Interiørarkitektur er både profesjon og forskningsfelt
  • Tittel: Interiørarkitektur
  • Forfatter: Ellen S. Klingenberg
  • Utgivelsesår: 2015
  • Forlag: Scandinavian Academic Press
  • Antall sider: 458

Interiørfaget er fortsatt et praktisk fag, men utdanningen på høyskolenivå har økt kravene til teoretisk refleksjon. Interiørarkitektur, en antologi satt sammen av Ellen S. Klingenberg, skal bøte på mangelen på norsk litteratur på feltet og åpne interiørarkitekturstudentenes interesse for å utforske interiørarkitekturens teoretiske sider, men den er også tenkt for en bredere lesergruppe. 

Boken er bygget opp som en “reader”, med introduserende tekster til ulike fagartikler, intervjuer med fagutøvere, forslag til videre lesning og presentasjon av bidragsyterne. Det er et godt grep, som bidrar til variasjon i tekster og tema. Her er det både introduserende tekster om begrepet ”interiørarkitektur”, interiørhistorie og fagartikler om opplevelse av rom, lys, farger, møbler og tidsaktuelle temaer som vern og bærekraft. 

Tekstene er fra et stort tidsspenn og det blir kort redegjort for hvilke kontekster de er skrevet i, men endringer som har skjedd siden utdanningen startet eller siden tekstene ble skrevet blir utydelige. Det er en svakhet at redaktøren ikke har kommentert eller luket ut begreper og teorier som kan være mindre hensiktsmessige i vitenskapelige sammenhenger i dag. For eksempel vises det til Christian Norberg-Schulz og hans “genius loci”-begrep for å beskrive hva rommets ”atmosfære” er. Genius loci er imidlertid et problematisk begrep, som det vil være krevende å benytte i en kunsthistorisk sammenheng. Det vises også til Arne Korsmos definisjon av interiørarkitektur som “romkunst”, et begrep som ble utviklet for å svare på bestemte utfordringer – først på 1930-tallet, og så etter krigen på 1940- og 1950-tallet. 

“Boken dekker absolutt sin oppgave; å gi mer kunnskap om hva som former rommene og hvordan rommene former oss til alle som er interessert.”

Men det er mange gode enkeltartikler i boken. Spesielt vil jeg fremheve Birgit Colds “Estetikk, velvære og helse”. Cold viser til relevant forsking som kan underbygge betydningen av estetiske kvaliteter i våre omgivelser, spesielt innen helsesektoren, men hun er samtidig nøktern og unngår en forenkling av problemstillingen. Det er ikke mulig å hevde at en bestemt utforming fører til et gitt resultat, som Cold skriver: “Det er ikke en direkte og enkel sammenheng mellom estetisk kvalitet og mennesker opplevelse av velvære”. 

I artikkelen om kulturminnevern, skrevet av Klingenberg selv, drøftes statusen til interiør i fredede hus. Det er interessant at det er løst inventar og ikke helheten, sammenhengen mellom inventar og rom, interiøret, som er gjenstand for fredning. Interiør har svakere status som fredningsobjekt enn eksteriør. Det å skape økt kunnskap og forståelse for hva interiørarkitekturbegrepet rommer blant beslutningstakere og fagfolk innen kulturminnevernet vil bidra til vern av flere kvaliteter i våre omgivelser. Det vil også bidra til bedre tilrettelagt vern gjennom bruk, noe eksemplet med bruksendring fra butikk til bar i Halléns Handskeforretning viser behovet for.

Som bok er den saklig utformet, med god lesbarhet. Det finnes noen større illustrasjoner som går over hele oppslag, men de fleste bildene er bitte små “huskelapper”. Billedtekstene er faktaopplysninger – de kunne heller ha vært benyttet til å avlaste den løpende teksten i større grad. Det er gjort et grundig arbeid med noter og bibliografi, og det er en fryd å lete frem bøker og artikler til kommende lesning. Boken har fått pris som en av “årets vakreste bøker” i 2015, noe den fortjener og som også vil bidra til at den får flere lesere.

Boken dekker absolutt sin oppgave; å gi mer kunnskap om hva som former rommene og hvordan rommene former oss til alle som er interessert. Den er et formidabelt løft innen interiørarkitekturfaget, og vil bidra til videre studier for forskere og utøvere. 

Interiørarkitektur er både profesjon og forskningsfelt
Hilde Mortvedt
Hilde Mortvedt er interiørarkitekt MNIL og kunsthistoriker.
Interiørarkitektur er både profesjon og forskningsfelt
Publisert på nett 30. september 2016. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 4 – 2016. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.