Artikler / Leder

På nett!

Kjære lesere!

Da er Arkitektur N på nett. Endelig!

Arkitektur Ns nye nettside ble lansert 6. mars 2017, etter ett års utviklingsarbeid. Det vil si, vi har jo vært på nett siden 2012, med www.architecturenorway.no. Men den er på engelsk, mens bladet er på norsk. Så der architecturenorway.no er begrenset til det lille vi har av redaksjonelt stoff på engelsk, kan vi nå endelig ta for oss av gammelt og nytt fra hele Arkitektur Ns og Byggekunsts lange historie.

Som de av dere som har vært innom siden allerede har sett, så er ikke www.arkitektur-n.no en nettutgave av papirtidsskriftet. På nett viser vi et lite utvalg av det leserne får på papir. Vi tror dette er lurt – senest i 2015 bekreftet 80% av Arkitektur Ns lesere i en leserundersøkelse at de helst vil ha tidsskriftet på papir. Så vi blir på papir – sammen med veldig mange andre fagtidsskrifter både nasjonalt og internasjonalt trives både utgiveren og leserne veldig bra på papir.

“Etterhvert slappet vi av, og brukte tid på å tenke litt bedre gjennom hva det egentlig var vi ville på nett.”

Da nettpublisering tok av rundt årtusenskiftet og papiravisene og mye av dagspressen begynte å streve, var det mange som spådde papirpubliseringens død. Vi var også ute og snuste på nettbrettløsninger og pdf-publisering og gruet oss til den kommende annonsenedgangen. Men papiret holder stand, særlig innenfor fagpressen, og både leserne og annonsørene er med. Så etterhvert slappet vi av, og brukte tid på å tenke litt bedre gjennom hva det egentlig var vi ville på nett. 

Leserundersøkelsen i 2015 viste også at leserne våre, både unge og gamle, hadde forventninger om at vi skulle drive nettpublisering. De fleste leser en god del fagstoff på nett, vi er i konkurranse med en økende flora av arkitektnettsteder om fagfolks dyrebare lesetid, og veldig mange ønsket seg en bedre måte å finne frem i gamle utgaver på. Når var det egentlig Operaen ble publisert? Hvor finner jeg det nummeret med de skoleprosjektene? Den artikkelen om bevaring?

I tillegg til forventningene hos våre eksisterende lesere, har den generelle interessen for arkitektur og byutvikling økt betraktelig de siste ti årene. Og når nettet etter hvert er blitt en hovedkilde for alle fra skoleelever til journalister, er det klart at Arkitektur N også bør være der som en kilde for et større publikum.

“Dessuten kan arbeidet med nettpublisering være veldig morsomt. For der ­papiret er ­endelig og sekvensielt, er nettet foranderlig og uavhengig av tid.”

Dessuten kan arbeidet med nettpublisering være veldig morsomt. For der papiret er endelig og sekvensielt, er nettet foranderlig og uavhengig av tid. Det er lett å tenke at nettet er best på det siste, det kjappe, det umiddelbare – klikkmagnetenes ildfluer. Men på nett kan man like lett gå bakover i tid, knytte nye tråder i gammelt stoff, gjenoppdage og overraske. Det gir redaksjonen mulighet til å kombinere refleksjoner og diskutere temaer på tvers av enkeltutgaver og årganger, over snart hundre år med fagstoff. 

Som sagt er nettet foranderlig. Men akkurat nå er det dette som er rammene for Arkitektur Ns nye nettside:

  • Arkitektur N er et papirtidsskrift. Nettsiden er et supplement til og en portal for papirutgaven.
  • Nettsiden presenterer et utvalg av de prosjektene og artiklene som har stått på papir. Men det vi legger ut skal være komplett, og like bra som presentasjonene i bladet.
  • Nettsiden er fullt søkbar og skal gjøre det enkelt å finne tilbake i tidligere papirutgaver.
  • For våre eksisterende lesere skal nettsiden bekrefte og overraske.
  • For nye lesere skal nettsiden gi et kikkhull inn i arkitektur i Norge i dag.
  • Nettsiden skal gjøre det enkelt å dele sakene med andre. Vi er ikke så opptatt av å telle klikk – vi er mer opptatt av å kunne være en kilde til bedre informasjon, så sitering og deling er foreløpig våre eneste kvantitative mål.

Vi tror dette er et bra sted å begynne.

www.arkitektur-n.no er på lufta. Velkommen!

Takk til nettutviklerne/designerne våre, Ole Sletten og Paulius Friedt, for et veldig godt og produktivt samarbeid!
Papiret har fremdeles mange muligheter. Her fra Hong Kong: et festmåltid i papir, med kylling, and og helstekt smågris. Måltidet setter du fyr på, og så stiger “kjøttet”, eller tanken om kjøttet, til himmels med røyken og nærer forfedrenes ånder. Foto: Med takk til Peter Hasdell
Foto: Med takk til Peter Hasdell

Papiret har fremdeles mange muligheter. Her fra Hong Kong: et festmåltid i papir, med kylling, and og helstekt smågris. Måltidet setter du fyr på, og så stiger “kjøttet”, eller tanken om kjøttet, til himmels med røyken og nærer forfedrenes ånder.

Foto: Tommy Ellingsen
Ingerid Helsing Almaas
Ingerid Helsing Almaas er arkitekt MNAL og var redaktør for Arkitektur N 2004-2017.
På nett!
Publisert på nett 05. april 2019. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 2 – 2017. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.