Sahrawienes autonome status i forhold til vertslandet er unikt i flyktningsammenheng. Den bevisste nasjonsbyggingen er den del av det daglige arbeidet i flyktningeleiren. Foto: Copyright Iwan Baan
Foto: Copyright Iwan Baan

Parlamentet i ørkenen

Vest-Saharas paviljong på arkitekturbiennalen i Venezia 2016

I flyktningleiren Rabouni i Algerie har ­Sahrawiene opprettet et parlament for eksilnasjonen. Sahrawienes bevisste nasjonsbygging reflekteres i leirens planlegging og arkitektur, og er en del av flyktningenes dagligliv.

Vest-Sahara ligger på vestkysten av det afrikanske kontinentet. Landet var tidligere en spansk koloni, men det har vært okkupert av Marokko siden 1975. Da okkupasjonen resulterte i en geriljakrig mot Marokko flyktet størstedelen av Vest-Saharas befolkning – Saharawiene – over grensen til Algerie, der de slo seg ned i flyktningeleire som i dag huser omtrent 160 000 saharawier. De erklærte Vest-Saharas uavhengighet i 1976, men selv om staten i dag er anerkjent av ca. 40 andre land, er Vest-Saharas status uavgjort.

Etter 40 år i flyktningeleire i grenseområdet i det sydlige Algerie, har saharawiene utviklet unike verktøy for arkitektur og byutvikling og metoder for å takle ubestemmeligheten. Bygningene deres forholder seg til aspekter som permanens og midlertidighet, nøysomhet og dekorasjon, tradisjon og modernitet. Disse begrepene blir ikke sett på som motsetninger, men de eksisterer samtidig i leirenes arkitektur. (…)

Flyktningeleiren Rabouni i Algerie er blitt Sahrawienes hovedstad. Her har de bygget nasjonale institusjoner og opprettet eksilnasjonens parlament. Foto: Copyright Iwan Baan

Flyktningeleiren Rabouni i Algerie er blitt Sahrawienes hovedstad. Her har de bygget nasjonale institusjoner og opprettet eksilnasjonens parlament.

The Rabouni refugee camp has become the Sahrawi capital, where the nation in exile has established its parliament.

Foto: Copyright Iwan Baan
 
“Flukten i 1975”. Teppe vevet av National Union of Sahrawi Women, 2016. Foto: Manuel Herz Architects

“Flukten i 1975”. Teppe vevet av National Union of Sahrawi Women, 2016.

"Seeking Refuge in 1975". Rug woven by the National Union of Sahrawi Women.

Foto: Manuel Herz Architects
“Etter 40 år i flyktningeleire i grenseområdet i det sydlige Algerie, har saharawiene utviklet unike verktøy for arkitektur og byutvikling og metoder for å takle ubestemmeligheten.”

Rabouni, den første leiren som ble etablert i 1976, ble etter hvert flyktningnasjonens hovedstad. I denne leiren finner vi alle hovedstadens institusjoner: Parlamentet, flere departementer, et nasjonalarkiv, et nasjonalmuseum og flere andre nasjonale institusjoner. Denne utviklingen er et resultat av at Algerie har gitt flyktningene en semi-autonom status. De Saharawiske flyktningene har ansvar for sine egne liv, og er ikke underlagt noen annen myndighet. Rabouni gjenspeiler denne selvstendigheten. Leiren er en fysisk manifestasjon av arbeidet med en bevisst nasjonsbygging, og arkitekturen er del av et politisk prosjekt. Saharawiene har bygget en ny forståelse av hvilken rolle en flyktningeleir kan spille. De har brukt leirene som en anledning til å forme sin nasjon, og som et verktøy for sosial frigjøring.

Dette er første gang en eksilnasjon er representert med en paviljong på arkitekturbiennalen i Venezia. Målet er å bruke det – tidvis kontroversielle – begrepet ”nasjonal paviljong” som et instrument for å stille Vest-Sahara på linje med de andre nasjonene som er representert på biennalen, samtidig som den legger frem nye ideer om hva en nasjonalstat kan være.

I en tid da flyktningekrisen dominerer det internasjonale nyhetsbildet, og den vestlige verden er splittet i synet på hvordan denne dynamikken skal takles, kan arkitekturen og byplanleggingen i dette bidraget gi et viktig nytt perspektiv på flyktninger som individer med selvbestemmelsesrett og selvstendighet.

I Vest-Sahara er det i hovedsak to tilgjengelige byggematerialer: leire og teltduk. Biennalepaviljongen er et telt – nomadenes flyktige arkitektur. Foto: Copyright Iwan Baan

I Vest-Sahara er det i hovedsak to tilgjengelige byggematerialer: leire og teltduk. Biennalepaviljongen er et telt – nomadenes flyktige arkitektur.

In Western Sahara there are two main building materials: mud and tents. The biennale pavilion is a tent, the transient architecture of the nomads.

Foto: Copyright Iwan Baan
Biennalepaviljongen. Foto: Copyright Iwan Baan

Biennalepaviljongen.

The biennale pavilion.

Foto: Copyright Iwan Baan
Inne i Vest-Saharas telt. Foto: Copyright Iwan Baan

Inne i Vest-Saharas telt.

Inside the Western Sahara tent pavilion.

Foto: Copyright Iwan Baan
 
Mer enn 30 kvinner i leiren vevet teppene til biennalen. Foto: IHA

Mer enn 30 kvinner i leiren vevet teppene til biennalen.

More than 30 of the women in the camp wove the tapestries for the biennale.

Foto: IHA
Teppene veves. Foto: Tchla Pachri

Teppene veves.

Weaving the tapestries.

Foto: Tchla Pachri
Teppene ble hengt i Vest-Saharas  biennalepaviljong. Foto: Copyright Iwan Baan

Teppene ble hengt i Vest-Saharas  biennalepaviljong.

Tapestries on display in the Western Sahara pavilion.

Foto: Copyright Iwan Baan
Fakta

Prosjektets navn: Vest-Saharas paviljong, arkitekturbiennalen i Venezia 2016 

Biennaledeltaker: Manuel Herz med the National Union of Sahrawi Women 

Samarbeidspartnere: Fatma Mehdi Hassan, Warda Abdelfatah Mohamed, Chej Mohamed Chadad, François de Font-Réaulx, Penny Alevizou 

Vevere: Ajdaija Salak, Jaiduma Balaly, Achaia Daihy, Aichatu Almahyub Damaha, Atfarah Laman, Safia Said, Sukena Dahwar, Wanaha Bala, Salma Daidu, Asania Mohamed Asuelam, Fatma Haimad, Fatimatu Buda, Anaga Gasuani, Alhasina Hasana, Daidu Ambarak, Fatimatu Akrum, Manati Amaigal, Fatimatu Labaihi, Alueha Jatri, Fatma Aljer, Tchla Pachri, Argaya Achaij, Mahyuba Ahmatu, Fatma Ambarak, Atfarah Asalak, Mahyuba Alaal, Angaya Ahmed, Mariam Mohamed, Ajrebicha Ahmed, Fatimatu Abdy, Asalma Achej 

Rådgiver for kurateringen: Nina Zimmer 

English Summary

The Desert Parliament

Pavilion of the Western Sahara at the Venice Architecture Biennale 2016

By Manuel Herz and the National Union of Sahrawi Women

Having lived for 40 years in refugee camps in the border zone of south-western Algeria, the Sahrawi population has developed a unique set of urban and architectural tools, says Manuel Herz in the introduction to the pavilion; the first time ever that a nation in exile is represented with a pavilion at the Venice biennale. 

Rabouni, the first camp that was established as the Sahrawis fled in 1976, was eventually transformed into the de facto capital of the refugee nation. It includes the Sahrawi parliament, several ministries, a national archive, a national museum and many additional national institutions.

The architecture and urban planning of the Sahrawis may serve to remind those of us who live in countries with more established political systems of the fragility of human communities and the relevance of our discipline of architecture.

Foto: architonic.com
Manuel Herz
Manuel Herz Architects er et arkitektur- og byplankontor med base i Sveits og Tyskland. Herz er også professor ved Universitetet i Basel…les mer
Parlamentet i ørkenen
Publisert på nett 08. juni 2016. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 4 – 2016. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.
Stikkord Biennale Parlament