Funkis i Moss
  • Tittel: “Funkis i Moss – Modernistisk arkitektur i et modernistisk utstillingsrom”
  • Forfatter: Camilla Gjendem
  • Utgivelsesår: 2012
  • Forlag: Østfoldmuseene
  • Antall sider: 72

Den russiske kunstneren og arkitekten El Lissitzky laget i 1927 et utstillingsrom i Landesmuseum i Hannover i Tyskland på oppdrag fra den tyske museumsfilosofen og museumslederen Alexander Dorner. “Det abstrakte kabinett” skulle danne rammen rundt visningen av tidens nye moderne kunstretninger.

Veggene i kabinettet var vertikale stållameller som var malt hvite på den ene siden og svarte på den andre, slik at veggene fikk en flytende optisk virkning. De utstilte kunstverkene endret karakter etter hvor betrakteren befant seg i rommet. Kassettene var skyvbare, og publikum måtte selv være aktive for å få utstillingen til å virke. Grensen mellom kunstverk og rom ble oppløst. Utstillingsrommet var Alexander Dorners forsøk på å levendegjøre og reformere kunstmuseets tradisjonelle formidlingsmetoder. ”Det abstrakte kabinett” vakte internasjonal oppsikt og diskusjon – til og med Alfred Barr fra MOMA i New York kom til Hannover for å se det. Kabinettet ble ødelagt av nazistene i 1937, men ble rekonstruert på samme museum i 1968. Senere ble det flyttet til Sprengel museum, også i Hannover. 

”Katalogen gir en god og pedagogisk innføring i funksjonalismen og hvordan den nye stilen manifesterte seg i småbyen Moss.”

Moss by- og industrimuseum har latt seg inspirere av “Det abstrakte kabinett” og ideene bak det i arbeidet med en interaktiv formidling av lokal funkisarkitektur, som er en del av den faste utstillingen. I stedet for modernistisk kunst er kabinettet fylt av modernistisk arkitektur fra 1930-tallets Moss. Utstillingen er en del av et forskningsprosjekt ved Østfoldmuseene, der forsøket på å overføre en utstillingsform fra et kunstmuseum i Tyskland i 1927 til et kulturhistorisk museum i Norge i dag blir problematisert. Utstillingskatalogen “Funkis i Moss – Modernistisk arkitektur i et modernistisk utstillingsrom” er forfattet av Camilla Gjendem, konservator ved Moss by- og industrimuseum.

Moss by var åpen for de nye strømningene i arkitekturen på 1930-tallet og den nye stilen fikk en oppsiktsvekkende markering i Mosseutstillingen i 1937. Et gjennomgående trekk var at den nye funkisarkitekturen i hovedsak ble tegnet av Oslo-arkitekter. Blant de utvalgte byggene er kun tre av arkitektene fra Moss, mens selve byggingen ble utført av lokale byggmestere. 

Til utstillingsrommet, som bare måler 20 kvadratmeter, er det valgt ut tilsammen 15 sentrumsnære bygninger innenfor gangavstand til museet. I katalogen presenteres disse i en byggkavalkade med tekst, gamle og/eller nye foto, samt et utvalg originale tegninger. Innledningsvis blir vi introdusert for hva som karakteriserer den nye arkitekturen; internasjonal påvirkning og regional tilpasning, boligens planløsninger og fargebruk, samt den nye byplanen for Moss og mellomkrigstidens byplanlegging og Mosseutstillingen 1937. Det finnes også en oversikt over kilder og anvendt litteratur. 

Katalogen gir en god og pedagogisk innføring i funksjonalismen og hvordan den nye stilen manifesterte seg i småbyen Moss. Den ga meg lyst til å legge turen innom Møllebyen og se nærmere på kabinettet – et spennende forsøk på å anvende en utstillingsform fra samme periode og tidsånd som arkitekturen som vises. I katalogen finnes det også et engelsk sammendrag til glede for et interessert utenlandsk publikum. For oss utenbys besøkende kunne det vært nyttig om katalogen også hadde hatt et kart hvor byggene var plassert inn. 

Funkis i Moss
Perann Sylvia Stokke
Perann Sylvia Stokke er arkitekturhistorikerog arbeider som prosjektleder ifagavdelingen i Norske arkitekters landsforbund.
Funkis i Moss
Publisert på nett 12. mars 2020. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 2 – 2013. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.