En god bok
  • Tittel: Hamsun, Holl, Hamarøy
  • Forfatter: Erik Fenstad Langdalen, Aslaug Vaa og Nina Frang Høyum (Red.)
  • Utgivelsesår: 2010
  • Forlag: Lars Müller Publishers
  • Antall sider: 240

Arkitektur N viste i nr. 2-2010 en presentasjon av Hamsunsenteret som på tross av god innsats fra fotograf og skribent bare ga det vanlige distanserte bildet av et litt underlig hus med en snirklete forhistorie. Men etter å ha besøkt Hamsunsenteret under Hamsundagene i år og lest flere artikler og beskrivelser på nettet, holdt jeg et internt kåseri på kontoret med tittelen: ”Hva jeg mente og hva jeg mener. Refleksjoner etter et besøk på Hamsunsenteret”. Etter møtet med bygget hadde jeg skiftet mening.

Det kan noen ganger virke som om arkitekturbøkers innhold er omvendt proporsjonalt med størrelsen på boka. Dette gjelder særlig bildene. Hva forteller de? Hvorfor er nettopp dette utsnittet tatt? Hvorfor er akkurat dette bildet så stort? Hvorfor er det så vanskelig å bla i boka, på toget eller i senga? Det kan virke som om små tanker trenger stor plass. I denne boka, Hamsun Holl Hamarøy, er det omvendt.

Bokas format er 174 x 245 mm. Tykkelsen er 24 mm. Den er behagelig å ta på og god å holde, med rygg i rød shirting med sort tekst. Boka er, som tittelen antyder, organisert rundt tre hovedkapitler: ”Hamsun” (litteratur), ”Hamarøy” (landskap) og ”Holl” (arkitektur). Rekkefølgen på kapitlene varierer underlig nok noe fra omslaget til innholdsfortegnelsen. Hvert av kapitlene inneholder velskrevne, opplysende og interessante essays, og Aslaug Vaa (en av redaktørene og tidligere fylkeskultursjef i Nordland) innleder det hele.

Kapittelet om Hamsun er trykket på matt papir, med fargeløse illustrasjoner som kler teksten perfekt. Det inneholder ti essays og en kort Hamsunbiografi, til sammen 70 sider.

Kapittelet om Hamarøy er hovedsakelig fotografisk, med en blanding av museumsbilder i sort/hvitt og nye vinterbilder i farger. Her er vi over på blankt papir, meget elegant.

Kapittelet ”Holl” utgjør den siste halvdelen av boka, ca. 110 sider. Her finner man ”alt” om bygget og om Holl. Skisser, tanker, modellbilder, fortellingen om gjennomføring og bygging, historiske planer og fotografier. Bildene er tatt både sommer og vinter, med mennesker, landskap, campingvogner og båter. De avsluttende fortellingene av Stephen Holl, Erik Langdalen og Juhani Pallasmaa utfyller hverandre, og plasseringen av disse tekstene til slutt i boka gjør bildet av bygget nesten komplett.

Når jeg sier nesten, er det fordi boka er laget før Hamsun-utstillingen var montert. Utstillingen var resultatet av en konkurranse og må betraktes som den endelige møbleringen, og målsettingen med bygget. I presentasjoner av bygg viser bildene ofte tomme rom uten mennesker eller møbler. Det virker som om forfatterne mener at rommene kommer best frem uten forstyrrende tegn til bruk. Men er det tomme bygget nok? Er huset ”fylt” av Hamsun når det er tomt? Mange mener ja. Holl sier selv, i ”Konsept” på s.154: ”Disse underlige overraskende og sanselige erfaringene av rom, perspektiv og lys danner en inspirerende ramme for utstillingen.”

Bokas redaktører er Aslaug Vaa, Nina Frang Høyum, Erik Fenstad Langdalen og Lars Müller. Bildene er tatt av fotograf Iwan Baan. Boka fikk pris som beste arkitekturbok 2010 fra DAM (Deutsches Architekturmuseum). Men den er ikke bare en god bok: Boka tilfredsstiller alle mine krav til et godt byggverk. Gode dimensjoner, enkel materialbruk, klar konstruksjon, logisk oppbygging – og så det lille ekstra, det som gjør at virkeligheten kanskje viser seg å være litt mer enn det man hadde forventet.

Fakta

Boken er utgitt på norsk, engelsk og tysk.

En god bok
Publisert på nett 20. oktober 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 8 – 2010. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.