Artikler / Leder

Nye kirker

En gang var verden enklere. Den var preget av en viss stabilitet, og en kunne uttale seg om fremtiden med et monn av sikkerhet. I dag er det få tråder å holde seg til. Historieløsheten øker, landskap omdannes, yrker forsvinner, familieforhold varer ikke. Hvilke mønstre, hvilke forståelsesformer vil vi ta med oss inn i fremtiden?

Venterom for dåpsfolk. Eidsvåg kirke.

Venterom for dåpsfolk. Eidsvåg kirke.

Det gis ingen garanti for at Den norske kirke vil bevare sin dominerende stilling, snarere tyder mye på det motsatte. Den norske enhetskulturen er i ferd med å bli erstattet av en pluralistisk kultur med toleranse som sin viktigste norm. Hele tidsånden er dessuten preget av andre verdier enn evige perspektiver. Vår tid er rastløs med en hang til sensasjonsmakeri og overfladiskhet. Det er liten tid for dypere refleksjon og forståelse for nedarvede erfaringer. - Dette er ingen lett tid å skape kirker i.

Kirkearkitekturen har etter 194 5 ofte vært preget av anmassende skulpturelle eksteriører og kirkerom oppdelt med ubehagelige foldevegger. Det må i dag være grunn til å søke mot et roligere og mer avklaret uttrykk. Endel av kirkene vi viser i dette nummeret av Byggekunst, er gode eksempler på dette. Kirkearkitekturen er ikke lenger en sentral del av arkitekturen. Men den har en arv og et budskap som skal formidles. Arkitekten får her anledning til å arbeide med symboluttrykk som har historisk vekt og psykologisk klangbunn. Derfor vil kirkebygget beholde sin posisjon som en av de største utfordringer en arkitekt kan ta på seg.

Nye kirker
Ulf Grønvold
Ulf Grønvold er arkitekt MNAL. Han var redaktør av Byggekunst fra 1982-1992 og direktør for Norsk Arkitekturmuseum fra 1993-2010.
Nye kirker
Publisert på nett 10. februar 2020. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 5 – 1983. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.