Kort og fyldig om arkitektur
  • Tittel: Hva er ARKITEKTUR
  • Forfatter: Mari Hvattum
  • Utgivelsesår: 2015
  • Forlag: Universitetsforlaget
  • Antall sider: 152

“Arkitekter tegner hus og de er stygge”, var en spissformulering ytret av min yngre slektning i en diskusjon om valg av studieretning. I boken Hva er arkitektur viser arkitekt, arkitekturhistoriker og -teoretiker Mari Hvattum at dette er en sterkt forenklet versjon av sannheten. På under 150 sider gir hun med kunnskapsmessig tyngde og språklig letthet en introduksjon til arkitektur som fenomen og fag. 

Hvattum dekker arkitekturens virkefelt, utdannelse, historie og teori, samt relevante debatter på en nøktern og tydelig måte. Men hun er også lidenskapelig engasjert, noe som kommer særlig til syne i kapittelet om arkitekturopplevelse. Det at hva er-serien ikke tillater bilder kan gjøre opplevelsestemaet mindre tilgjengelig, selv om forfatteren formidler opplevelsene på en sanselig måte. Eksempler på arkitekturtegninger ville vært spesielt viktig for forståelsen av hva nettopp disse grunnleggende dokumentene formidler.

Hvattum går i dialog med flere arkitekturteoretikere og introduserer oss for ulike definisjoner og preferanser. Hun opererer med et vidtfavnende arkitekturbegrep; i motsetning til arkitekturhistorikeren Nicolaus Pevsner, hevder hun at et sykkelskur godt kan være arkitektur. Omsorg og overraskelse er viktige stikkord for Hvattum når det gjelder å vurdere kvalitet. Hun benytter imidlertid hovedsakelig eksempler fra den vestlige kultursfæren, og mister dermed muligheten til å si noe om de geopolitiske forskjellene som stadig råder i arkitekturen, selv i en globalisert verden.

Hvattum presenterer et mangfold av prosjekter og emner, men den røde tråden handler om hvordan arkitektur virker på oss gjennom øyet, kroppen og hodet. Forfatteren bruker både egne erfaringer og litteratur, billedkunst og film for å illustrere dette. På denne måten får hun fram at arkitektur er knyttet til betydningsprosesser og henger sammen med både det virkelige og det forestilte.

Ideologi materialiseres i arkitektur. Selv om Hvattum omtaler signalbygg og motstanden mot kapitalismen, kunne det vært interessant om nyliberal bypolitikk og kritikken mot denne kom enda sterkere fram som del av dagens kontekst. Det ville vært naturlig å betrakte sammenhengen mellom byrom og sosiokulturelle forskjeller i lys av Hvattums begrep “omsorg”.

En viktig nyansering av konklusjonen til min yngre slektning handler om at arkitekter driver med mye annet enn bygninger, som interiør, arealplanlegging og forskning, noe Hvattum konstaterer innledningsvis. Samtidig understreker hun at arkitekter ikke er alene om å utforme arkitektur. Dette er viktige poenger i dagens samfunn – det er lenge siden den enkelte formgivende arkitekten hadde en dominant rolle. 

Hva er-serien er ment å fungere som en introduksjon til et fagfelt. Det kunne vært løst med lister over stilepoker, prisvinnende arkitekter og faguttrykk. Det finnes imidlertid allerede utallige slike oversiktsbøker, og det er derfor større behov en bok som vekker forståelse, undring og nysgjerrighet. Slik jeg ser det kan denne boken være interessant for et bredt publikum, men kanskje aller mest for dem som enten er eller vurderer å bli arkitektstudenter. Jeg ville selv satt pris på denne boken da jeg var nybegynner i faget.

Kort og fyldig om arkitektur
​Liv Bente Belsnes
Liv Bente Belsnes er arkitekt og master i kunst- og kulturvitenskap. Hun er for tiden doktorgradsstipendiat ved Storbyprogrammet ved Høgskolen i Oslo…les mer
Kort og fyldig om arkitektur
Publisert på nett 16. februar 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 6 – 2015. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.