Jørn Utzons to hus på Mallorca
  • Tittel: To huse på Mallorca
  • Forfatter: Jørn Utzon, Logbog vol. III.
  • Utgivelsesår: 2004
  • Forlag: Edition Bløndal og John Pardey,
  • Antall sider: 74

Dette er en perle av en bok som beskriver Utzons to egne hus på Mallorca – kanskje de fineste boliger som er skapt i vår tid. I det først oppførte huset, Can Liz, kan planen av hovedrommet minne om det kinesiske skrifttegnet Tabi (illustrert nederst t.h.). Tabi betyr reise, vandring, og er et yndet tema for pilegrimer og poeter. Planen har den samme poetiske frihet i form som det kinesiske tegn, og inspirasjon fra bl.a. Kina kan anes ved de mange gårdhaver og kontemplative rom som vender ut mot havet. Dette hus er skapt av en mann i moden alder, etter å ha vært på reise som «pilegrim» verden rundt for å oppsøke det beste som er skapt av arkitektur både historisk og i samtiden. Med en seers blikk har han fanget det essensielle i arkitekturverkene og evnet å ta inntrykkene med seg inn i en nyskapende prosess i sine egne arbeider.

Det ligger en lang arbeidsprosess bak Can Lis – erfaringer fra tidligere hus, bl.a. utkast til eget hus i Sydney og flere skisseprosjekter på den aktuelle tomten – inntil bygningsvolumene tilsynelatende lekende lett faller på plass på klippekanten ved havet – slik Utzon selv beskriver det i skissen på bokomslaget, med en flokk fugler som har slått seg ned på klippene.

Når Utzon med sitt eget foto beskriver hovedrommet i anlegget, plasserer han en person i rommet vendt mot utsikten og viser dermed rommets dimensjoner i forhold til menneskets målestokk. Samtidig fokuserer han på rommets hovedretning ut mot havet.

Det senere oppførte huset, Can Feliz, ligger høyere oppe i et skrånende terreng og skuer utover landskapet og horisonten. Can Feliz er et mer samlet anlegg, men med mange gårdsrom i forskjellige dimensjoner og med vekslende spill av lys og skygge. Det store uteoppholdsrommet ligger øverst, under et skråtak som gir svalende skygge, og vender seg mot avtrappede terrasser som fortsetter terrengets fall. Fremme på kanten ligger et langstrakt basseng som fungerer som et visuelt bindeledd til havet langt der ute. Bassengets – og havflatens – vannspeil sees i sammenheng og gir en illusjon av at havet er knyttet nær inn til huset.

Det største innerom er også avtrappet, med en tilbaketrukket arbeidsplass øverst, og en lavereliggende hvileutsiktssituasjon som fanger inn det store landskapet. De slanke søylene i front får et rikt lys/skyggespill, analogt med trestammene i en skog. Utsikten får større dybde når den sees gjennom dette transparente sjikt av søyler.

Anlegget kan føre tanken hen på de greske templer. Men i motsetning til de fleste templer, som vender innover mot lukkede rom med altere, vender dette anlegget seg utover mot det store landskapet, naturen. Utzons «husalter» vender utover mot skaperverket, som han selv sier det: «Dette sted er mitt alter. Det er her jeg i den dypeste respekt vender meg mot naturen, og med den største hengivenhet reflekterer over solen og landskapet foran meg.»

Can Liz gror opp av klippen ved havet, bygget av samme stenmateriale som grunnen det står på. Can Feliz ligger omkranset av grønn vegetasjon, men stenen den er bygget av, virker som et fremspring av stengrunnen den står på, og korresponderer med et høyt fjellparti med en stenborg i bakgrunnen. Utzon er en mester i å knytte bygningene til landskapet, bl.a. ved å anvende byggematerialene på stedet. Han benytter seg også av stedets byggeskikk, men fører denne videre i et nytt og selvstendig skapende formspråk. Ved å legge vindusrammene utenpå muråpningene oppnår han rene lysinnfallsåpninger, som man kjenner det fra bygningsruiner. Alle konstruksjoner står åpent og klart og forteller hvordan husene er bygget.

Bokens hovedfotograf, Bent Ryberg, har gitt en fyldig og fin billedbeskrivelse av begge anleggene. Tegninger og beskrivelse av planløsningene er gjort på en sober måte av arkitekt John Pardey. 

Etter at Edition Bløndal i 2002 utgav den store boken om Utzons hele livsverk, har «verden» sett at Utzon står for mer enn Sydney operahus, og mange presser på for å publisere hans arbeider. Det er allerede kommet flere publikasjoner av skiftende kvalitet. Men det er bare Edition Bløndal som har fått innpass hos Utzon – på grunn av forelggerens fine forståelse for hans arbeider og forlagets høye kvalitetskrav til boktrykkerkunsten.

Forlagets loggbokserie, hvor dette er bind III, er basert på Utzons egne arkiver og redaksjonelle medvirkning, noe som borger for en autentisk formidling av hans arkitektur.

..............................................................................................................................................................

helge hjertholm

Jørn Utzon, Logbog vol. III.

To huse på Mallorca

Edition Bløndal og John Pardey, 2004

ISBN 87-91567-02-5

Jørn Utzons to hus på Mallorca
​Helge Hjertholm
Helge Hjertholm, sivilarkitekt MNAL.
Jørn Utzons to hus på Mallorca
Publisert på nett 13. desember 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 2 – 2005. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.