Artikler / Kunst

Shelter for en stein, ett tre, to mennesker og fire fugler

Kalle Grude / 2007-2011 / Bamble / stålrør, stålrørskoplinger, vannfast kryssfiner, glass / 350 x 460 x 2203 cm

Steinen kom for 10 000 år siden. Istiden må ha hjulpet den å lage en renne i svaberget. Senere ble renna fylt med jord. Da jeg dukket opp hadde et furutre okkupert stedet. På grunn av svært heldige omstendigheter er det her prosjektet befinner seg. Dette er ikke arkitektur. Det er et kunstprosjekt, ganske enkelt fordi jeg er kunstner og ikke arkitekt. Som kunstner har jeg tilranet meg tid, men i liten grad penger. Så hvorfor lage noe stort når lite er nok og stort for lengst utprøvd? Dette har jeg blant annet prøvd å undersøke. Men også: hvorfor bruke nye materialer når brukte materialer er tilgjengelige overalt? Eller: hvorfor borre i bakken etter vann når regnet kan gi deg det vannet du trenger? Hvorfor lage ting permanente når behovene skifter? Eller hvorfor skade bakken når du kan spare penger og arbeid ved ikke å gjøre det? Jeg bruker det byggeindustrien kaster. I dette tilfellet er det stålrør den ikke trenger fordi stillaser i aluminium har overtatt. KeeKlamps rørkoplinger er laget for gjenbruk, men mange kaster dem likevel etter en gangs bruk. Sammen er de her brukt i en stålstruktur som gir plass til steinen og treet, og som er den utvendige konstruksjonen for tre volumer som gir ly til mennesker. Volumene er utført i brukte forskalingsplater. 18 millimeter vannfast kryssfiner i like formater som er brukt i systemforskaling. Når overflaten på dette fantastiske materialet ikke lenger gir perfekt støp, blir det kastet. Du kan få det nesten gratis. Det tar litt tid å rengjøre platene, det er alt. Glass er det vanskeligste. Det virker som om myndighetene lager restriksjoner på gjenbruk av glass. Stålkonstruksjonen står på bakken slik et bord står på gulvet. Om vinteren blir konstruksjonen stroppet til bakken. Stålkonstruksjonen er tilpasset standardmålene på platene, og sammen danner de en rasjonell struktur. Den er fleksibel: enkel å utvide, gjøre mindre, eller demontere for oppsetting en annen plass, til et annet formål. Det eneste du trenger er en unbrakonøkkel og en skrutrekker. Så langt har steinen det fint. Treet ser ut til å trives. Kjæresten min virker fornøyd. Fuglene? Akkurat invitert.

Shelter for en stein, ett tre, to mennesker og fire fugler
 

Sant å si har det meste gitt seg selv. Konstruksjonen er plassert på det stedet ordføreren insisterte på at den skulle ligge. “Ser du den steinen og det treet?” sa han. “Om du sprenger den steinen og hogger treet, så får du en fin tomt”.

Men steinen har ligget der siden istiden. Nå deler den en gresskledd renne i svaberget med treet. De lå der som en signatur fra istiden. Jeg kunne umulig ødelegge noe sånt. 

Stedet ligger 10 meter over vannet med utsikt over sjøen. Bak steinen stuper en skrent ned i vannet. Forbi treet trapper svaberget seg opp. Renna er 3 meter bred, langs sydsiden er berget så godt som vannrett.

Om ordføreren bestemte stedet, så bestemte steinen, treet og renna resten. Det måtte bli ett volum mellom skrenten og steinen, ett mellom steinen og treet, og et mellom treet og oppkanten. Bredden bestemte renna.

Shelter for en stein, ett tre, to mennesker og fire fugler
Shelter for en stein, ett tre, to mennesker og fire fugler
Shelter for en stein, ett tre, to mennesker og fire fugler
Uisolert rom for komposteringsdo og bod er tilsammen 9 kvm. Volum for opphold-, sitte- og kjøkken-nisje er 12,5 kvm. Volum for opphold, soveplattform med lager og to kontorplasser er 13,5 kvm. Begge volumer har 7,5 cm isolasjon. Takflaten med utsparingen for treet og over steinen er ca.100 m2. Bruksvann ledes fra taket til en tank med fall ned til treet og plattingen. Drikkevann hentes med båt fra nærmeste butikk på land. Strøm er ikke innlagt. Komfyr og kjøleskap går på gass, verktøy på batteri. I nødsfall gir et aggregat 230 volt. Et bilbatteri sørger foreløpig for lading av mobil o.l. Om behovet melder seg blir det sol­celleanlegg. En plastslange med vann (“water”) gir en uslåelig presisjon så langt slangen rekker. Bajonettsagen skrus fast i stålrørene og gir et helt presist snitt som gjør montering lettere.
 

Uisolert rom for komposteringsdo og bod er tilsammen 9 kvm. Volum for opphold-, sitte- og kjøkken-nisje er 12,5 kvm. Volum for opphold, soveplattform med lager og to kontorplasser er 13,5 kvm. Begge volumer har 7,5 cm isolasjon. Takflaten med utsparingen for treet og over steinen er ca.100 m2. Bruksvann ledes fra taket til en tank med fall ned til treet og plattingen. Drikkevann hentes med båt fra nærmeste butikk på land. Strøm er ikke innlagt. Komfyr og kjøleskap går på gass, verktøy på batteri. I nødsfall gir et aggregat 230 volt. Et bilbatteri sørger foreløpig for lading av mobil o.l. Om behovet melder seg blir det sol­celleanlegg. En plastslange med vann (“water”) gir en uslåelig presisjon så langt slangen rekker. Bajonettsagen skrus fast i stålrørene og gir et helt presist snitt som gjør montering lettere.

Uninsulated room for composting toilet and­ ­st­o­­r­age­ ­­totals 9 sq.m.­­ Volume for living-, sitting- and kitchen niche is 12,5 sq.m. Volume for living, sleeping platform with storage and two office spaces is 13,5 sq.m. Both volumes have 7,5 cms of insulation. The roof area with the opening for the tree and above the rock totals about 100 sq.m. Water for washing is collected by the roof and led into a tank which gives a head down to the tree and the terrace. Drinking water is collected by boat from a shop on the mainland. There is no mains electricity. Cooker and fridge run on gas, tools are battery operated. There is a 230 volt generator for emergencies, and a car battery for loading mobiles etc. If necessary, we will install photovoltaics. A plastic tube with water (a “water”) gives unbeatable levelling precision within the reach of the tube. The metal jigsaw is clamped to the steel tubes, giving a precise cut which makes the erection easier.

Shelter for en stein, ett tre, to mennesker og fire fugler
 
Shelter for en stein, ett tre, to mennesker og fire fugler
Shelter for en stein, ett tre, to mennesker og fire fugler
Shelter for en stein, ett tre, to mennesker og fire fugler
Shelter for en stein, ett tre, to mennesker og fire fugler
Shelter for en stein, ett tre, to mennesker og fire fugler
Shelter for en stein, ett tre, to mennesker og fire fugler
Shelter for en stein, ett tre, to mennesker og fire fugler
Shelter for en stein, ett tre, to mennesker og fire fugler
Stålkonstruksjonen står rett på bakken, bare forankret med en liten bolt i hvert av volumenes hjørner. Om vinteren er konstruksjonen bardunert. Sidestabiliteten sikres med skråstivere til fjell.
 

Stålkonstruksjonen står rett på bakken, bare forankret med en liten bolt i hvert av volumenes hjørner. Om vinteren er konstruksjonen bardunert. Sidestabiliteten sikres med skråstivere til fjell.

The steel structure rests directly on the ground, just anchored with a small bolt in each of the corners of the three volumes. In the winter the structure is strapped to the bedrock. Lateral stability is given by angled supports.

Shelter for en stein, ett tre, to mennesker og fire fugler
 
Shelter for en stein, ett tre, to mennesker og fire fugler
 
Shelter for en stein, ett tre, to mennesker og fire fugler
 
Shelter for en stein, ett tre, to mennesker og fire fugler
Shelter for en stein, ett tre, to mennesker og fire fugler
Shelter for en stein, ett tre, to mennesker og fire fugler
Bare kortsiden mot skrenten er synlig fra en smal sektor av sjøen. I sydvest skjermer trær for vinden, og mot vest- og nordavinden skjermer et høydedrag med trær. Bare vinden fra sydøst treffer kortsida mot vannet. Til nå har selv vinterstormer, med orkan i kastene, ikke greid å gjøre ugangn. Adkomst skjer fra den kløfta som antydes på det store bildet. Takflaten er dekket med en PVC-membran som tåler tråkk og gjør takflaten til en plattform for opphold. (En ugle i plast ­holder måkene unna og bruksvannet reinere.)
 

Bare kortsiden mot skrenten er synlig fra en smal sektor av sjøen. I sydvest skjermer trær for vinden, og mot vest- og nordavinden skjermer et høydedrag med trær. Bare vinden fra sydøst treffer kortsida mot vannet. Til nå har selv vinterstormer, med orkan i kastene, ikke greid å gjøre ugangn. Adkomst skjer fra den kløfta som antydes på det store bildet. Takflaten er dekket med en PVC-membran som tåler tråkk og gjør takflaten til en plattform for opphold. (En ugle i plast ­holder måkene unna og bruksvannet reinere.)

Only the short side facing the drop is visible from the sea. Trees screen the shelter to the southeast, and the wooded hill stops the north and east winds. Only the southeasterly winds hit the short façade. So far no storms, even in the winter, have done any damage. Access is via the crevice you can see in the big picture. The roof has a tough membrane and can be used as a terrace. (A plastic owl keeps the seagulls away and the water clean.)

Shelter for en stein, ett tre, to mennesker og fire fugler
 
Shelter for en stein, ett tre, to mennesker og fire fugler
Shelter for en stein, ett tre, to mennesker og fire fugler
Shelter for en stein, ett tre, to mennesker og fire fugler
Shelter for en stein, ett tre, to mennesker og fire fugler
Forskalingsplatene er brukt til ytterkledning, utforinger, takflate, takrenner, innredning og hyller. Innvendig er de isolerte ­volumene kledd med 15 mm kryssfiner i tak og vegger. I gulvet er det 18 mm kryssfiner.
 

Forskalingsplatene er brukt til ytterkledning, utforinger, takflate, takrenner, innredning og hyller. Innvendig er de isolerte ­volumene kledd med 15 mm kryssfiner i tak og vegger. I gulvet er det 18 mm kryssfiner.

The shuttering boards have been used as external ­cladding, opening returns, roof deck, ­gutters, interior and shelving. Inside, the walls and ceilings of the insulated volumes are clad in 15 mm plywood. The floors are 18 mm plywood.

De fire fuglekassene venter foreløpig på sine beboere. Muligens må de plasseres spredt og lenger unna for å bli bebodd.
 

De fire fuglekassene venter foreløpig på sine beboere. Muligens må de plasseres spredt og lenger unna for å bli bebodd.

The four bird boxes are still waiting for inhabitants. They possibly have to be placed further away and apart for birds to move in.

Shelter for en stein, ett tre, to mennesker og fire fugler
 

Det har vært en jublende glede å ikke være tilkoblet strøm, vann eller kloakk. Være plassert midt i en naturtomt. Finne seg til rette med enkle midler på liten plass. Nyte mørket når det kommer. Tenne bål. Se omgivelsene i lommelyktens versjon. Kort sagt: periodevis oppleve kontrasten til det urbane og komfortable livet i byen. 

Kalle Grude

Shelter for en stein, ett tre, to mennesker og fire fugler
 
Shelter for en stein, ett tre, to mennesker og fire fugler
Shelter for en stein, ett tre, to mennesker og fire fugler
Shelter for en stein, ett tre, to mennesker og fire fugler
Shelter for en stein, ett tre, to mennesker og fire fugler
Shelter for en stein, ett tre, to mennesker og fire fugler
Shelter for en stein, ett tre, to mennesker og fire fugler
English Summary
Shelter for one rock, one tree, two people and four birds 

Kalle Grude / 2007-2011 / Bamble, Telemark 

This is not architecture. It is an art project, because I am an artist and not an architect. As an artist I have aquired some time, but to a lesser degree money. So why make something big, when something small will do? And why use new materials when used ones are available everywhere? Why drill when the rain provides water? I use the things the building industry discards. Steel scaffolding tubes. Used 18mm shuttering boards. The structure is a rational result of the dimensions of the materials. It is flexible: easy to extend or dismantle and erect somewhere else. So far the rock seems ok. The tree thrives. My girlfriend is pleased. And the birds? Only just invited.

To be honest, most of it was obvious. The local mayor decided the placing of the structure. He suggested chopping down the tree and dynamiting the rock, to make a nice flat site. But the rock has been there since the last Ice Age, and it shares the ancient groove in the hillside with the tree. The new structure had to be divided into one volume between the hill and the tree, one between the tree and the rock, and one between the rock and the cliff edge. The width was given by the groove.

It has been a delight not to be connected to power, water or sewage. To be located in the middle of a natural site. To make yourself at home with simple means, on just a small area. To enjoy the coming of darkness. Light a fire. See the surroundings appear in the cone of a flashlight. In short: to experience, from time to time, a contrast to the urban comforts of city life.

Kalle Grude 

Shelter for en stein, ett tre, to mennesker og fire fugler
Publisert på nett 10. mars 2020. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 5 – 2014. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.