Turisme og jordbruk

Nytt liv il marginale bygdemiljøer er en av nittiåras store utfordringer. Europarådet gjennomførte i 1988 en landsbygdkampanje, som er oppfølging av tidligere naturvernår, arkitekturvernår og bymiljøkampanje. Et hovedformål med kampanjen var å rette oppmerksomheten mor bygdenes betydning for samfunnsmessige oppgaver utover landbrukets primærproduksjon. 

Turisme og jordbruk
Turisme og jordbruk
Turisme og jordbruk
1
Turisme og jordbruk
Turisme og jordbruk
Publisert på nett 04. august 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 5 – 1991. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.
2