Kirkebygg
 • Tittel: Kirchenbau
 • Forfatter: Reinhard Gieselmann, Werner Aebli
 • Utgivelsesår: 1960
 • Forlag: Girsberger
 • Antall sider: 151

Dette er en innbydende og verdifull liten bok om moderne kirkearkitektur, redigert med en klar plan og tendens. 

Forfatterne har gjort et kresent utvalg - især blandt kirker bygget i løpet av de siste 30 år, altså faktisk i tiden etter funksjonalismens såkalte gjennombrudd i Skandinavia. Samtidig har de forsøkt å se disse anlegg i en større arkitekturhistorisk sammenheng. De fastslår at sakralarkitekturen mistet sin betydning og kraft i begynnelsen av det 19. århundre da den tekniske revolusjon satte inn. De kirker som er bygget siden den tid, sammenfattes i fem kategorier: 

 1. Kirker inspirert av den klassiske antikk (i første halvdel av århundret). 
 2. Kirker inspirert av romanske og gotiske forbilder. Neoromansk og neo-gotikk. (Siste halvdel av århundret). 
 3. De første «moderne kirker» fra 1920-01181. Kravet om korrespondanse mellom de nye materialer og konstruksjoner og de tidsmessige krav og behov. Ønsket om en form frigjort fra stilhistoriske forbilder. Auguste Perret's kirke med betongskall og prefabrikerte vegger av stål og glass i 1923. 
 4. Kirkenes utfomaing preges av «estetisk rasjonalisme». Mondrian definerer sin kunst som «abstrakt materialisme». De sosiale funksjoner ved kirkebygget fremheves. Menighetssaler tilknyttes, kirkerommet benyttes også til verdslige formål, flyttbare altere osv. Enkle materialer, rene hele flater i kontrasterende samspill.
  I denne gruppe er plasert Mies van der Rohes kapell ved Teknisk Institutt i Illinois, H. Siréns studentkapell i Otanierni, Helsingfors, og R. Schwartz´ St. Anna kirke i Dåren. Denne siste, som jeg hadde anledning til å se høsten 1958, er etter min mening et av de betydeligste kirkeanlegg i Europa etter krigen. Forfatteren hevder at denne gruppes arkitektoniske kvaliteter og religiøse verdighet ligger i en følsom enkelhet og strenghet og i en utsøkt proporsjonering. 
 5. I denne gruppe er plasert kirker med friere utforming og planløsning. Arkitektur som pretenderer å være «aktive romformer» og i særlig grad dynamiske og engasjerende som «fri skulptur». Pussig er det å finne et utkast til en kirke med skallkonstruksjoner allerede i 1919 av Otto Bartning, det minner påfallende om Utzons konkurranseprosjekt for opera i Sidney. I denne gruppe finnes ellers naturlig nok de mest kjente arbeider av Wright, Corbusier, Asko, Bryggmann, Saarinen og Niemeyer, og som en klok avslutning universitedkapellene for katolikker, protestanter og jøder i Waltham, Massachusetts av Harrison og Abramovitz 1957. 

Man er stort sett blitt spart for banale og interesseløse anlegg, og i farten vet jeg bare om et par italienske kirker og kapellet i dominikanerklosteret ved Lyon som jeg gjerne skulle sett hadde vært med. Stoffet er meget klart ordnet og fremstilt. Det har lykkes forfatterne å få belyst det vesentlige ved de enkelte eksempler med få, men karakteristiske fotorafier og en diskret gjengivelse av planer. Dog har jeg en mistanke om at de i enkelte tilfeller har nøyd seg med tidsskriftbilder istedenfor originalfotos for utførelse av klisjeene, og det burde vært unødvendig i en bok som forøvrig er så delikat og kresen som denne. Stoffet er begrenset til ren arkitektur og berører ikke i noe tilfelle den moderne kirkekunst. Det virker også velgjørende, derved adspredes man ikke under lesningen fra de hovedsynspunkter som søkes fremstilt.

Konklusjon:

En utmerket liten bok som nettopp har sin verdi i sammenstillingen av de spredte forsøk i vår tid på å finne nye og holdbare arkitektoniske uttrykk for en av våre eldste byggeoppgaver. 

Fakta

Bokomtalen slik den så ut på trykk i Byggekunst nr. 3-1960 : Bokomtale: Kirkebygg

Foto: Grosch-medaljen
Kjell Lund
Kjell Arve Lund (født 18. juni 1927 på Lillehammer, død 17. august 2013) var en ledende norsk arkitekt. Kjell Lund ble utdannet ved…les mer
Kirkebygg
Publisert på nett 10. juli 2018. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 3 – 1960. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.