Vi trenger alle forbilder, noe å trekke oss etter eller lene oss på. Det er en styrke å ha modeller, se hvordan andre har klart brasene før, manøvrert i tilsvarende situasjoner, om tilværelsen skulle bli mer komplisert enn det vi synes å makte. Elisabeth Seip skriver om Lilla Hansen, Kirsten Wlügel Knutssøn og Ingeborg Krafft. 

Pionerene
Pionerene
Pionerene
1
Pionerene
Publisert på nett 03. februar 2020. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 8 – 1980. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.