Forsiktig omlegging
  • Tittel: ROM & MØBLER. NILs årbok 2012
  • Forfatter: Ole Rikard Høisæther og Inger Scholdager (red.)
  • Utgivelsesår: 2012
  • Forlag: Orfeus Publishing / Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening
  • Antall sider: 228

En organisasjonsårbok kan være så mangt. NILs årbok har endret form fra å være en intern medlemsmatrikkel til å bli en mer utadrettet publikasjon i 1980-årene. NIL har gått inn for å la et utvalg av medlemmenes prosjekter dominere boken, og som regel er prosjektene realisert foregående år.

Redaksjonskomiteen må ha hatt en tøff jobb denne gangen med å bestemme seg for et mindre utvalg av de mange innsendte arbeidene. Juryeringen foregår som regel uten befaringer, kun ved hjelp av bilder og beskrivelser. Antall prosjekter i årets utgave er skåret ned til 60, fra 89 i fjorårets bok. Som Ole Rikard Høisæther sier i sin leder, skal det ikke være noen automatikk forbundet med å bli representert i boken. I begge utgavene er det ni møbelarbeider. Det er i årets utgave brukt fire til seks sider med delvis store bilder på hvert av fem signalprosjekter, som ledsages av noen kommentarer og vurderinger, i motsetning til de øvrige prosjektenes korte, saklige beskrivelser. At det er lagt inn billedtekster i boken er et klart pluss. 

“Vel vitende om de begrensninger en bok med tyngdepunkt i en prosjektkavalkade har, tar man seg i å savne litt oppmerksomhet mot det mindre ”visuelle”, men akk så viktige arbeidet mange NILere gjør.”

Prosjektinformasjon (krediteringer) er samlet på fire sider og flyttet bakover i boken. Dette går riktignok ut over en del organisasjonsstoff, men hovedpresentasjonene har vunnet på at kun interiørarkitekt/arkitekt er oppført der. Med tanke på bildenes betydning for godkjenning og visning av et prosjekt, burde likevel fotografenes navn vært med i selve presentasjonene. Bokens format er utvidet litt i bredden, noe som gir mulighet for større bilder. Det er positivt så lenge den tekniske kvaliteten holder, men tvilsomt i forhold til noen av motivene som er blåst opp uten at dette står i forhold til den interiørfaglige innsatsen. Den samme innvendingen gjelder for så vidt også for flere mindre bilder. En av de innledende artiklene er utformet som en dialog mellom en av nestorene i faget, Solveig Lønne Christiansen, uteksaminert i København i 1951, og en av årets avgangsstudenter fra KhiO, Malin Skjelland Eriksen. Til tross for de enorme forandringene som har funnet sted i løpet av disse 60 årene, klarer de to å ta utgangspunkt i noen fellesnevnere og formidle viktige poenger om tidligere og nåværende utfordringer og muligheter innen fagområdene. 

I en annen innledende tekst framholdes betydningen av seriøs og respektfull rehabilitering, inklusive en kort intro med bilder av tidligere Norsk Hydros hovedkontor i Bygdøy Allé 2, og ”NVE-bygget” i Middelthuns gate 29, begge i Oslo. Sistnevnte, som er et mønsterprosjekt for ydmyk og innsiktsfull rehabilitering, har også miljø- og ressursvennlige løsninger og universell utforming. Det er overraskende at dette prosjektet bare er viet to sider i årboken. I Arkitektur N nr. 03/12 presenteres og vurderes det over tilsammen 14 sider; Ellen S. Klingenberg analyserer prosess og resultat – etterfulgt av Dark Arkitekters egen beskrivelse av arbeidet og til slutt Andersen & Flåte interiørarkitekter MNIL sin redegjørelse. Andersen & Flåte har hatt oppdraget med å innrede kontorarealer, bibliotek og lounge for NVE. Dette er ikke omtalt i NILs årbok. 

Vel vitende om de begrensninger en bok med tyngdepunkt i en prosjektkavalkade har, tar man seg i å savne litt oppmerksomhet mot det mindre ”visuelle”, men akk så viktige arbeidet mange NILere gjør. Det kan gjelde for eksempel lavmælte, men velfungerende gjenbruksinteriører, oppgradering av omsorgsmiljøer, tilrettelegging for funksjonshemmede, hjelp ved flytting og organisering av arbeidsplasser med eksisterende inventar og lignende. Det er ingen hemmelighet at noen av medlemmene har hjulpet departementer med å innrette seg i nye lokaler etter 22. juli i fjor. At nettopp det ikke kan dokumenteres i en årbok er derimot lett å forstå!

Forsiktig omlegging
​Magdalena Eckersberg
Magdalena Eckersberg er journalist av utdanning og praksis i Sverige og Norge, og har arbeidet innenfor en rekke ulike emnekretser, også ”bolig”…les mer
Forsiktig omlegging
Publisert på nett 12. mars 2020. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 6 – 2012. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.