En bok å bli inspirert av
  • Tittel: The structural basis of ­architecture
  • Forfatter: Bjørn N. Sandaker, Arne P. Eggen & Mark R. Cruvellier
  • Utgivelsesår: 2019
  • Forlag: Routledge
  • Antall sider: 560

I 30 år og gjennom tre utgaver har konseptet for denne boka holdt stand mot endringer både innenfor forlagsbransjen, i trender for arkitekturen, og ikke minst i undervisningsformer langt inn i den digitale verden. 

Enkelt sagt er det robuste konseptet basert på at kommende arkitekter og ingeniører lærer å forstå sammenhengen mellom smarte konstruksjoner og god arkitektur. I kombinasjon med fascinerende fotos, tekniske diagram og lekne skisser synes dette å ha blitt en formidabel suksess.

Da jeg på midten av 1980--tallet ledet Sintefs avdeling for arkitektur og byggteknikk, hvor forskerne var en lykkelig blanding av ingeniører som var opptatt av arkitektur og arkitekter som var opptatt av teknologi og byggeteknikk, så jeg hvordan de var i stand til å utvikle et spennende og kreativt arbeidsfellesskap.

Og jeg har mistanke om at nettopp kombinasjonen av arkitekt Arne Eggen og ingeniør Bjørn Sandaker har vært en grunnleggende forutsetning for at dette bokkonseptet har overlevd ulike utfordringer. Duoen har etter hvert blitt supplert med nok en bygningsingeniør med base i USA, Mark R. Cruvellier. Uten forkleinelse for de to andre, er det nok Bjørn Sandaker som har tatt de tyngste takene med å få fullført tredje utgave av boka på hele 560 sider, som er godt over dobbelt så mange sider som de to foregående utgavene. 

I min anmeldelse i Byggekunst av den første utgaven av boka, skrev jeg at den var mer enn en lærebok. Den er også ei historiebok og ei bok om trender innen arkitekturen. Det gjelder også for årets utgave. I og med at sidetallet har økt så mye, er det blitt plass til mange flere eksempler på god arkitektur og kreative konstruktive løsninger. På denne måten er læringspotensialet blitt større. I de tidligere utgavene hadde historien en større plass, men fortsatt er Stonehenge (2500 f.Kr) og skissen av takstolen fra St. Domenico i Siena med, sammen med andre historiske eksempler. Men det er blitt færre eksempler med Mies van der Rohe, Le Corbusier og Jørn Utzon.

Trendene innen arkitekturen har endret seg mye i løpet av 30 år, noe boka fanger opp ved at de fleste eksemplene er hentet fra de siste par tiårene. Ikke minst har utviklingen av datateknologien gjort det mulig å designe og bygge på måter det var svært komplisert og til dels umulig å gjennomføre tidligere. 

Det er alltid en risiko for at en velger for mange eksempler fra eget land og fra egne prosjekter, selv om målgruppen er internasjonal. Mark Cruvellier har sannsynligvis vært viktig for å få med eksempler fra hele verden Det er naturlig nok mange norske eksempler, men ikke sjenerende mange. Personlig har jeg stor sans for modellen av Steilneset minnested i Vardø, med Peter Zumthor som arkitekt, som et lærebokeksempel på en enkel konstruksjon i tre som skal holde ut mot høststormer langt mot nord. 

Mens første utgave, skrevet på norsk, primært var tenkt som en lærebok rettet mot læresteder i Norge og Norden, så er utgaven i 2019 blitt mer et omfattende oppslagsverk av meget høy kvalitet. Hele boka oser av kvalitet. Gode fargebilder av de aller fleste prosjektene løfter attraktiviteten. Godt skjønn for valg av eksempler, kombinert med gode diagrammer og tegninger som viser både overordnede løsninger og tekniske detaljer, gir leseren mulighet til å forstå selv meget kompliserte konstruksjoner. Jeg vil også nevne de detaljerte og omfattende referansesidene bakerst i boka for deres detaljrikdom og oversiktlig organisering.

Som formidler av generell kunnskap basert på internasjonale eksempler, bør boka ha et stort marked langt utenfor Norges grenser. Riktignok varierer både temperaturer og solhøyde mye med breddegrader, men tyngdekraften og systemet for koordinater er betryggende nok de samme. Jeg vil gi honnør til AHO for å gi noen av sine ansatte rom og støtte for å gjennomføre et så omfattende prosjekt. 

Løp og kjøp, all denne kunnskapen får du faktisk for under 500 kroner.

En bok å bli inspirert av
Sigmund Asmervik
Professor og Dr. Ingeniør
En bok å bli inspirert av
Publisert på nett 01. desember 2019. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 4 – 2019. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.