Kritisk møbelhistorie ­ – Et sted å begynne
  • Tittel: Circus design made in Bergen
  • Forfatter: Jan Nyberg
  • Utgivelsesår: 2004
  • Forlag: Vestlandske kinstindustri­­- museum/Skald forlag AS
  • Antall sider: 144

Boken Circus design made in Bergen er laget på Vestlandske kunstindustrimuseums initiativ. For forfatteren «ble det en utfordring å vise at god design ikke bare er et overfladisk moteord, men at det handler om innsikt, dybde og arbeid». Boken er tiltenkt et publikum som i utgangspunktet ikke er så opptatt av design. « Jeg har ingen kunsthistoriske ambisjoner med teksten, jeg er først og sist historieforteller,» sier forfatteren.

Hovedgrepet i boken er å knytte møbeldesign til musikk, ifølge forfatteren fordi begge disse skapende aktivitetene er musikalske i sin form. Fordi alle møbelmodellene har musikkrelaterte navn, ble fotografier av Bergensmusikere i stoler og ved bord bokens visuelle hovedoppslag. Dette er ikke et vellykket grep, det virker søkt, og tekstene blir presset hardt for å danne forbindelser til fotografiene. Det kunne kanskje fungert i en møbelkatalog eller annonsekampanje, det er et velkjent markedsføringsgrep: Ved at man knytter møblene til kjente kunstnere «smitter» deres verdighet og popularitet over på møblene. Dette er ikke spesielt interessant eller nødvendig i en bok som denne. Møblene bør kunne ha kvaliteter nok i seg selv. 

Jeg forventet meg større fokus på selve møblene, og ikke minst på presentasjon av møblene i rom, fordi det postuleres så sterkt at forholdet til bruksrommet er designernes styrke. Fotografier med møbler og rom er gjennomgående små, og så like i uttrykk at det skapes en merkelig «samtidighet» mellom alle disse møbelprosjektene, som faktisk spenner over 25 år. Hvorfor er det slik? Har ikke møbeldesignerne utviklet seg? Har ikke den historiske konteksten endret seg?

Innledningen er forfattet av en av de få møbelhistorikerne i Norge, Eldar Højdal, som er tilknyttet Norsk Møbelfaglig senter i Sykkylven. Han fremhever Dave Vikørens og Steinar Hindnesʼ faglige forankring i møbelbransjen, gjennom oppvekst og utdanning, og at de er brukerorienterte og trofaste mot sin utrykksform. Han drøfter hvorvidt deres geografiske plassering har hatt noen betydning for deres utvikling som designere, om vi kan snakke om en egen «Bergensskole» innen norsk møbeldesign. Han tegner et interessant lite riss av møbelindustrien i Bergensområdet og møbellinjen på Bergen kunst- og håndverkskole på slutten av 70-tallet, og spør om Hansabyens internasjonale orientering og kontaktnett spiller inn. Her berøres temaer som jeg skulle ønske var utviklet videre. Jeg ser det som en svakhet at Vestlandske kunstindustrimuseum ikke benyttet anledningen til å få en mer kunsthistorisk forankret bok. Vi mangler bøker som bidrar med vitenskapelig forankrede analyser av norsk møbeldesign, samt kritisk og problematiserende gjennomgang av samspill mellom designere og produsenter.

Mye av boken er bygget opp rundt historien om de ulike møblene, hvordan de ble til. Det er interessant å legge merke til at Circus opererer med mange produsenter og har ulike kolleksjoner, med ulike utrykk for hver enkelt produsent. Samtidig er det en likhet og sammenheng mellom kolleksjonene som man blir nysgjerrig på. Hvordan opppstår den? Det ville også vært interessant å få belyst designobjektene i forhold til den teknologiske utviklingen gjennom disse 25 årene. Hva har den betydd for formutviklingen?

Fortellingen om hvordan Jazzkolleksjonen ble til, er et godt og avslørende eksempel på samspillet, eller kanskje det manglende samspillet, mellom designere og norsk møbelindustri for tiden. Først da disse to designerne selv hadde utviklet et produkt og sørget for en mulig større bestilling, så møbelprodusentene en mulighet og stilte sin kompetanse til disposisjon. Designerne fant selv underleverandør med spisskompetanse på sveising av kone rør. Møblene var unnfanget til bruk i UFS i Bergen, kulturhuset hvor Circus design også har sitt kontor. Fortellingene om de andre møblene til Circus viser at møblene blir til enten etter at produsenten har lett etter en designer eller etter at designeren har lett etter en produsent. Gjennom denne boken bekreftes inntrykket av at det er designerne som tar initiativet til utviklingsarbeidet, og at møbelindustrien fortsatt har fokus på produksjon, og har mindre å bidra med når det gjelder distribusjon og markedsføring. 

Det er et stort behov for bøker om design som kan utfylle møbelkatalogene og massemedias designomtale. For å fremme innovasjon og utvikling må man sette et mer kritisk søkelys på produkter og prosesser. Man må undersøke om samhandlingsmåter kan forbedres, og hvordan utdanning, støtteordninger og markedføringstiltak kan bidra. Målet må være å bidra med bøker som gir økt interesse, økte kunnskaper og ikke minst økt kritisk sans til et publikum som i utgangspunktet ikke så er opptatt av design. Circus  design made in Bergen er en god begynnelse.

Kritisk møbelhistorie ­ – Et sted å begynne
Hilde Mortvedt
Hilde Mortvedt er interiørarkitekt MNIL og kunsthistoriker.
Kritisk møbelhistorie ­ – Et sted å begynne
Publisert på nett 01. februar 2017. Opprinnelig publisert i Arkitektur N nr. 8 – 2004. For å få full tilgang på alt innhold i Arkitektur N kan du kjøpe eller abonnere på papirutgaven.