Fremmed fugl
  • Tittel: Arkitekten, ingeniøren og filosofen med Frank Lloyd Wrights organiske arkitektur og Einsteins verdensbilde i bagasjen
  • Forfatter: Sigmund Asmervik, Daniel B-H Liebermann
  • Utgivelsesår: 2019
  • Forlag: Kolofon forlag
  • Antall sider: 129

I et lite og provinsielt verdenshjørne som vårt, er utlendinger nå blitt en naturlig og udelt positiv del av arbeidshverdagen. Kolleger som kom hit tidligere – enten på flukt eller for å hente inspirasjon, ble oppfattet mer som trekkfugler. De var eksotiske, selv om de bare kom fra Mellom-Europa. Som Erich Mendelsohn (Doblough-gården), André Peters (Hvalstrand Bad) eller Jan Reiner som arbeidet med Ove Bang. Da han kom fra Le Corbusier og søkte arbeidstillatelse, førte det til splittelse i NAL – som ikke ville anbefale søknaden, og Fritt Arkitektlag ble dannet i 1935. Eller som Seth Seablom fra Pennsylvania; som blant annet i 1969 leverte et meget framtidsretta konkurranseforslag om Universitetet i Trondheim. Han så byen som utviklingsområde, men prosjektet ble underkjent og ikke juryvurdert fordi Dragvoll-tomta forble ubrukt. 

Dessverre er det skrevet lite om slike fremmedfugler, som på ulike måter må ha preget våre omgivelser. Nå har imidlertid ­Sigmund Asmervik – arkitekt, tidligere forsker og professor – begått en liten, nett og velskrevet bok om ett slikt eksotisk kollegialt besøk. Den handler om Daniel Liebermann (1930-2015), som oppholdt seg i Norge i tidsrommet 1967-75. Han underviste på arkitektavdelinga i Trondheim og arbeidet i Oslo og Fredrikstad med båtinteriører i epoxy.

Liebermann vokste opp i et jødisk miljø i Princeton, i en familie som hadde Einstein, Oppenheimer og Thomas Mann som middagsgjester, og han var som barn på en 4-årig dannelsesreise i Middelhavet. Slikt former selvbildet; han ble en rastløs sjel, som studerte flere fag uten å ta særlige eksamener, og han var også lærling på Taliesin West. Boka er et resultat av et relativt tilfeldig møte for 30 år siden, og Asmervik har forstått utfordringene med å skrive biografisk om en person med en slik bakgrunn. Derfor er den sjangermessig blitt en slags mellomting, hovedsakelig ment for fagmiljøet: inndelt i tre bolker om henholdsvis oppvekst og utdanning, faglige holdninger og presentasjon av prosjekter.

Det var nok en romantisk forestilling om det nordiske som drev Liebermann hit. Han ble fasinert av Aalto og Pietilä i Finland og Knut Knutsen og Wenche Selmer hos oss, og innflytelsen er gjenkjennelig i de bygningene han utformet.

Faglig sett var han en mangslungen person: Både meget moderne, men også ganske tidstypisk. Med en økologisk tilnærming tok han bevisste grep for å tilpasse bygninger til omgivelsene også med passive energi-innretninger, og praktiserte på ulike måter en stor grad av gjenbruk. Samtidig var han ganske tradisjonell i den forstand at han tegnet villaer for velstående oppdragsgivere i den mest velstående delen av USA.

Noe av det problematiske ved Liebermann – og for forfatterens vurderinger ikke minst – var at han samtidig med et dypt faglig engasjement og prosjektering av organiske konstruksjoner, også framstår som en relativt utsvevende (øko)filosof. 

Dessverre forblir det litt uklart hvilken betydning – for undervisningen på NTH og cruisebåtinteriørene – oppholdet kan ha hatt. Den grafiske kvaliteten på prosjekt­omtalene er varierende, og gjør det også vanskelig å vurdere hans praksis og arkitektfaglige innsats. Boka – og en stor forfatterinnsats – gir likevel interessante gløtt inn i en fremmed verden, og inn i livet til en talentfull og selvbevisst mann som trolig ikke fant seg helt til rette – verken i hjemlandet eller i faget.  

Fremmed fugl
Sven Erik Svendsen
Sven Erik Svendsen er arkitekt og koordinerer nå som professor II på AHO et mastergradskurs i bærekraftig byutvikling i Øst-Afrika.
Fremmed fugl
Publisert på nett 03. august 2020. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 2 – 2020. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.