Closing the gap
  • Tittel: Tømrerteori. Konstruksjoner i tre
  • Forfatter: Anders Frøstrup
  • Utgivelsesår: 2012
  • Forlag: Gyldendal
  • Antall sider: 577

Det jeg finner mest slående med bøker om ordinær husbygging er hvor lite man lærer om dette i arkitektutdanningen. Takvinkel, radonbrønn, koping og margside tilhører typiske begreper tiltakshavere vil diskutere med arkitekt, og gjerne langt oftere enn de vil diskutere nanogelé eller forsvar av ektheten i den menneskelige erfaring. Nå betyr ikke dette at arkitekter utelukkende sitter på ubrukelig kunnskap, men når brorparten av nybygg i Norge bygges på en måte de fleste nyutdannede arkitekter ikke kan noe særlig om, representerer det et problem. Med et slikt utgangspunkt er det vanskelig for arkitekter å komme inn som en problemløsende og reformerende part i byggebransjen. Avstand mellom utførende og prosjekterende blir for stor. Fra utførende side fremstår arkitekten som en virkelighetsfjern drømmer, og fra tegnebordet virker håndverkere som bakstreverske tullinger. 

Den store avstanden gjør at arkitekter i verste fall ender opp i fullstendig knefall for byggebransjens måte å gjøre ting på. Uten kunnskap, ingen påvirkningskraft. Paradoksalt nok blir de ytterliggående fantasiene fra studietiden ofte en hemsko fremfor en kilde til nytenkning, mens en litt mer praktisk holdning trolig hadde kunnet føre med seg mer fantasi i sluttproduktet. Og det er arkitektene som bør strekke seg for å dekke dette gapet, heller enn å forvente at andre skal gjøre det. Ut fra et kreativt perspektiv er det smart for arkitekter som ønsker å være fantasifulle problemløsere å tilegne seg mer kunnskap om hvordan ting vanligvis blir gjort. 

”For hver arkitekt som leser denne boka blir avstanden mellom arkitekter og håndverkere mindre.”

Boken Tømrerteori har et ryddig oppsett og er lett å orientere seg i. Den er meget godt illustrert med tallrike og informative figurer. Den er verdifull for å orientere seg i hvordan trebyggebransjen fungerer, hvordan de fleste trebygg settes opp og hvordan tømrere tenker. Den har også en utførlig forklaring av verktøy, som naturlig nok må følges opp med egen erfaring om det skal ha noen reell verdi. Verdifullt er også innblikket i spesifikke erfaringer, som det å planlegge for utskiftning. 

Kapitlene om bære- og klimakonstruksjoner gir et forenklet innblikk i fagene statikk og bygningsfysikk slik de presenteres i arkitektutdanningen. Fagene er ofte underkjent blant arkitekter, men de gir både innfallsporter til fornuftige samtaler med håndverkere på byggeplass, og de er evige kilder til å kunne pønske ut nye løsninger med kjente virkemidler. Her gir boken god repetisjon, eller en første innføring, i arkitektfagets mer tekniske sider. Dersom arkitekter som faggruppe ønsker å gjenerobre en mer sentral posisjon i norsk byggevirksomhet, er dette trolig en kortere vei å gå enn veien om performance-kunst og pilefletting. 

Boken tar også stilling til en del moralske spørsmål knyttet til det å være tømrer, og å behandle kollegaer og verktøy på en god måte. Derimot er det lite oppdragelse her i forhold til miljøtankegang, noe som er litt rart i dagens virkelighet. Noe som også kunne vært vektlagt i større grad er vurdering av lokale klimaforhold. Dette har ikke vært prioritert verken i utviklingen av norske standarder, eller i teknisk forskrift, men det spiller en stor rolle for det enkelte bygg med tanke på økonomi og energibruk. I dag utreder Direktoratet for byggkvalitet hvorvidt dette skal inkluderes i TEK15. Boken har i hovedsak et pragmatisk forhold til byggebransjen slik den er i dag og forholder seg til det som er gitt. 

Tømrerteori er en god oppslagsbok i planlegging og på byggeplass. Den er hakket bedre illustrert enn Trehus (SINTEF 2010), som det er naturlig å sammenligne den med. Og for hver arkitekt som leser denne boka blir avstanden mellom arkitekter og håndverkere mindre.

Closing the gap
​Martin Beverfjord
Martin Beverfjord er arkitekt i Rever & Drage.
Closing the gap
Publisert på nett 12. mars 2020. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 1 – 2013. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.