Kjærkommen håndbok
  • Tittel: Arkitektarbeid - profesjonskunnskap for arkitekter
  • Forfatter: Tarald Lundevall
  • Utgivelsesår: 2015
  • Forlag: Fagbokforlaget
  • Antall sider: 181

De fleste med litt fartstid i faget vil nok huske bergensarkitekten Einar Vaardal-Lundes bruksanvisning Arkitektkontoret-83. Det var en nyttig bibel for arkitekter i etableringsfasen, med særskilt fokus på skjemaveldet og hvordan dette skulle håndteres. Med unntak av diverse NAL-kurs og den veiledningen man får som medlem av Arkitektbedriftene, har det siden vært få guider til hvordan man skal møte den harde virkeligheten som arkitekt etter mange års utdannelse. 

Tarald Lundevalls Arkitektarbeid er derfor en etterlengtet utgivelse. Boken gir et godt bilde av de fleste fasetter av fagutøvelsen. Som forfatteren selv presiserer i innledningen, tegnes det riktignok et overfladisk bilde, men dette er helt nødvendig for å kunne sammenfatte de viktigste utfordringene, uten at lesere detter av lasset og mister interessen. 

Boken treffer innertier på målgruppen: i hovedsak unge arkitekter som ofte føler seg som Bambi på isen; de må famle seg frem i arbeidslivet til tross for sine lange utdannelser. Mange nyutdannede stiller med sterk teoretisk fagkunnskap, men liten innsikt i hvordan denne kompetansen skal forvaltes best mulig. I denne boken får man servert hele spekteret i profesjonsutøvelsen på ett brett. 

På korrekt pedagogisk vis får vi først en kort historisk innføring i arkitektens rolle gjennom tidene, fra generalbyggmesteren, til den etter hvert mer samfunnsorienterte planleggeren og etterkrigstidens nasjonsbygger. Deretter går forfatteren rett på sak. Vi får en ryddig oversikt over ulike oppdragstyper, strategier for gjennomføring, og beskrivelse av ulike roller og rammebetingelser i private og offentlige fagmiljøer. Lundevall avslutter med mer subjektive tanker om fremtidens arkitektrolle. Helt til slutt finnes vedlegg med skjemaeksempler som mange kan ha glede av. 

Tonen er lett og ledig. Lundevall har en glimrende fremstillingsevne – fri for akademiske nykker og vanskelige formuleringer. De utallige utropstegnene avslører et stort engasjement og entusiasme for fagutøvelsen(!). Befriende enkle håndtegnede diagrammer, supplert med bilder og eksempler fra Snøhettas verden, tilgjengeliggjør boken som et kjærkomment verktøy for de fleste av oss. Lundevall evner også, som en erfaren mentor, å differensiere mellom de store komplekse prosjektene og de mindre oppgavene. Her antydes det at mange blir ofre for overkill når det skal etableres systemer og strategier for enkle prosjekter. Likeens er det mange som ikke tar arkitektansvaret alvorlig nok når større oppgaver skal organiseres. Leseren får gode råd underveis, uten at det virker påtrengende. Først og fremst fungerer boken som en objektiv sammenfatning hvor leseren selv kan relatere innholdet til sin egen hverdag, enten man er ansatt i det offentlige, det private, eller driver egen praksis. Dette er et slags forenklet oppslagsverk. Fordypninger i spesifikke eksempler og komplekse spørsmål må leseren selv følge opp. 

Til tross for at Arkitektarbeid er en relativt enkel håndbok for fagutøvelsen, er den engasjerende. Forfatteren skriver akkurat nok om hvert emne. Det er ingen unødige utbroderinger eller avsporinger, og boken er dermed heller ikke for tykk og tung, selv om den omhandler det meste av fagutøvelsen. I dagens informasjonsflom trenger man kortfattede, nøytrale oversikter. Alt annet blir fort noe for de spesielt interesserte. 

Selv noe så tørt som TEK og plan- og bygningsloven blir forklart på kort og elegant vis. Til og med et snev av humor kommer til syne i form av utklipp fra vår første Bygningslov fra 1827 (Christiania). Et av formålene var ”At bevirke, at Bygningsmaaden, saavidt mulig, ikke aldeles fornærmer Publicums æstetiske Sands”. Det sier litt om utviklingen frem til nåtidens omfattende og kompliserte juridiske formuleringer, og herunder arkitektrollens utvikling. 

Til tross for at boken først og fremst er ment som en brobygger mellom den konseptuelt fokuserte utdannelsen og den praktiserende hverdagen, er den like aktuell for alle utøvere av faget. Ingen har vondt av en oversiktlig gjenoppfriskning av det vi faktisk holder på med hver dag. Arkitektarbeid kommer til å sirkulere på vårt kontor, uten tvil.

Kjærkommen håndbok
Kim Skaara
Kim Skaara er sivilarkitekt MNAL og tidligere president i NAL.
Kjærkommen håndbok
Publisert på nett 17. februar 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 5 – 2015. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.