Stilling ledig: Redaktør for Arkitektur N!

Søknadsfrist 6. august

Stilling ledig: Redaktør for Arkitektur N!

Vi søker etter en faglig engasjert arkitekt med stor innsikt i faget, godt nettverk, god formuleringsevne og kraft til å lede det redaksjonelle arbeidet med en entusiasme som kan gi alle leserne det beste fagbladet om arkitekturen i Norge.

Arkitektur N har i mange år presentert og diskutert hele bredden av arkitektvirksomhet i Norge – fra studentprosjekter til arkitekturforskning, fra prosjektpresentasjoner til fagteori og historie. Tidsskriftet presenterer et utvalg av den nye arkitekturen som bygges i Norge, og diskuterer de ulike aspektene av norsk arkitektur i artikler, intervjuer og byggomtaler. Arkitektur N skal holde den høyeste faglige kvalitet på innhold og utforming, og samtidig synliggjøre og diskutere arkitektenes samfunnsbidrag for et bredt publikum, ikke minst i forhold til sosial og miljømessig bærekraft.

Vi søker etter en faglig engasjert arkitekt med stor innsikt i faget, godt nettverk, god formuleringsevne og kraft til å lede det redaksjonelle arbeidet med en entusiasme som kan gi alle leserne det beste fagbladet om arkitekturen i Norge. Kandidater med annen bakgrunn kan også komme i betraktning.

Redaktøren vil ha det overordnede ansvaret for den kontinuerlige utviklingen av tidsskriftet og alle deler av det redaksjonelle arbeidet, på papir og digitalt, og for nettsidene www.arkitektur-n.no og www.architecturenorway.no

Med stillingen følger også det administrative ansvaret og budsjett- og personalansvar for redaksjonen, som i dag er på 3,2 årsverk fordelt på fem stillinger inkludert redaktøren, som også er direkte involvert i den daglige produksjonen. Redaktøren svarer til NALs styre.

Stillingen er en 100% åremålsstilling på 4 + 4 år. Tiltredelse ønskes så raskt som mulig etter 1. september 2017.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt NALs president Alexandria Algard på algard@arkitektur.no, tel. 916 64 328 eller nåværende redaktør Ingerid Helsing Almaas på iha@arkitektur-n.no, tel. 915 83 648.

 

Skriftlig søknad med CV sendes til NAL v/administrasjonsleder Ragnhild Ølstad roe@arkitektur.no  Søknadsfrist 6. august 2017.

 

Arkitektur N er medlem av Fagpressen og Norsk tidsskriftforening og drives etter redaktørplakaten. Arkitektur N er godkjent som vitenskapelig tidsskrift på Nivå 1 og publiserer fagfellevurderte forskningsartikler. Arkitektur N er annonse- og abonnementsfinansiert og må forholde seg til et skiftende annonse- og mediemarked. Arkitektur Ns formålsparagraf finner du her: https://www.arkitektur-n.no/om...

Arkitektur N, Josefines gate 34, NO-0351 Oslo. Tel. 23 33 25 00. www.arkitektur-n.no

Norske arkitekters landsforbund eier og utgir arkitekturtidsskriftet Arkitektur N (tidligere Byggekunst). Tidsskriftet ble startet i 1919, og med et opplag på 6700 er Arkitektur N landets ledende fagtidsskrift innen arkitektur, landskapsarkitektur og interiørarkitektur. NAL samarbeider med NIL og NLA om utgivelsen.

Foto: Tommy Ellingsen
Ingerid Helsing Almaas
Ingerid Helsing Almaas er arkitekt MNAL og ansvarlig redaktør for Arkitektur N siden 2004.
Stilling ledig: Redaktør for Arkitektur N!
Publisert på nett 16. juni 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 3 – 2017. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.