Artikler / Plan

...er den “norske naturen” blitt et symbol på demokratisk tilgjengelighet?

“Regjeringskvartalet skal speile norske verdier”, heter det i Regjeringens bestilling, som ikke går nærmere inn på hva disse verdiene kan være. Skal man tro forslagsstillerne i parallelloppdraget, finner man imidlertid en refleksjon av det som oppfattes som norske verdier i den norske naturen. I mange av parkforslagene er det foreslått typisk norske trær og vekster, fra bjørk og einer til hvitveis og blåbærlyng. I bildene av det nye Regjeringskvartalet er det få spor av de kontinentale parkenes klipte hekker og veldresserte grusganger – her dominerer den ville natur, gressplenen er vist som slåtteng og parktrærne er bjørkeskog og furukratt.

Det er ikke lett å forestille seg at hvitveis ville overleve mange sesonger i tett bysentrum. Men selv om det var mulig å gjenskape disse biotopene midt i Oslogryta, hvorfor er det så viktig? Hvilke “verdier” bærer egentlig et bjørketre?

Team Snøhettas plantepalett for Akerskogen, og effekten av bjørkestammene, med skogbunn og hvitveis.  Foto: ​Team Snøhetta
Foto: ​Team Snøhetta

Team Snøhettas plantepalett for Akerskogen, og effekten av bjørkestammene, med skogbunn og hvitveis. 

Team Snøhetta’s palette of vegetation for the Akerskogen forest, the effect of the white birch trunks and the forest floor with wood anemones.

Team MVRDV: “Den norske hagen”. Hagen foreslås beplantet med “arter hentet fra norske landskap, både gresstyper og lyng, trær og busker, mose og lav, og med innslag av stein og sva, bjørk og bær og blomster”, sier Team MVRDV. “...et svaberg kan fungere som lekeplass, en furuskog med skogbunn av mose kan fylle en lyssjakt hvor ferdsel ikke skal skje. En lund av kirsebærtrær representerer Vestlandets fruktproduksjon...”  Foto: ​Team MVRDV

Team MVRDV: “Den norske hagen”. Hagen foreslås beplantet med “arter hentet fra norske landskap, både gresstyper og lyng, trær og busker, mose og lav, og med innslag av stein og sva, bjørk og bær og blomster”, sier Team MVRDV. “...et svaberg kan fungere som lekeplass, en furuskog med skogbunn av mose kan fylle en lyssjakt hvor ferdsel ikke skal skje. En lund av kirsebærtrær representerer Vestlandets fruktproduksjon...” 

Team MVRDV: “The Norwegian Garden”. The proposed garden in the centre of Team MVRDV’s government complex is planted with Norwegian species of plants, grasses and heathers, trees and shrubs, mosses and lichens, representing different typologies of the Norwegian landscape.

Foto: ​Team MVRDV
Team MVRDV. På toppen av Team MVRDVs samlende ring, på “ministeriets skywalk”, er det foreslått en takhage, beplantet med “bjørk og lave nåletrær, og gress og ville bærbusker. Det er et sted for avkopling, møter, og utsyn over bytakene mot fjorden og åsene rundt.”  Foto: Team MVRDV

Team MVRDV. På toppen av Team MVRDVs samlende ring, på “ministeriets skywalk”, er det foreslått en takhage, beplantet med “bjørk og lave nåletrær, og gress og ville bærbusker. Det er et sted for avkopling, møter, og utsyn over bytakene mot fjorden og åsene rundt.” 

Team MVRDV. On the top of Team MVRDV’s ring of buildings, on the “ministerial skywalk”, they propose a roof garden, planted with birches and low conifers, grasses and wild berries.

Foto: Team MVRDV
Team MVRDV: Typologier av norsk natur. Ulike deler av de store byrommene i Regjeringskvartalet vil tilby ulike vekstforhold, selv i en tett by-
situasjon. Team MVRDV vil benytte seg av disse forskjellene til å gjenskape norske landskapstyper i sin norske hage.  Foto: ​Team MVRDV

Team MVRDV: Typologier av norsk natur. Ulike deler av de store byrommene i Regjeringskvartalet vil tilby ulike vekstforhold, selv i en tett by- situasjon. Team MVRDV vil benytte seg av disse forskjellene til å gjenskape norske landskapstyper i sin norske hage. 

Team MVRDV: Norwegian landscape typologies. Different parts of the large sheltered space inside the Government Quarter will offer different growing conditions, even in the city centre. Team MVRDV want to use these differences to recreate parts of familiar Norwegian landscape types.

Foto: ​Team MVRDV
Team MVRDV: Typologier av norsk natur. Ulike deler av de store byrommene i Regjeringskvartalet vil tilby ulike vekstforhold, selv i en tett by- situasjon. Team MVRDV vil benytte seg av disse forskjellene til å gjenskape norske landskapstyper i sin norske hage.  Foto: ​Team MVRDV

Team MVRDV: Typologier av norsk natur. Ulike deler av de store byrommene i Regjeringskvartalet vil tilby ulike vekstforhold, selv i en tett by- situasjon. Team MVRDV vil benytte seg av disse forskjellene til å gjenskape norske landskapstyper i sin norske hage. 

Team MVRDV: Norwegian landscape typologies. Different parts of the large sheltered space inside the Government Quarter will offer different growing conditions, even in the city centre. Team MVRDV want to use these differences to recreate parts of familiar Norwegian landscape types.

Foto: ​Team MVRDV
Team MVRDV: Typologier av norsk natur. Ulike deler av de store byrommene i Regjeringskvartalet vil tilby ulike vekstforhold, selv i en tett by- situasjon. Team MVRDV vil benytte seg av disse forskjellene til å gjenskape norske landskapstyper i sin norske hage.  Foto: ​Team MVRDV

Team MVRDV: Typologier av norsk natur. Ulike deler av de store byrommene i Regjeringskvartalet vil tilby ulike vekstforhold, selv i en tett by- situasjon. Team MVRDV vil benytte seg av disse forskjellene til å gjenskape norske landskapstyper i sin norske hage. 

Team MVRDV: Norwegian landscape typologies. Different parts of the large sheltered space inside the Government Quarter will offer different growing conditions, even in the city centre. Team MVRDV want to use these differences to recreate parts of familiar Norwegian landscape types.

Foto: ​Team MVRDV
Team MVRDV: Typologier av norsk natur. Ulike deler av de store byrommene i Regjeringskvartalet vil tilby ulike vekstforhold, selv i en tett by- situasjon. Team MVRDV vil benytte seg av disse forskjellene til å gjenskape norske landskapstyper i sin norske hage.  Foto: ​Team MVRDV

Team MVRDV: Typologier av norsk natur. Ulike deler av de store byrommene i Regjeringskvartalet vil tilby ulike vekstforhold, selv i en tett by- situasjon. Team MVRDV vil benytte seg av disse forskjellene til å gjenskape norske landskapstyper i sin norske hage. 

Team MVRDV: Norwegian landscape typologies. Different parts of the large sheltered space inside the Government Quarter will offer different growing conditions, even in the city centre. Team MVRDV want to use these differences to recreate parts of familiar Norwegian landscape types.

Foto: ​Team MVRDV
Team MVRDV: Typologier av norsk natur. Ulike deler av de store byrommene i Regjeringskvartalet vil tilby ulike vekstforhold, selv i en tett by- situasjon. Team MVRDV vil benytte seg av disse forskjellene til å gjenskape norske landskapstyper i sin norske hage.  Foto: ​Team MVRDV

Team MVRDV: Typologier av norsk natur. Ulike deler av de store byrommene i Regjeringskvartalet vil tilby ulike vekstforhold, selv i en tett by- situasjon. Team MVRDV vil benytte seg av disse forskjellene til å gjenskape norske landskapstyper i sin norske hage. 

Team MVRDV: Norwegian landscape typologies. Different parts of the large sheltered space inside the Government Quarter will offer different growing conditions, even in the city centre. Team MVRDV want to use these differences to recreate parts of familiar Norwegian landscape types.

Foto: ​Team MVRDV
Team AHO: Vegetasjonsstudier. Team AHO foreslår å beplante de nedsenkede hagene i sitt prosjekt med arter hentet fra norsk flora. Hver av hagene beplantes med en bestemt art, avhengig av lysforholdene. Noen av hagene er tilgjengelige, andre er til å se på.  Foto: ​Team AHO

Team AHO: Vegetasjonsstudier. Team AHO foreslår å beplante de nedsenkede hagene i sitt prosjekt med arter hentet fra norsk flora. Hver av hagene beplantes med en bestemt art, avhengig av lysforholdene. Noen av hagene er tilgjengelige, andre er til å se på. 

Team AHO: Vegetation studies. According to the sun exposure, each of Team AHO´s gardens is planted with different species of Norwegian flora. Some of these areas can be experienced directly as open courtyards, others serve as visual attractions.

Foto: ​Team AHO
Team LPO legger grønt tak på hele sin store Campus, forbindelseselementet mellom kontorbyggene. Det grønne taket strekkes også ut over Finansdepartementets bygning fra 1904.  Foto: ​Team LPO

Team LPO legger grønt tak på hele sin store Campus, forbindelseselementet mellom kontorbyggene. Det grønne taket strekkes også ut over Finansdepartementets bygning fra 1904. 

Team LPO lays a green roof across their proposed Campus, the connecting element between the office blocks. This green surface also stretches across the Ministry of Finance building from 1904.

Foto: ​Team LPO
Team LPO viser sin store Regjeringspark dekket av viltvoksende eng, heller enn en slått gressplen. “Parklandskapet vil gi en nytolkning av Akersryggen som danner et gammelt og naturlig høydepunkt, og samtidig kan bli et solrikt og sentralt samlingssted i den nye parken”, sier de om Regjeringsparkens karakter.  Foto: Team LPO

Team LPO viser sin store Regjeringspark dekket av viltvoksende eng, heller enn en slått gressplen. “Parklandskapet vil gi en nytolkning av Akersryggen som danner et gammelt og naturlig høydepunkt, og samtidig kan bli et solrikt og sentralt samlingssted i den nye parken”, sier de om Regjeringsparkens karakter. 

Team LPO shows their large Government Park planted not with clipped lawns and hedges, but with a wild meadow.

Foto: Team LPO
English Summary

The Government’s brief calls for an architecture that reflects “Norwegian values”, with no further specification as to what these values might be. Looking at these projects, it seems that many people see a relevant reflection of these values in the natural flora of this country – the proposed parks are full of birch and fir trees, heather and flowering meadows. Wild nature dominates, not a trimmed hedge or raked gravel path in sight. But even if these often fragile biotopes could be transplanted to the city centre, what values can a birch tree be made to carry? When did this “Norwegian” nature become a symbol of democratic accessibility?

...er den “norske naturen” blitt et symbol på demokratisk tilgjengelighet?
Arkitektur N red.
Redaktør: Ingerid Helsing Almaas. Redaksjonelle medarbeidere: Einar Bjarki Malmquist (fagredaktør), Janne Solvang (design), Åsne Maria Gundersen (redaksjonssekretær)
...er den “norske naturen” blitt et symbol på demokratisk tilgjengelighet?
Publisert på nett 14. februar 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 4 – 2015. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.