Kriser og kamp i New York
  • Tittel: New York & kampen for byen
  • Forfatter: Peter Schultz Jørgensen
  • Utgivelsesår: 2013
  • Forlag: Frydenlund
  • Antall sider: 607

Få byer er så beskrevet, besunget og dokumentert som New York City. Verdensmetropolen som så mange har et forhold til, har vært og er et globalt omdreiningspunkt for migrasjon, handel, finans og kunnskap. I denne atmosfæren av dynamikk og omskiftelighet kommer New York & kampen for byen tett på det livet som ligger bakenfor de mest turisttilpassede gatebildene, eller som forfatteren selv formulerer bokas tema: ”New York er en opphopning av talløse henders arbeide, tanker og materialer. Hva er det der inne i byen, og hvilke krefter er det som strukturerer byens liv?”

Arkitekt, byteoretiker og kronikkør Peter Schultz Jørgensen har skrevet en engasjerende fortelling om det mangfoldet av mennesker som bor i byen og bærer den på sine skuldre. Ikke slik for eksempel Paul Auster skildrer New York, som kulisse for en ensom maskulin kamp, men som en kraft av samarbeidende sosiale strukturer og et samlende arbeid for verdighet og rettigheter. Det er en fortelling om undertrykking og armod, men også om en utrolig overlevelsesevne, kreativitet og idealisme som sprenger grenser for det mulige og noen ganger det lovlige. For makten ligger fremdeles hos den rikeste 1% som siden 1970-tallets mange kriser har ført New York inn i en jungel av nyliberalistisk ideologi og økonomi, og som i dag tar til seg hele 44% av byens inntekter. I motsatt ende har den fattigste halvparten av innbyggerne fått redusert sine inntekter til bare 7,9% av totalen. Dette er ifølge Schultz Jørgensen New Yorks nye arbeiderklasse i den postindustrielle byen, en befolkning som for en stor del består av uorganiserte immigranter som har vist seg svært sårbare for boligspekulasjon og endringer i arbeidsmarkedet. Det er denne harde demografiske realiteten som ble til slagordet ”We are the 99%” hos den standhaftige Occupy Wall Street-bevegelsen som vi alle kjenner fra nyhetsbildet. 

Schultz Jørgensen maler Kampen for byen på et stort lerret over 600 rikt illustrerte sider. Parafrasen over Lefebvres bok Le droit à la ville, eller Retten til byen, er bokas grunnleggende politiske agenda, og selv om hvert kapittel kan leses som en selvstendig fortelling, formidler de alle ulike sider av denne fundamentale kampen. Schultz Jørgensen bygger fortellingen grundig og systematisk gjennom samtaler og byvandringer, og geografiske og historiske referanser. Byen som struktur, fenomen og politisk arena er en gjennomgående akademisk diskusjon, og forfatteren relaterer sitt ideologiske standpunkt og sine resonnementer til de mange ledende byteoretikere som ser byen generelt og New York spesielt som en av fremtidens viktigste arenaer for det urbane paradigmeskiftet som ifølge boka må komme. Som Lefebvre ser Schultz Jørgensen retten til byen som et radikalt prosjekt som krever en dyp omdanning av samfunnet. David Harvey, professor i antropologi og geografi ved City University of New York og en av bokas mest siterte ideologer, beskriver byene i et slikt perspektiv: ”... major sites of political social, and class struggles”. Momentet for forandring er under oppbygging med de store kriser som drakraft. 

“Boka er en fortelling med ”helter og skurker”.”

Boka er en fortelling med ”helter og skurker”, og sterke endringskrefter som globalisering, sonedeling og gentrifisering skaker kontinuerlig byen og dens innbyggere. En av de personifiserte ”skurkene” er (nylig avgåtte) borgermester og multimilliardær Michael Bloomberg som de siste ti årene har styrt byen som sin egen bedrift, bygget ned offentlig sektor og stimulert til privatisering, individualisering og spekulasjon. For Schultz Jørgensen er dette en politisk kynisme som har ført til oppløsning av byens sosiale strukturer, og som har spisset konflikten mot de mange ”heltene”; ildsjeler og organisasjoner som jobber for fellesskapet og de vanskeligstilte. Dette er et gjennomgående tema som bærer bokas fortelling; alle bottomup initiativer som representerer det autentiske ved byen, og som fører en utrettelig kamp mot utbyggere, ufølsom planlegging, gentrifisering og maktovergrep. Fortellingene om de mange community gardens, syklistbevegelser, hjemløseorganisasjoner, lokaldrevne initiativer og bydelssentre formulerer byen som politisk og sosial arena, der til og med byens mangfoldige musikkliv danner en egen historisk geografi av politisk kamp og sosialt opprør.

"Boka forteller om den verdikamp om rettigheter og menneskeverd som gjennomsyrer det amerikanske samfunnet i dag."

New York & kampen for byen viser den verdikamp om rettigheter og menneskeverd som gjennomsyrer det amerikanske samfunnet i dag. En umiddelbar assosiasjon går til en av de kanskje viktigste arbeiderklasseromaner som er skrevet, The Jungle av Upton Sinclair, som skildrer de totalt umenneskelige og ekstreme forholdene i Chicagos kjøttindustri tidlig i det 20. århundret. Som i New York & kampen for byen, er The Jungle en fortelling om vanlige menneskers kamp for å overleve, om en uendelig strøm av immigranter til et samfunn som lovet velstand, men som tilbød sosial og økonomisk armod og hensynsløs utbytting i en atmosfære der bare de aller sterkeste kunne overleve. I forordet til The Jungle skriver den legendariske byteoretikeren, aktivisten og journalisten Jane Jacobs at boka bæres av to parallelle fortellinger, der den ene er den ytre fortelling av mange personer og hendelser, mens den andre fortellingen bare har én karakter, forfatteren selv: ”Ostensibly he is an invisible, unnamed narrator (...) [he] is appalled by what he sees and hears. As readers, so are we. His sense of justice is increasingly outraged. So is ours”. Schultz Jørgensens metafortelling er på samme måte et prosjekt som driver oss videre, og som aldri lar oss glemme hva det hele dreier seg om, nemlig kampen for en sosial rettferdighet og retten til egen by.

Right to the City Alliance, en organisasjon stiftet i 2007 som samler New Yorks mange byinitiativer, materialiserer alle de krefter som kjemper for en ”ny by” og et rettferdig samfunn, og jobber under den enkle parolen: Take back the city. I en tross alt optimistisk ånd og tro på at det vil skje noe, og at de mange understrømninger i fremtiden vil gi oss en helt annen sosialt, økologisk og økonomisk bærekraftig by, avrundes Schultz Jørgensens bok, igjen med Lefebvres forventningsfulle ord: ”Urban life has yet to begin”.

Gisle Løkken
Gisle Løkken er arkitekt i 70°N arkitektur og lærer ved Tromsø Academy of Landscape and Territorial Studies.
Kriser og kamp i New York
Publisert på nett 06. oktober 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 1 – 2014. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.