Konsten att fotografera rum
  • Tittel: From architecture, Photography 2009-2012
  • Forfatter: Jiri Havran, Per Bjarne Boym, Dan Merta
  • Utgivelsesår: 2012
  • Forlag: Jaroslav Fragner Gallery
  • Antall sider: 142

Sedan slutet av åttiotalet har Jiri Havran dokumenterat och förmedlat samtida arkitektur och byggnadskulturarv i Norge genom sina lågmält stämningsfulla fotografier. Att han räknas som en av Norges främsta arkitekturfotografer är välförtjänt, men med rötter i konstfotografiet är Havran definitivt mer än bara arkitekturfotograf.

Boken From Architecture, Photography 2009-2012 gavs ut i samband med separatutställningen med samma namn – visad på Jaroslav Fragner Gallery i Prag 2012 och ROM for kunst og arkitektur i Oslo 2013. Fotografierna från utställningen, som fyller merparten av bokens 140 sidor, omfattar fyra bildserier; Red Room, Suldal Kraft, Brutalism Cz/No samt National Tourist Routes. De tre första serierna har fotografier av byggnader i Tjeckien och Norge uppförda mestadels i perioden 1960 till -80, med brutalism som gemensam nämnare. Den fjärde serien skiljer sig till viss del från de andra, med motiv från Nasjonale turistveger.

Generellt kan arkitekturfotografi formmässigt karaktäriseras av hög teknisk kvalitet med perspektiv, skärpedjup och valörer under absolut kontroll. Formen är en naturlig följd av fotografiets syfte – vanligtvis att presentera ett byggnadsverk så tydligt och effektivt som möjligt. En sådan kondenserad och effektiv avbildning är dock inte alltid oproblematisk. I räta fasadprojektioner och vidvinkliga interiörer riskerar rumsliga kvaliteter att förvrängas eller försvinna helt. I dessa serier använder Havran sig av arkitekturfotografiets form, men inte i syfte att presentera specifika byggnadsverk. Och frågan är om bilderna inte övergår i något annat än arkitekturfotografi. 

"Bokens grafiska formgivning är lugn och stillsam i harmoni med Havrans finstämda fotografier."

I det att Havran befriar bilden från dess redovisande aspekt öppnar han också för motiv som vanligtvis inte är förknippade med arkitekturfotografi. Men något händer även mig som betraktare. Jag slutar leta efter rumsliga kopplingar och samband och tillåter mig istället att försvinna in i ögonblicksbilder av material, strukturer och ljus. Två lyktstolpar i mörkret utanför Varnes kyrka, en del av en handledare i samlingshuset i Kolin. Dessa bilder säger lite om byggnaden i stort, men desto mer om en rumslig upplevelse. 

Havran är inte ensam om att använda sig av arkitekturfotografiets form i ett annat fotografiskt sammanhang. Bernd och Hilla Bechers katalogiserande av industritypologier och Candida Höfers monumentala centralperspektiviska interiöravbildningar är kända exempel. Men i kontrast till den konceptuella objektiviteten i dessa arbeten är Havrans bilder stämningsfulla, närmast poetiska. Fotografierna är obearbetade och i den bemärkelsen objektiva, men valet av motiv och utsnitt är utan tvekan subjektivt och nästintill personligt. En jämförelse med Vilhelm Hammershøis målningar av interiörer och gaturum ligger närmare till hands. 

National Tourist Routes, den fjärde serien, har arkitektoniska kopplingar till de tidigare; materialbruket i flera av projekten bär likhet med de brutalistiska byggnaderna. Även förhållningssättet till landskapet är i viss mån likt – i de flesta fall tydligt kontrasterande. Turistvegsprojekten är dock oftast avsevärt mer försiktiga. Jag upplever emellertid den här serien som något mindre personlig än de andra och jag återfinner inte närvaron och intimiteten riktigt i samma utsträckning här.

Bokens grafiska formgivning är lugn och stillsam i harmoni med Havrans finstämda fotografier. Bilderna lyfts fram mestadels var för sig eller parvis, generöst inramade på uppslagen. 

Sammantaget är From Architecture en inspirerande samling fotografier både arkitektoniskt och fotografiskt. Att porträttera arkitektur och förmedla en rumslig upplevelse är en konst som kräver både arkitektonisk känsla och kännedom. Jiri Havran visar tydligt prov på båda dessa här.

Konsten att fotografera rum
Rickard Riesenfeld
Rickard Riesenfeld er arkitekt SAR MSA og driver arkitektkontoret Bergström Riesenfeld Arkitektkontor og underviser som gjestelærer ved arkitektskolen på KTH.
Konsten att fotografera rum
Publisert på nett 06. oktober 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 3 – 2014. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.