En fortelling om elleve byer
  • Tittel: Oslos elleve byer. Historien om en byutvikling
  • Forfatter: Leif Gerland
  • Utgivelsesår: 2015
  • Forlag: Dreyers forlag
  • Antall sider: 212

Middelalderbyen, Renessansebyen, Forstaden, Hovedstaden, Borgerbyen, Arbeiderbyen, Lys- og luftbyen, Drabantbyen, Monsterbyen, Rehabiliteringsbyen og Endringsbyen. Ifølge Leif Gjerland utgjør disse elleve byene til sammen Oslo, og de danner utgangspunkt for hans siste bok Oslos elleve byer. Historien om en byutvikling. Å dele byhistorien inn i forskjellige byer i byen er et grep som lover godt. Det åpner for å fortelle byens historie ikke bare som en historie i tid, men også i rom. For mens renessansen ugjenkallelig er over, ferdes vi fortsatt i deler av Renessansebyen – på samme måte som Middelalderbyen og Endringsbyen overlapper hverandre i rom, men skilles av tusen år i tid. 

Det er likevel overgangen fra én by til en annen som er forfatterens hovedanliggende. Han vil vise hva som utløser forandring og tydeliggjøre at ingenting kommer av seg selv. En ting som leseren skjønner ganske raskt, er at veldig mye kommer av kong Christian IV. Han innførte murtvang i 1624, og satte dermed i gang en utvikling som, ifølge Gjerland, ikke bare ga oss leiegårdene på Grünerløkka, men også idrettsanlegget Jordal Amfi! Med murtvangen fulgte nye byggeteknikker, nye bygningstyper og selvfølgelig et marked for murstein. Det er derfor ikke feil å påstå at Jordal Amfi, som ligger i en teglverksgrop, er en ”direkte følge av Christian IVs bestemmelser for Renessansebyen”. Og det er kanskje et morsomt poeng? Men hvis målet er å undersøke hvilke endringskrefter og -prosesser som former noe så komplekst som en by, er påstanden lite relevant. Den 6. oktober 1887 ble historiens krefter satt i spill på en lignende måte, skal vi tro Leif Gjerland. Da ble nemlig Le Corbusier født, og dermed kom høyhusene og motorveiene inn i verden. Det førte i siste instans til at Oslo fikk sin Monsterby, utformet av arkitekter som var ”glødende Le Corbusier-disipler”. 

Det er denne typen historieforståelse som preger boka, og som skjemmer den. Forfatteren lar enkelthendelser og enkeltpersoner overskygge strukturene og prosessene, og frarøver samtidig de mindre prominente historiske aktørene frihet og handlingsrom. Når norske planleggere, arkitekter, politikere og boligbyggere gikk inn for å bygge høyhus og anlegge motorveier, var det virkelig fordi de var i Le Corbusiers vold? Eller var det fordi de sto midt i sin egen samtid, handlet innenfor sin tids politiske, økonomiske og institusjonelle rammer og fattet sine beslutninger basert på en hel rekke erfaringer, forventninger og ideer? 

Det forventes gjerne av en ny bok at den bidrar med noe nytt. Leif Gjerland hevder for eksempel at Homansbyen er Nordens første ferdighusområde, og at det industrisamfunnet som vokste fram i Nydalen på 1800-tallet var en ”bortimot fullkommen selvstendig drabantby hundre år før begrepet var kjent”. Det er utvilsomt nytt å utvide ferdighus- og drabantbybegrepet på den måten. Men det fører neppe til større innsikt i verken arkitektur, byformer eller byplanlegging, og må derfor karakteriseres som nyheter av heller begrenset verdi. 

Som den rutinerte byvandrer han er, beveger Gjerland seg uanstrengt og med stor entusiasme fra by til by i Oslo. Mange vil nok sette pris på det ledige språket, de mange anekdotene og den omfattende kunnskapen han deler med leserne. For det er ingen tvil om at Gjerland kjenner sin by og dens historie! Så bør da også boka heller leses som en komprimert Oslo-historie enn som historien om en byutvikling. Gjerland gjør godt rede for sine elleve byer, men bruker dem likevel først og fremst til å dele historien inn i appetittvekkende og lettfordøyelige munnfuller. Det er synd, for grepet er godt. Hadde det vært bedre utviklet, kunne det ha dannet grunnlag for en interessant diskusjon om byen og dens utvikling i tid og rom.

En fortelling om elleve byer
Anne-Kristine Kronborg
Anne-Kristine Kronborg er kunsthistoriker. Hun skriver, formidler og forsker om arkitektur- og byhistorie.
En fortelling om elleve byer
Publisert på nett 30. september 2016. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 2 – 2016. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.