Fortellinger om de tidligste kulturuttrykk
  • Tittel: Se Trøndelag – Kunst og visuell kultur i midten av Norge, bind 1
  • Forfatter: Red. Ingvar Aa Klingenberg, Johan Fredrik Urnes, Robert Øfsti
  • Utgivelsesår: 2010
  • Forlag: Tapir akademisk forlag
  • Antall sider: 212

Dette er første bind i et trebindsverk som gir en kronologisk fremstilling av Trøndelags kulturhistorie. Bind 1 tar utgangspunkt i steinalderen, bind 2 vil ta for seg perioden fram til 1850 og bind 3 går fram til våre dager med særlig vekt på kunstinstitusjonene. De neste to bindene vil bli utgitt i løpet av året.

Bokverket har en ambisjon om å dekke alle typer visuelle uttrykk i alle deler av Trøndelag. Redaktørene beskriver i innledningen et rom med fire hjørner, hvor hvert hjørne representerer henholdsvis det frie, tradisjonelle kunstverket, den formgitte bruksgjenstanden, den visuelle reklamen og endelig det folkelige, overskuddspregede uttrykksbehov. Det er et stort lerret forfatterne spenner opp. 

Første bind er gitt undertittelen ”Kunsten før kunsten”, men innholdet overskrider på mange måter denne påstanden; atskillige av de presenterte verkene, for eksempel kirkeutsmykninger i to og tre dimensjoner, har utvilsomt kunstneriske kvaliteter. 

“Boken er avgjort et sterkt vitnesbyrd om hvor viktig Trøndelag har vært som kulturområde gjennom flere tusen år.”

Historiefremstillingen begynner med perioden da isen begynte å trekke seg tilbake for 10 000 år siden. Torunn Herje gir en fascinerende beskrivelse av hvordan endringene av landskapet og uttnyttelsen av naturressursene i de neste 6000 årene har frembragt steinredskaper, jaktvåpen og smykker. Gravhaugene og utgravde boplasser har vært viktige kilder til kunnskapen om disse samfunnene. For ca. 3700 år siden kom metallene (bronse og jern), noe som hadde stor betydning for jordbruket og utviklingen av stadig mer forfinede håndverksgjenstander. Det samme gjaldt for de mer krigerske maktgruppenes våpen.

Kapitlene i denne delen har som felles overskrift ”Spor etter de første trønderne”, og fullføres av Kalle Sognes med en grundig og interessant gjennomgang av det rike utvalget av helleristninger som finnes i Trøndelag.

Andre del omhandler tidsperioden Mellomalder som begynner med innføringen av kristendommen og slaget på Stiklestad i 1030. Øystein Ekroll tar oss med i tre- og steinkirkenes bygningshistorie i hele regionen, med særlig vekt på utsmykninger og skulpturer. Nidaros var det kirkelige sentrum, med et internasjonalt miljø som ga grunnlaget for et kunsthåndverk på høyt nivå. Margrethe Stang beskriver middelalderens treskulpturer og malerier i detalj, og Elling Alsvik avslutter med en kortfattet gjennomgang av den folkelige, alminnelige byggeskikken som i hovedsak var basert på laftekonstruksjoner.

Boken er gitt et hendig guidebokformat. Ifølge hovedredaktør Ingvar Aa Klingenberg har ønsket vært å kombinere lommeformatet med praktbokens visuelle gleder. Det andre ønsket er bare oppfylt i beskjeden grad. Det grafiske uttrykket og illustrasjonene skulle gjerne ha vært utviklet et skritt videre. Kanskje ville en vært tjent med noen flere sider for å integrere bilder og tekst på en bedre måte. De mange flotte illustrasjonene hadde fortjent større formater og en mer framtredende plass enn de har fått; det er teksten som dominerer sidene. Jeg kunne også ønsket meg en litt luftigere tekst – den er så tettpakket av informasjon i enkelte partier at det kreves stor entusiasme for å henge med. 

Men dette er jo en bok for entusiaster, og den er vel verdt å skaffe seg – ikke minst på grunn av de meget innholdsrike litteraturlistene. Boken er avgjort et sterkt vitnesbyrd om hvor viktig Trøndelag har vært som kulturområde gjennom flere tusen år.

Helge Solberg
Helge Solberg, førsteamanuensis og faglærer ved Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning, NTNU.
Fortellinger om de tidligste kulturuttrykk
Publisert på nett 03. desember 2019. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 5 – 2011. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.