Imponerende!
  • Tittel: Arkitekturleksikon
  • Forfatter: Arne Gunnarsjaa
  • Utgivelsesår: 1999
  • Forlag: Abstrakt forlag AS, Oslo

For noen dager siden mottok jeg mitt livs tykkeste bokpakke. Er det noen som sender meg Goethes samlede verker? tenkte jeg. Men nei, pakken inneholdt en eneste bok! 

Arkitekturleksikon heter den, og er på nesten 1000 sider. Disse omfatter 7000 artikler (stikkord) og over 600 illustrasjoner, som for en stor del er tegnet av forfatteren. For bak dette leksikonet står det ikke et team av fagfolk, men en eneste person. Et utrolig arbeide er utført av denne personen; en innsats som igrunnen krever et helt liv, men som Arne Gunnarsjaa har fullført på noen få år, i tillegg til sine plikter som domkirkearkitekt i Trondheim. Og da jeg gratulerte ham i telefonen, virket han ikke engang sliten! 

Arkitekturleksikonet fortjener ros. Ikke bare er det dekkende faglig sett, men artiklene omfatter også bibliografier, kryssreferanser og litteraturhenvisninger. At det har vært mulig å beholde oversikten over det enorme materialet, er virkelig imponerende. Og enda mer imponert blir man når man leser tekstene. Fordi de er velskrevet og konsise, ja underholdende! I tillegg til rene fagartikler («attika», «fingerskjøt», «postament») har mange arkitekter fått større eller mindre biografier. De utenlandske er ikke bare kjente navn fra fortid og nåtid («Borromini», «Semper», «Scha-roun»), men også personer som idag bare huskes av de spesielt interesserte (« Ravy», «I-Iåring»). Forfatteren sier selv i forordet at han har måttet begrense norske arkitektnavn til personer som har spilt en rolle innen fagforeningene eller som har mottatt priser. Arkitekter som har prosjektert betydningsfulle bygg verk som departementer og ambassader, er også med, samt professorer og innehavere av doktorgrader. Såvidt jeg kan se, er utvalget representativt.

Jeg har allerede sagt at tekstene er velskrevne og opplysende. Det er selvsagt umulig å kontrollere om alt som står under 7000 stikkord, er korrekt, men etter tallrike prøver kan jeg si at innholdet holder mål. Eventuell kritikk er bare pirk, slik som når Giedions fornavn gjentatte ganger staves Siegfried, mens han faktisk het Sigfried. En bagatell kanskje, men som jøde var Giedion lite glad for det «germanske» fornavnet hans foreldre hadde gitt ham. At Sieg ble Sig hjalp litt, men helst kalte han seg bare S.! Et lite pirk til: Utzons opera er ikke i Sidney, men i Sydney. 

Gunnarsjaas illustrasjoner vitner om utrettelig flid. I motsetning til andre som tegner det de skriver om, er hans fremstillinger noe man kan stole på. Slik er bygningene og detaljene faktisk, uten at ønsket om å være korrekt dreper uttrykket. Se for eksempel tegningen side 281 av Gaudis Casa Milå på side 281; her lever bygningen. 

Boken er i alt og ett tiltalende. Trykk og innbinding er utmerket. Kanskje papiret kunne ha vært litt tynnere? La meg ønske Arkitekturleksikonet en stor fremtid. Vårt fag trenger å baseres på solide kunnskaper, og det vi mangler, finnes i Gunnarsjaas verk. 

Imponerende!
Publisert på nett 26. oktober 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 8 – 1999. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.