Ny bok om den europeiske landskapskonvensjonen
  • Tittel: Mainstreaming Landscape through the European Landscape Convention
  • Forfatter: Karsten Jørgensen, Morten Clemetsen, Kine Halvorsen Thorén, Tim Richardson (red.)
  • Utgivelsesår: 2015
  • Forlag: Routledge
  • Antall sider: 200

Den europeiske landskapskonvensjonen (CoE 2000) gjelder vern, forvaltning og planlegging av landskap, og har bevisstgjøring av verdien av det levende landskapet som mål. Konvensjonen søker å fremme livskvalitet og trivsel ved å heve landskapets status til en grunnleggende menneskelig verdi. For å oppnå dette, presenterer den en rekke krav til de 40 landene som hittil har sluttet seg til konvensjonen. Fire av disse kravene er undersøkt nærmere i boken Mainstreaming Landscape through the European Landscape Convention: 1) Introduksjonen av et nytt konsept for hverdagslandskap uten grenser. 2) Behovet for nye måter å arbeide med landskap som bringer sammen fagfolk og publikum. 3) Behovet for å anerkjenne at landskapet har en demokratisk verdi og er flettet sammen med menneskerettigheter. 4) At landskapet skal være et utgangspunkt for handling, og integrert i styresett over hele Europa.

De ulike kapitlene i boken dokumenterer fremveksten av dette nye feltet for handling. Landskap er i ferd med å bli et etablert politikkområde i mange europeiske land, etter hvert som regjeringer tar inn over seg den nye forståelsen av landskap, utvikler nye rammer, arbeidsmåter og demokratiske prosesser for planlegging og forvaltning av landskap, og institusjonaliserer alt dette i nye eller eksisterende lover og bestemmelser. Likevel er det langt fra et homogent felt vi ser i Europa – ting blir gjort på ulike måter fra land til land. De ulike kapitlene i denne boken viser forskjellige tolkninger av konvensjonens nye ideer om landskap: utvikling av nye metoder, eksperimenter med demokratisering av landskapet, og flere tilnærminger til landskapsforvaltning. Konvensjonen bidrar til utviklingen av landskapsforvaltningen, men feltet er fragmentert, og utviklingen går gradvis.

Konvensjonen artikulerer også en banebrytende idé om hverdagslige, demokratiske landskap som gjenspeiler utviklingen innen landskapsstudier og utfordrer dagens praksis. Men denne spennende utviklingen skjer ikke i et vakuum. Den reiser grunnleggende spørsmål om hvordan landskap kan innpasses med andre relevante disipliner for å danne en del av et felles prosjekt for fysisk planlegging i Europa.

Ny bok om den europeiske landskapskonvensjonen
Karsten Jørgensen
Karsten Jørgensen er landskapsarkitekt MNLA og professor i landskapsarkitektur ved NMBU.
Ny bok om den europeiske landskapskonvensjonen
Publisert på nett 30. september 2016. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 2 – 2016. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.