Folkets arkitektur
  • Tittel: Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World (EVAW)
  • Forfatter: Paul Oliver (red)
  • Utgivelsesår: 1997
  • Forlag: Cambridge University Press Cambridge
  • Antall sider: 2458

Dette er en kort omtale av et trebinds bokverk som anmelderen fremdeles holder på å lese. Det dreier seg om et meget omfattende oppslagsverk på om lag 2500 sider, som tar mål av seg til å beskrive global folkelig eller stedegen arkitektur. Altså en byggeskikk – ikke for, men av folket – hentet fra hele verden.

«Vernacular architecture», som verket omhandler, er definert som bygninger og byggeskikk hovedsakelig i regi – i planlegging og oppføring – av brukerne selv. De fleste bygninger i verden befinner seg i denne kategorien, og et flertall av verdens befolkning bebor og bruker slike selvlagete bygninger, og ikke de som er framkommet gjennom det vi oppfatter som normale prosedyrer: profesjonell design, bygningslovgivning, autorisasjoner, tegninger og sakspapirer. Alene på grunn av omfanget burde denne arkitekturarven ofres større oppmerksomhet fra faglig hold – som lærestykker og til inspirasjon.

Det er Paul Oliver i Oxford som i over 10 år har arbeidet med å samle dette enorme materialet som dekker 80 land, og som har bidrag fra over 1500 fagfolk fra hele verden. Ved siden av selve oppslagsverket inneholder verket en omfattende liste over fagterminologi, et glossary eller en ordbok, på seks språk og selvsagt en omfangsrik litteraturliste. Det påstås fra forlaget – Cambridge University Press – at dette ikke bare er det mest omfattende, men også det første arbeidet i sitt slag. Allerede ved første syn er det da også blitt en imponerende samling kunnskap mellom seks permer. Verket har både en innføring i det meste av byggekunstens grunnlag og en helt utrolig mengde detaljinformasjon, hvis holdbarheten bare vil kunne utprøves over tid.

Bokverket er altså delt i tre bind, på rundt 800 sider hver. Det første bindet inneholder teorier og prinsipper som forklarer grunnlaget for og framveksten av tradisjonell arkitektur generelt; de to andre er det egentlige oppslagsverket, med presentasjon av bygninger og bygningskulturer fra hele verden ordnet i regioner.

Spesielt er det første bindet – om folkearkitekturens teoretiske fundament – meget brukbart som en innføring i bygningskunstens deler og elementer. Arkitekektu-rens oppbygging kan sies å være todelt: en global og generell del og en som vesentlig er knyttet til stedet eller regionen. Dette avspeiler også inndelingen av dette bindet, og selv med mange ulike forfattere er det gjort en redigering av stoffet som tross alt gir det et helhetlig og oversiktlig preg i oppslagsverkets alfabetiske orden.

Bokverket kan brukes som leksikon og faglig atlas, til forberedelse foran reiser til de mest bortgjemte strøk (de blir dessverre for tunge og omfattende å drasse rundt på som reiselektyre) i verden, og som studiemateriale av den folkelige arkitekturens grunnleggende trekk og elementer.

Folkets arkitektur
Sven Erik Svendsen
Sven Erik Svendsen er arkitekt og koordinerer nå som professor II på AHO et mastergradskurs i bærekraftig byutvikling i Øst-Afrika.
Folkets arkitektur
Publisert på nett 14. november 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 2 – 1998. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.