the source of art works” – og betydningen av en arkitektur som kan overleve oss: ”Menneskets omverden er den verden av ting som homo faber skaper. Og omverdenens oppgave, å være et hjem for de dødelige, kan den bare løse i den grad dens bestandighet klarer å stå imot og overleve den menneskelige eksistensens evig vekslende bevegelser, dvs. i den grad den ikke bare kan transcendere den rene funksjonaliteten ved de varene som er produsert for konsum, men også bruksgjenstandenes rene nytte.”39 

“Norges første kvinnelige arkitekt med egen praksis må ha vært i besittelse av et særlig mot.”

Om Lilla Hansens liv langt på vei er skjult, er det tydelig at hun gjennom sitt arbeid som praktiserende arkitekt har funnet fram til sin egen stemme; sin egen forståelse av hva som karakteriserer arkitektur som verk. Lilla Hansen var lavmælt, men hennes stemme gjelder arkitektur som byggekunst, og som noe annet enn det kortlivete, markedsstyrte byggeriet vi omgis av i dag – det byggeriet Benjamin så kimen til og beskrev i årene før andre verdenskrig. Norges første kvinnelige arkitekt med egen praksis må ha vært i besittelse av et særlig mot og en innsikt som – dersom vi for alvor tar den inn over oss – fremdeles rommer både arkitekturfaglig og kulturell sprengkraft.

Tolga tuberkulosehjem og sykehus i Østerdalen, tegnet i 1932. Anlegget hadde to separate innganger for å unngå smittefare. Ukjent fotograf. Tolv år tidligere, i 1920, hadde Lilla Hansen tegnet Talvik tuberkulosehjem og barnekoloni i Alta, dimensjonert for 40 barn og 30 voksne. Hjemmet ble brent av tyskerne i 1944.  Foto: Lilla Hansens brev til Harriet Flaatten datert 12. mars 1957 og Wenche Findals tekst i Norsk biografisk leksikon. Fotografiet tilhører Tolga kommune.
Foto: Lilla Hansens brev til Harriet Flaatten datert 12. mars 1957 og Wenche Findals tekst i Norsk biografisk leksikon. Fotografiet tilhører Tolga kommune.

Tolga tuberkulosehjem og sykehus i Østerdalen, tegnet i 1932. Anlegget hadde to separate innganger for å unngå smittefare. Ukjent fotograf. Tolv år tidligere, i 1920, hadde Lilla Hansen tegnet Talvik tuberkulosehjem og barnekoloni i Alta, dimensjonert for 40 barn og 30 voksne. Hjemmet ble brent av tyskerne i 1944. 

Tolga tuberculosis samatorium and hospital in Østerdalen, designed 1932. The building had two separate entrances to avoid contamination.

Epilog

Hvis du går inn porten ved Gamle Aker kirke, og går videre inn på kirkegården langs nordsiden av bygningen, kommer du etter hvert til en familiegrav på venstre hånd. På graven er et navn, Elisabeth Hansen, hugget inn i en oval granittstein. Ved siden av steinen er et lite rødt plastskilt stukket ned i jorda. På skiltet står det Lilla Hansen, og et nummer som forteller hvilken plass hun har i Gravferdsetatens system. Det går ikke fram av gravstedet at det er fire søstre som ligger gravlagt her.40 Hvis du kommer hit på dagtid, ser du Ekebergåsen og Gamlebyen nedenfor. Om kvelden og natten blinker det i lysene fra bygårdene langs åsen, og er det stjerneklart kan vinterhimmelen over byen fortone seg som vid og vennlig omfavnende.

Enebolig i Fritzners gate 4, Oslo, tegnet for C. A. Øhlkers i 1915. Fasade mot sør og plan, 1. etasje. Målestokk 1:200. Påvirkningen fra en norsk bygningstradisjon, den engelske Arts and Crafts-bevegelsen og også jugendstil gir seg til kjenne i den slemmete teglsteinsvillaen på Gimlehøyden, på samme måte som i de andre villaene Lilla Hansen tegnet i den samme perioden. Også her er det knappe takdetaljer og smårutete vinduer. Romløsningene og detaljeringen av alle bygningselementer er svært gjennomarbeidet. Eneboligen fikk etter hvert et påbygg; en lav garasjebygning ved inngangspartiet mot nordvest, men ellers er huset i hovedsak bevart slik det ble bygget. Foto: Oslo byarkiv.
Foto: Oslo byarkiv.

Enebolig i Fritzners gate 4, Oslo, tegnet for C. A. Øhlkers i 1915. Fasade mot sør og plan, 1. etasje. Målestokk 1:200. Påvirkningen fra en norsk bygningstradisjon, den engelske Arts and Crafts-bevegelsen og også jugendstil gir seg til kjenne i den slemmete teglsteinsvillaen på Gimlehøyden, på samme måte som i de andre villaene Lilla Hansen tegnet i den samme perioden. Også her er det knappe takdetaljer og smårutete vinduer. Romløsningene og detaljeringen av alle bygningselementer er svært gjennomarbeidet. Eneboligen fikk etter hvert et påbygg; en lav garasjebygning ved inngangspartiet mot nordvest, men ellers er huset i hovedsak bevart slik det ble bygget.

Villa in Fritzners gate 4, Oslo, designed for C.A. Øhlkers in 1915. Plan and south-facing facade. Scale 1:200. The building has been preserved more or less as built.

Noter
 1. De to brevene til Harriet Flaatten som det vises til i artikkelen, er velvilligst utlånt fra Margrethe Dobloug og Lars Roede, som selv bor i et av de første husene Lilla Hansen tegnet. Huset deres ble planlagt som et sommerhus for Theodor Frølich, og oppført på Nesøya i 1903. Harriet Flaatten var datter til riksantikvar Harry Fett, som tok over etter Norges første riksantikvar, Herman Major Schirmer.
 2. Se: http://nbl.snl.no/Marie_Karsten/utdypning. Dato: 20. september 2013. “Marie Karsten regnes som vår første profesjonelt utdannede kvinnelige interiørarkitekt og var blant de første norske arkitekter som fikk etterutdannelse i Storbritannia. Under studieoppholdet på The Royal College of Arts i London 1898–1900 hadde hun Arthur Sparks, Stephen Webb og Walter Crane som lærere, og her fikk hun sterke impulser fra Arts & Crafts-bevegelsen og fra engelsk art nouveau.”
 3. Dåpen fant sted i Trefoldighetskirken i Christiania 2. juni samme år.
 4. Lilla Hansens brev datert 13. november 1956.
 5. Ibid.
 6. De fire søsknene Blakstad, som tilbrakte barndommen og ungdomstiden i samme hus som Lilla Hansen fra 1949, og som kjente henne de siste årene av hennes liv, forteller om et menneske som betydde svært mye for dem. Ante, som de kalte henne, var en bestemorsskikkelse som elsket liv og røre, men som ikke ville være til bry. Måltidene spiste hun alene på rommet sitt. Blakstad-familien forteller også at Lilla Hansen tok på seg småoppdrag de siste årene – oppgaver hun la mye arbeid i. Fra tegnebordet i huset på Høn hadde hun utsyn over fjorden mot Nesodden.
 7. Se Sogner, Knut, Andresens. En familie i norsk økonomi og samfunnsliv gjennom to hundre år. Oslo: Pax 2012, s. 221.
 8. Hansen, ibid.
 9. Leieården i Gyldenløvesgate 19 ble bygget i 1929. Boligene i Fritzners gate 4 og Nobels gate 10 er fra henholdsvis 1915 og 1917.
 10. Årstallet for innføringen av parlamentarismen i Norge, er fremdeles et diskusjonstema blant historikere. Prosessen mot parlamentarisme i Norge foregikk over lang tid. Parlamentarismen ble en del av styresettet allerede i 1884, men mange vil hevde at parlamentarismen som entydig og sikker norm ble innført senere. Kfr. seminaret Politisk utvikling og integrasjon i Norden 1814–1914, i regi av Universitetet i Oslo. Dato 24.-25. oktober 2013.
 11. Skolen vokste fram av praktiske krav, og var først en ”midlertidig tegneskole”. Skolen fikk sitt reglement og navnet ”Den kongelige Tegne- og Kunstskole i Christiania” i 1822, ifølge Øistein Parmann. Senere ble skolen hetende Statens håndverks- og kunstindustriskole, i dag en del av Kunsthøgskolen i Oslo. Parmann, Øistein, Herman Major Schirmer og tegneskolen. Et stykke norsk arkitekturhistorie. Oslo: Dreyers forlag AS 1986, s. 9. Lilla Hansen begynte ved tegneskolen 1. november 1889, og hun avsluttet studiet i 1894. I 1890–1891 har hun et opphold på halvannet år.
 12. I brevet til Flaatten datert 13. november 1956, skriver Lilla Hansen at hun arbeidet hos Vincent Stoltenberg Lerche, som var maler og Hans Stoltenberg Lerches far. Men han har, så vidt jeg kan finne ut, ikke hatt bosted i Paris. Det er i et brev datert 12. mars 1957, hun skriver at hun har vært vaklende med hensyn til valg av arbeidsfelt.
 13. Herman Major Schirmer var sønn av Heinrich Ernst Schirmer (1814–87) som var hentet til Norge fra Dresden for å bistå H. D. F. Linstow i arbeidet med slottet. Schirmer ble ansatt ved tegneskolen i 1873.
 14. Mot slutten av sitt liv advarte Linstow imidlertid mot at nasjonalromantiske strømninger brakte med seg en fornyelse av trearkitekturen, men på en utvendig måte. Linstow underviste både i gipsklassen og i bygningslære fram til 1840.
 15. Schirmer reiste både i Tyskland, Italia, Sveits og Sverige.
 16. Parman, 1986, s. 36. Oppholdet resulterte i en omfattende rapport om ”Det Artistiske Undervisningsverk i Storbritannien og Irland”.
 17. I 1883 fatter departementet en beslutning om å betrakte arkitektur som et primært teknisk fag. Arkitekturen lever likevel sitt liv ved skolen i den såkalte bygningsklassen og ”– nærmest illegalt – i ornamentklassen”, inntil Norges Tekniske Høyskole overtar undervisningen av arkitekter i 1910. Og som Parmann presiserer, dukker arkitekturen opp igjen ved tegneskolen etter mange år, fordi ”arkitektur tross alt har en kunstnerisk side den ikke kan unnvære”. Parmann, 1986, s. 33.
 18. For den som tegner, er det velkjent at frihåndstegning kan fordype synet for det som sees. Tegningen må ha virket inn på Lilla Hansens forståelse av hvordan tidligere tiders bygninger var blitt planlagt og realisert; hvordan bruk, konstruksjon og form kommer sammen og danner en helhet.
 19. Se Parmann, 1986, s. 12 og s. 32.
 20. Ibid., s. 29. Sitert etter Schirmers forslag til hvordan den Kongelige Tegneskole i Kristiania hensiktsmessig kunne omdannes til en Kunst- og tegneskole.
 21. Ibid, s. 30-31.
 22. Se: http://nbl.snl.no/Magnus_Poulsson/utdypning, og http://nbl.snl.no/Arnstein_Arneberg/utdypning. Dato: 10. september 2013.
 23. Tilsvarende foreninger fantes mange steder i Europa. I det nettbaserte Norsk biografisk leksikon, står det at det var Marie Karsten som tok initiativ til stiftelsen av denne foreningen. Men i brevet til Harriet Flaatten, datert 13. november 1956, skriver Lilla Hansen at de to startet foreningen sammen. I boken Kunstindustrien – tidsmiljø, teknikk, form og dekor (1950), skriver Engelstad at det ”var Marie Karsten, Ingeborg Arbo, Lilly Hansen (sic.) og frøknene Klingenberg som tok initiativet til dette arbeidet i årene framover”. Engelstad, Eivind S., Kunstindustrien – tidsmiljø, teknikk, form og dekor. Oslo: H. Aschehoug & Co 1950, s. 201. Se også: http://nbl.snl.no/Marie_Karsten/utdypning. Dato: 3. september 2013.
 24. Ved Horta-arkivet ser det så langt ut til at det ikke finnes datoer for Lilla Hansens opphold på hans kontor. Hjemmet til familien Solvay i Brussel, ferdigstilt i 1895, blir betraktet som et hovedverk innenfor Art Nouveau. Barnehagen i Rue Saint-Ghislain sto ferdig samme år, mens kontor- og butikksenteret Maison du Peuple ble bygget i perioden 1896-1899. (Maison du Peuple var en bygning som, til tross for massive protester fra arkitekter verden over, ble revet på midten av 1960-tallet.) I folketellingen for 1900 er Lilla Hansen oppført som beboer på adressen Huitfeldts Gade 5 i Kristiania, men Brussel er oppgitt som midlertidig bosted. Omkring århundreskiftet tegnet Horta to landsteder, og sin egen bolig og atelier i 25 Rue Américaine. Han tegnet også bolig og atelier for to av sine venner, skulptørene Pierre Braecke og Fernand Dubois.
 25. Lilla Hansens brev datert 13. november 1956.
 26. Intensjonene bak etableringen av ”Forening for anvendt kunst”, som blant annet gjaldt samarbeidet mellom kunst og håndverk, gjenspeiles i utvalget av skisser og tegninger.
 27. Erfaringer han hentet som assistent på arkitektkontoret til Alphonse Balat (1819–1895).
 28. Boken ble utgitt på fransk i to bind i perioden 1863-72, og på engelsk i 1877 (bind 1) og 1881 (bind 2). Se: Viollet-le-Duc, Eugène-Emmanuel, Lectures on architecture, New York: Dover Publications, inc. 1987. Se også Aubry, Francoise, Bastin, Christine og Evrard, Jacques, The Brussels of Horta, Ludion Ghent and Francois Aubry 2007, s. 7.
 29. Horta arbeidet både som lærer og som praktiker fra 1893 til 1912. Etter et opphold i London, reiste han videre til USA i 1915. Da han kom tilbake til Brussel etter fire år, var Art Nouveau fullstendig utdatert. Selv var han også kommet fram til en annen arkitekturforståelse enn den han hadde tidligere. Han solgte hjemmet sitt i Rue Americaine, og flyttet inn i et nyklassisistisk bygg i 136 Avenue Louise i stedet. Arkitekturen han tegnet og fikk oppført etter USA-oppholdet bar ikke lenger preg av de lange svungne japan-inspirerte linjene, men av hans klassisistiske bakgrunn.
 30. For Ruskin kan denne setningen, hentet fra en forelesning han holdt om kunst og vitenskap i Oxford i 1872 – det året Lilla Hansen ble født – betraktes som en av hans grunnsetninger. Ruskins setning lyder slik, i sin helhet: «There is nothing that I tell you with more eager desire that you should believe – nothing with wider ground in my experience for requiring you to believe, than this, that you never will love art well, till you love what she mirrors better.” The Eagles’s Nest, Lecture III, § 41. The Works of John Ruskin, Library Edition, Volume XXII, p. 152-153. For Ruskin var selve fundamentet for hans lære at ”alle politiske, sosiale og økonomiske reformer må ta hensyn til naturens organiske mangfold og uendelige variasjon”. Se Andersson, Dag T. Det dunkle speil: John Ruskin og synets filosofi. Oslo: Solum 2004, s. 16 og s. 30.
 31. Schanz, Hans-Jørgen, ”Løgstrup, metafysik og originalitet”, Slagmark 42/2005, s. 40.
 32. Tekstene om Paris, det 19. århundrets hovedstad, ble til i perioden i 1927–1939. Benjamin, Walter, Das Passagen-Werk, Franfurt am Main: Suhrkamp 1982, ble utgitt etter Benjamins død. Jeg har henvist til den danske utgaven av boken, oversatt av Henning Goldbæk. Se Benjamin, Walter, Passageværket, København: Rævens Sorte Bibliotek 2007.
 33. Benjamin, 2007, s. 17. Om jugendstilen skriver Benjamin blant annet at det er ”det siste udbrudsforsøg for en kunst, der i sit elfenbenstårn er belejret af teknikken”.
 34. Skeide, Cecilie og Mathisen, Kjell Marius, Schirmers elever i Gudbrandsdalen 1898-1912, Lillehammer kunstmuseum: Labyrinth Press 2009, s. 114.
 35. For Horta er idealet at kunstverket skal fødes og gjennomføres av én person. Av den grunn ansatte han heller ikke folk på sitt kontor som var fullt utdannete som arkitekter. Han var omgitt av fagarbeidere som kunne omgjøre hans egne små skisser til tredimensjonale gipsmodeller, som han så kunne korrigere. Se Aubry, Bastin, og Jacques, 2007, s. 8.
 36. Det var arkitekt Finn Kolstad som gjorde meg oppmerksom på denne sammenhengen i en samtale i juni 2013.
 37. I USA er Ad Reinhardt (1913–1967) en av dem som tar et oppgjør med avantgarden innenfor maleriet. Se Rose, Barbara, Art as Art. The Selected Writings of Ad Reinhardt, Berkeley and Los Angeles: University of California Press 1991. Første gang utgitt i 1975. Art as Art ble først redigert av Robert Motherwell, og publisert som et bind i The Documents of the 20th-Century Art series i 1953.
 38. Boken kom først ut i England under tittelen The Human Condition i 1958. Se Arendt, Hannah, The human condition. Chicago: University of Chicago Press 1998. (Vita Activa oder Vom tätigen leben ble utgitt i Tyskland i 1960. Den norske utgaven fra 1996, er basert på den tyske.) Arendt, Hannah, Vita activa: det virksomme liv, Pax palimpsest; nr 11. Oslo: Pax 1996.
 39. Arendt, 1998, s. 170 og Arendt, 1996, s. 174. I den norske utgaven er ”the source of art works” upresist oversatt ”kunstens utenforliggende kilde”. Arendts vektlegging av menneskets dobbelte betingethet kan sees som en reaksjon på de totalitære regimenes ensidige vektlegging av mennesket som naturvesen; mennesket som art blant arter. Vi er både betinget av naturen, og av en verden vi selv skaper, fremholder hun. Arbeidet med å tydeliggjøre våre menneskelige betingelser er uttrykk for en modernitetskritikk. Arendt identifiserer ikke virkeligheten med vår egenfrembrakte meningsverden. I likhet med Martin Heidegger betrakter hun virkeligheten som noe som er gitt oss.
 40. Lilla Hansen var yngst av seks søsken, og det var bare én av søstrene som ble gift. Helma, døpt Wilhelmine Henriette, ligger begravet på Vår Frelsers Gravlund. Broren Paul Victor stiftet også egen familie. Men de fire ugifte søstrene deler gravstedet på høyden ved Gamle Aker kirke.
Fakta

Artikkelen er en del av en større tekst om Lilla Hansens liv og virke som arkitekt. 

English Summary
The Voice of Lilla Hansen

By Gro Lauvland

2013 saw the 100th anniversary of the completion of Lilla Hansen’s main work, the “Heftyeterrassen” apartment block in central Oslo. Lilla Hansen (1872-1962) was Norway’s first female architect with her own practice. 

In this article, Lauvland traces the life and career of an exceptional architect of her time. A fiercely private woman, she burned her archives before she passed away at the age of 90, and no serious attempts have been made to trace her life and work until now. Lauvland follows Hansen from her early studies and her apprenticeship with Victor Horta in Brussels, to the establishment of her practice in 1912 and her inspirations in living nature and the changes of human nature, which ties her buildings to their landscapes and urban locations. Lauvland places Hansen and her work in relation to continuities within the European architecture. Her architecture was part of a larger tradition, says Lauvland, whilst also responding to the functional and technological challenges of the time.

As a pioneer, Lilla Hansen must have possessed a particular courage as well as considerable professional insight, and the buildings she designed and had built seem to have lasting qualities.

Lilla Hansens stemme
Gro Lauvland
Gro Lauvland (f. 1962) er utdannet arkitekt (AHO, 1988), og hun disputerte med avhandlingen Verk og vilkår.  Ved siden av å tegne møbler…les mer
Lilla Hansens stemme
Publisert på nett 22. februar 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 1 – 2014. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.