Ikke natur, men kultur
  • Tittel: AsBuilt 10: Villa Schreiner
  • Forfatter: Nina Berre og Mari Lending (red.)
  • Utgivelsesår: 2014
  • Forlag: Pax forlag / Nasjonalmuseet
  • Antall sider: 158

Denne boken presenterer både et bygg og et argument. Argumentet er, i korte trekk, dette: både bygget og dets arkitekt sier ja og nei til den nordiske tradisjonen. Verket kan ikke skilles fra den nordiske verden fordi det fysisk sett er plassert i en nordisk hoved­stad, på nordisk mark. Samtidig henspiller tittelen og innholdet i arkitektens beskrivelse på andre deler av verden: Japan, Frankrike og engelsktalende land. Helt fra begynnelsen av er det derfor andre horisonter, og andre former for horisonter, som blir trukket inn: bygningens geografi, arkitektens kultur og de romlige forholdene som han mente var grunnleggende menneskelige. Når det gjelder tomten, så står ikke bygget i ­uberørt natur, men i en av Oslos nyere forsteder. 

Villa Schreiner. Den ene halvdelen av navnet er innlysende: Per og Berit Schreiner samarbeidet nært med Sverre Fehn i planleggingen og detaljeringen av prosjektet. Men er det en villa? Hvis begrepet er ment å inkludere både huset og landskapet rundt, kan svaret være ja, men i motsetning til antikkens og renessansens villaer, og enkelte moderne eksempler, er ikke landskapet rundt produktivt. En annen modell blir antydet av byggets størrelse og kompakte bruksfokus, som en skipskabin.

Sort-hvitt-fotografiene i begynnelsen av boken skaper en elegisk stemning, som antyder at forfatteren og arkitekten ønsker å minne oss om at alt er forgjengelig: det sterke lyset og den varme luften i det norske klimaet, og også de selvinnlysende påstandene om moderne arkitektur. 

Mari Hvattums elegante, klare og kraftfulle beskrivelse av prosjektet i de innledende essayene tar for seg tre arkitektoniske emner: omhegning, konstruksjon og plassering. Plan og snitt bestemmes av modulariteten, som også gir fleksibilitet innenfor et regelmessig mønster. Bygningens søyle-dragerløsning har en romlig mening som kan forklares og leses, som om verket har en historie å fortelle. Det blir trukket linjer til Jean Prouvé, og også, overraskende nok, til Mies van der Rohe. Hvattum konkluderer sin nyanserte gjennomgang av ulike typer åpninger ved å introdusere utfordringen ved å finne plass til bygget – ikke for å fange utsikten, men som en respons på byggherrens daglige vaner og rytmene i døgnet og årets tider. 

“Mari Hvattums elegante, klare og kraftfulle beskrivelse av prosjektet i de innledende essayene tar for seg tre arkitektoniske emner: omhegning, konstruksjon og plassering.”

De samme temaene blir behandlet mer bredt i bokens andre del, som er en gjennomgang av Fehns uttalelser, beslektede prosjekter og den samtidige utviklingen innenfor moderne arkitektur. PAGON blir nevnt, i tillegg til Fehns samarbeid med sentrale arkitekter i Norge – Arne Korsmo, Geir Grung og Christian Norberg-Schulz – og internasjonalt, spesielt Le Corbusier. Et nydelig Fehn-sitat blir brukt for å oppsummere både boken og bygget: ”Et hus er ikke natur, det er kultur”. Den frittstående søylen man møter ved inngangen til Villa Schreiner viser ikke bare både regelen og fleksibiliteten i modulbasert planlegging, men også sammenhengen mellom byggets vertikale elementer og menneskekroppens oppreiste stilling; på samme tid fysisk, sosial og etisk. Soverommets søylefrie hjørne åpner seg vakkert ut mot det større landskapet – ikke først og fremt for å skape en ubrutt kontinuitet, men heller for å gi en følelse av noe radikalt annerledes; mens noen aspekter ved omgivelsene kan tillates, må man motsette seg andre. Vi må se på det moderne rommets frie flyt mellom inne og ute med nye øyne. Hvattum ser på dette som en kamp, en produktiv konflikt: en sammen­fallende uforenlighet.

Som med alle bøkene i asBUILT-serien, er denne nydelig utformet, fantastisk informativ og essensiell for å tenke nytt rundt et bygg man trodde at man kjente.

Fakta

Oversatt fra engelsk av Åsne Maria Gundersen og Ingerid Helsing Almaas.

Foto: design.upenn.edu
David Leatherbarrow
David Leatherbarrow er professor i arkitektur ved University of Pennsylvania.
Ikke natur, men kultur
Publisert på nett 30. september 2016. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 5 – 2016. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.