30 år med landskap
  • Tittel: Spor
  • Forfatter: Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter
  • Utgivelsesår: 2016
  • Forlag: Forlaget Press
  • Antall sider: 303

Bjørbekk & Lindheim har holdt på lenge, hele 30 år med landskapsarkitektur. Kontoret har vært et synlig og viktig forbilde i landskapsarkitekturfaget i Norge, med fine og spennende anlegg og mange dyktige ansatte. Nå har de laget jubileumsboken Spor, der de oppsummerer alle disse årene. Her presenteres mange flotte anlegg og spennvidden er stor – fra byrom og kirkegårdsanlegg til veganlegg. 

Spor er en tykk og påkostet trykksak med vakre bilder og informativ tekst. Boken er bygget opp som en lærebok i landskapsarkitektur og det er et godt grep. De fleste bøker i denne sjangeren har kun til hensikt å presentere egne prosjekter og fortreffelighet, og fungerer best som gave til (potensielle) byggherrer.

“De informative tekstene og den pedagogiske oppbygningen av boken gjør den lesverdig også for den jevne borger.”

Lærebokgrepet gjør at Spor er på god vei mot å bli en bok som også kan leses av kunst- og kulturinteresserte folk utenfor kretsen – ikke bare av konkurrenter og arkitekturstudenter. Som B&L selv sier det i innledningen til boken: ”For mange er landskapsarkitektur fortsatt et usynlig fag. Hver eneste dag beveger vi oss gjennom skapte rom og landskaper: …. De færreste tenker likevel i det daglige at disse rommene nettopp er skapt: at utformingen av dem er resultat av nøye gjennomtenkte formingsprosesser – at selve lyktestolpene, fortauskantene, beplantningen eller parkbenkene som omgir oss, er formet av fagfolk.” 

Det er de informative tekstene og den pedagogiske oppbygningen av boken i kapitler delt inn etter temaer i landskapsarkitekturen som gjør den lesverdig også for den jevne borger. Hvert kapittel innledes med en generell tekst om temaet, hvordan landskapsarkitekter tenker og jobber. Deretter presenteres utvalgte prosjekter under hver kategori med ord og bilder, og enkelte plantegninger. De 19 prosjektene som presenteres favner vidt og gir et godt innblikk i de varierte arbeidsoppgavene en landskapsarkitekt kan ha. 

Det er godt og skikkelig ”kunsthåndverk” som blir presentert på disse sidene. Det er vanskelig å trekke ut noen prosjekter som er bedre enn andre, men omskapingen av flyplassen på Fornebu til å bli et sted med natur og hjem og arbeid for mennesker er imponerende. Hele konseptet, der landskapsarkitekturen kommer på plass før bebyggelsen, er forbilledlig. Dette viser hvor viktig det er at landskapsarkitektene er med helt fra starten av.

Boken har gode tekster, men kunne med fordel hatt flere fotografier, skisser eller planer. Det blir rett og slett for lange tekstkolonner uten foto, og man må være svært interessert for å orke å lese hele siden ned. Illustrasjonene i boken går over hele sider og virker som de er valgt mest for skjønnheten og ikke alltid fordi fotoet illustrerer temaet best. Men fotoene er vakre og det er de som drar deg videre gjennom boken, fra side til side.

Et spørsmål som oppstår er hvorfor nesten alle prosjektene er fra de siste 15 årene? Bakerst i boken er det en imponerende liste over alle prosjektene som ikke fikk plass. Her er mange prosjekter fra forrige århundre (1980-2000). Det hadde vært spennende å se de siste 30 årenes trender i type anlegg, materialbruk og plantevalg. B&L tegnet for eksempel mange gårdsromanlegg på 80-tallet. Noen av disse kunne med fordel vært presentert, selv om tidene skifter og anleggene kanskje i dag fremstår som litt umoderne og kjedelige. Skal det være en jubileumsbok bør alle tiårene bli presentert, for å speile tidsånden og for å vise hvordan anleggene utvikler seg over tid. Grøntanlegg er jo i kontinuerlig endring og vegetasjonen er kanskje ikke fullvokst før etter 20 år. De to gravlundene er de eneste prosjektene som er eldre enn 15 år, noe som får en til å tenke at bare gravlunder tåler tidens tann.

Respekten for stedet og dets karakter er tydelig i alle presenterte anlegg. Her er ingen tydelig B&L-stil. Dette kan også bety at de ansatte har fått en stor frihet til å skape sitt eget og at firmamalen ikke er tredd for hardt nedover hver enkelt. Prosjektene som vises er kanskje litt lite dristige og nyskapende. Men med retrospektive briller kan det være en urettferdig dom. Det som er nytt og spennende blir fort kopiert av andre og dermed helt vanlig. Mange ganger var nok B&L med på å trekke faget enda litt lenger ved bruk av nye virkemidler og ved å overbevise byggherren om å satse på nye løsninger.

Da passer det å avslutte med et sitat fra Anne Marie Lunds omtale av kontoret i boken: ” Derfor er det beundringsværdigt at Bjørbekk & Lindheim i deres produktion fastholder en linje, hvor de prioriterer det enkle uprætensiøse, nærmest klassiske udtryk, og at tegnestuen ved og vil, at det netop er scenen for udeliv – ikke scenografien – der er væsentligt at skabe i vores fag.”

30 år med landskap
Anne K. Irgens
Anne K. Irgens er landskapsarkitekt og ansatt i Norconsult Landskap i Bergen.
30 år med landskap
Publisert på nett 01. desember 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 6 – 2017. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.