Den neste stillingen  er alltid den beste
  • Tittel: Rethinking sitting
  • Forfatter: Peter Opsvik
  • Utgivelsesår: 2008
  • Forlag: Gaidaros
  • Antall sider: 208

Peter Opsvik må kunne karakteriseres som den mest nyskapende møbeldesigneren i Norge det siste århundret. Hans innsats for å få fram møbler som spiller på lag med menneskekroppen, har vakt internasjonal oppmerksomhet. 

Nå har Opsvik samlet store deler av sitt livsverk mellom to permer. Boka Rethinking sitting er ingen teoritung drøfting av fysiologiske og ergonomiske prinsipper, men en presentasjon av temaer og problemfelt som Opsvik har vært opptatt av, og hans forslag til løsninger. 

Dynamiske møbler

Gjennom hele Peter Opsviks designerkarriere kan vi lese en omsorg for menneskekroppen. Opsviks grunnleggende postulat er: Lytt til kroppen! I boka går han grundig og historisk til verks. Han beretter om våre forfedre som brukte kroppene sine dynamisk og aktivt, i strevet for å skaffe mat og sikre seg ly mot vær og fiender. Det moderne mennesket har satt seg ned. Homo sedens sitter hjemme, sitter på vei til jobb, sitter foran datamaskinene og foran fjernsynsapparatet og andre skjermer også når arbeidsdagen er omme. Opsvik har ingen ambisjon om å jage oss opp i trærne igjen. Han går tvert imot inn i livssituasjonen til det moderne mennesket, lytter til den menneskelige organismen, utviklet gjennom millioner av år med fysisk utfoldelse, og tilbyr oss møbler som åpner for bevegelse også i sittende posisjon. Han søker ikke først og fremst formfullendte møbler. Han er heller ikke ute etter møbelet som tilbyr den ene, riktige posisjonen.  Opsviks møbler er kjennetegnet ved de dynamiske funksjonene, de kan legge til rette for varierte arbeids- og hvilestillinger ved hjelp av enkle hånd- og fotgrep. Derfor kan man hevde at Peter Opsvik fanger inn noe av essensen i sitt virke som møbeldesigner i formuleringen: ”Den beste stillingen er alltid den neste.” 

Tverrfaglig samarbeid

I Rethinking sitting viser Opsvik fram hele bredden i sitt designvirke. Den røde tråden er fokuset på kroppsvennlige møbler, men boka viser at designeren favner mye bredere enn som så. Innledningsvis beskriver han de to hovedkategoriene møbler som han har arbeidet med: de rasjonelle og ergonomisk funderte produktene på den ene siden og de emosjonelle og ekspresjonistiske på den andre. I den siste kategorien finner vi for eksempel Cylindra-skulpturene og Garden, som Stokke lanserte i 1986. Hoveddelen av bokas 207 sider er rimelig nok viet det ergonomiske og funksjonelle perspektivet, de kjente og de mindre kjente produktene fra Peter Opsviks hånd og ånd. Han forteller om hvordan ideene kom opp og hvordan produktene ble til, gjerne i et tverrfaglig samarbeid der både medisinere, fysioterapeuter og ingeniører bidro med viktige innspill. Slik var det for eksempel med Balans-konseptet, som ble utviklet i samarbeid mellom fysioterapeuten Hans-Christian Mengshoel og designerne Svein Gusrud, Oddvin Rykken og Opsvik selv.

Problemområdet sofa

Rethinking sitting er en sjelden plante i den norske, og i den internasjonale, designlitteraturen. I denne boka finner vi knapt en eneste referanse til stilhistoriske impulser, men designerens uutømmelige kilde til nye ideer er hans egne sitteerfaringer og intelligente observasjoner av andres strev med de fysiske omgivelsene. Man lar seg imponere av den kreativiteten designeren legger for dagen for å gjøre vår tilværelse litt mindre statisk og smertefullt. Med tekst og illustrasjoner viser han også tanker og løsninger som ennå ikke har blitt satt i kommer- siell produksjon. Opsvik ser for eksempel på fotbevegelsen og fotstøtten som viktige elementer i sitteprosessen, og dette fører ham naturlig inn på tanken om å legge inn fotstøtte også i bordkonstruksjonene. For arbeidsplasser har han bl.a. utviklet løsninger der gulvhøyden kan reguleres for å få mest mulig varierte arbeidsstillinger. Han lanserer spennende sitte- og avlastingskonsepter for offentlige transportmidler og personbiler, for offentlige uterom og møteplasser innendørs. Det møbelet som hittil er ofret minst oppmerksomhet fra ergonomisk orienterte designeres side, er sofaen: Peter Opsvik kommer med forslag til sofamodeller der det både finnes støtte for ryggen, spillerom for aktive bein og mulighet for framoverlent aktivitet ved bordet.  

Personlig engasjement

Boka har fått engelsk språkdrakt, noe som blant annet illustrerer at Rethinking sitting er tenkt å fylle et tomrom i den internasjonale designlitteraturen. Forfatteren har hatt et rikt bildearkiv å øse av, og produktbilder og skisser fungerer godt for å støtte og utdype det som er behandlet i teksten. Boka er ikke noe typisk coffee-table praktverk. Men trass i et relativt stort format, har den en hendig paperback-innbinding som inviterer til aktiv bruk, helt i Peter Opsviks ånd. 

Rethinking sitting anbefales herved på det varmeste til alle som har interesse av menneskenes fysiske omgivelser. Undertegnede har ikke opplevd et sterkere personlig engasjement for designprosjektet siden Victor Papaneks velkjente framstøt for å bringe enkle hjelpemidler ut til verdens fattige slik at de skulle få et bedre liv. Peter Opsviks prosjekt har på en måte et motsatt utgangspunkt. Han vil skrelle bort det overfladiske og det han ser på som formålsløse stilmessige krumspring, og bringe møblene og våre fysiske omgivelser ellers mer i takt med den menneskelige organisme. I sannhet ingen liten oppgave. Derfor fortjener Rethinking sitting en stor og internasjonal leserkrets.

Den neste stillingen  er alltid den beste
Eldar Høidal
Eldar Høidal, historiker/forsker ved Norsk Møbelfaglig Senter. Er utdannet historiker fra Universitetet i Trondheim og er bosatt i møbelbygda Sykkylven. Eldar har vært…les mer
Den neste stillingen  er alltid den beste
Publisert på nett 22. februar 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 6 – 2008. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.